Förändrar flera branscher med innovativa dränkbara pumpar

2017 är det 70 år sedan världens första dränkbara Flygt-pump lanserades. Av den anledningen blickar man på Xylem tillbaka och reflekterar över hur den dränkbara pumptekniken utvecklats genom åren. Samtidigt ser man också fram emot vad som komma skall inom denna teknik då den ständigt utvecklas och förbättras. 2016 lanserade Xylem världens första avloppspumpsystem med integrerad intelligens. Läs vidare för att få veta vad nästa tekniska utvecklingssteg kan tänkas bli.

Hur gör vi innovativa produkter? Vid någon tidpunkt ställs alla företag, oavsett bransch, inför denna fråga. Så var det för våra konstruktörer redan på 1940-talet när de första Flygt-pumparna producerades. Xylems långa och framgångsrika historia av innovationer beror utan tvekan på den tekniska expertisen hos våra utvecklare. Men ingen framgångsrik innovation kan skapas utan en nyckelkomponent – kunskapen om vår kunds smärtpunkter och kritiska processer.

Det var exakt denna kunskap som motiverade ingenjör Sixten Englesson i Emmaboda att börja undersöka hur en dränkbar länspump skulle kunna användas. Han hade arbetat med Flygt-pumpar som konstruktör sedan tidigt 1940-tal och visste att våra kunder i byggsektorn behövde den här sortens teknik. Den här kunskapen motiverade honom att arbeta på sin lösning och utveckla en prototyp 1946.

Ett år senare, 1947, släppte Englesson en prototyp för världens allra första dränkbara länspump. Denna innovation skulle förändra hela branscher genom att göra arbetslivet enklare för miljontals människor och hjälpa företag att arbeta smartare och effektivare.

Den nya pumpteknikens användningsområden

I över 70 år har ingenjörerna på Xylems varumärke Flygt kontinuerligt förbättrat tekniken för dränkbar pumpning och omrörning av avloppsvatten. Under varje steg på vägen har Xylems ingenjörer ställt sig frågan: Vilka problem behöver våra kunder lösa? Genom åren har företaget visat att innovationen är en del av dess DNA. Det har introducerat toppmodern teknik som igensättningsfria pumphjul, smart styrning och pumpstationer konstruerade för att arbeta mer effektivt.

Och 2016 skrev Xylem historia igen när företaget lanserade världens första avloppspumpsystem med integrerad intelligens. Ingenjörerna som arbetar för Xylems varumärke Flygt har alltid fokuserat på att utveckla teknik som hjälper samhällen att fungera smartare, hållbarare och effektivare och i säkrare miljöer. Här återges några berättelser om vår utveckling och vad som har gjort Xylem till det vi är i dag.

What the world did with a new kind of pump

På ett svartvitt fotografi från 1947 står Sixten Englesson i mörk kostym med ena handen i fickan och den andra handen om ramen på sin berömda ”papegojbur”, prototypen för den första dränkbara länspumpen. Det gick omöjligt att föreställa sig vid den tid då bilden togs hur många problem pumpen skulle komma att lösa. Den dränkbara pumpen kom att användas för att dränera kanaler i Kanada, pumpa bort vatten ur guldgruvor i Afrika och som hjälp vid bärgningen av det 333 år gamla örlogsfartyget Vasa från havets botten i Sverige.

Vad var det som var så annorlunda med Englessons pump? Innan den uppfanns var alla som behövde pumpa vatten ur en gruva eller avvattna en byggplats tvungna att använda en torruppställd pump. Det innebar många slangar och plattformar som hela tiden behövde flyttas runt. Det hände ofta att pumparna kördes sönder eller svämmade över. Många pumpar hade dessutom motorerna i ett separat hus, vilket krävde större uppställningsyta.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Dränkbara pumpar för rent vatten hade visserligen funnits ända sedan 1920-talet, men de klarade inte tuffare förhållanden. Englessons innovation gick ut på att motorn till den dränkbara pumpen skyddades med två mekaniska platta tätningar. Men han modifierade även själva pumpen så att motorn kunde kylas av det pumpade mediet. Med dessa modifieringar lanserades Flygt B-pumpen 1948 och snart strömmade orderna in från världens alla hörn.

Alla ville att det skulle vara enklare att pumpa avloppsvatten

Framgången med Flygt B-pumpen ledde till att Englesson började arbeta på en dränkbar pump för avloppsvatten. Om avvattning var en utmaning var transportering av avloppsvatten ännu mer utmanande eftersom mediet är så oförutsägbart. Men Englesson hade några idéer som skulle förändra ännu en bransch.

Nästan ett decennium senare, 1956, lanserades Flygt C-pumpen med ett antal funktioner som sparade tid, utrymme och pengar. Det var världens allra första dränkbara avloppspump. För att avloppsvattnet skulle få plats behövde pumpen ett större genomlopp, men den huvudsakliga innovationen var den självlåsande anslutningen. Arbetarna behövde bara sänka ned pumpen så anslöt den sig själv. Eftersom motorn var integrerad i pumpen kunde även pumpstationerna bli mycket mindre. Dessa funktioner sänkte den totala investeringskostnaden.

En innovationsanda som växer vidare

Englessons nyfikenhet begränsades inte till pumpar. Han var även intresserad av vattenbruk och fiskodling. När han så småningom lämnade företaget för andra intressen levde hans innovationsanda kvar. I flera decennier efteråt fortsatte Flygt lösa kunders olika utmaningar med ny teknik och prisbelönta innovationer.

På 1990-talet såg ingenjörer att det fanns ett allvarligt problem som behövde lösas: igensatta pumphjul. Varje gång en avloppspump sattes igen behövde servicetekniker rycka ut och rensa den, vilket var både kostsamt och tidskrävande. För att inte tala om problemet med översvämningar och farorna för miljön.

För att lösa det här problemet introducerade Flygt den första N-pumpen 1997. Pumpen hade en igensättningsfri hydraulisk konstruktion. Denna så kallade N-teknik förhindrade igensättningar och minskade de oförutsedda underhållskostnaderna. Några år senare, 2009, förbättrade ingenjörerna konstruktionen ytterligare och introducerade Adaptive N-pumphjulet. Detta pumphjul flyttar sig uppåt så att större föremål och skräp kan passera igenom. Med dessa innovationer kan Xylems kunder i dag förvänta sig igensättningsfri och högeffektiv pumpning av avloppsvatten.

Gör den perfekta pumpstationen

Men det fanns mer att göra. I decennier var många pumpstationer bara ett flatbottnat hål i marken beklätt med betong. Xylems Flygt-ingenjörer började forska på hur pumpsumpens form i en station påverkade avloppsvattenflödet. De upptäckte att om botten i pumpstationen utformades på exakt rätt sätt skulle det öka effektiviteten och eliminera behovet av rengöring betydligt eftersom detta skulle minska oönskad sedimentering.

1997 lanserades pumpstationen Flygt TOP – en modulbaserad, förpackad pumpstationslösning som levererade överlägsen prestanda. Stationens konstruktion ökar turbulensen och gör att en större mängd fasta ämnen avlägsnas från sumpen. Detta lämnar minimalt med rester under pumparna och dessa rester kan sedan avlägsnas under nästa pumpcykel. TOP-stationerna är också lätta att installera med ett kompakt utförande som inte upptar mycket yta.

Skapar världens smartaste pump

Från Sixten Englessons första dränkbara länspump fram till i dag har Xylems ingenjörer alltid antagit de tuffaste utmaningarna för att göra jobbet enklare för kunderna. 2016 gjorde de det igen med Flygt Concertor, världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens. Detta smarta system läser av driftförhållandena i omgivningen, anpassar kapaciteten i realtid och återkopplar till pumpstationens operatörer.

Med Flygt Concertor introduceras även en helt unik flexibilitet för pumpsystem. Systemet har ett kapacitetsspann med oändliga kapacitetskurvor och levereras i moduler för att spara tid och kostnader redan från installationen.

Pumpsystemet kombinerar även inbyggda sump- och rörrengöringsfunktioner i en integrerad lösning som kan hantera både flytande skräp och sedimenteringar i rörledningar. Denna pumprengöringsfunktion kombineras med Adaptive N-hydraulik för att hitta stort skräp och förhindra att det sätter igen systemet.

Det Flygt Concertor alltså gör är att förenkla pumpningen, rengöringen och underhållet och samtidigt minska energianvändningen med optimerad prestanda baserad på realtidsförhållanden. Systemet är även skalbart, vilket innebär att operatörer kan lägga till nya funktioner utan att behöva förlora sin initiala investering. Eftersom Flygt Concertor kan anpassas till olika förhållanden krävs färre olika slags pumpar för att klara alla användningsområden.

Kunder världen över drar redan nytta av Flygt Concertors innovativa funktioner. Under cirka sex månader mellan 2015 och 2016 sparade en pumpstation vid Heathrow Airport Central Sanitation Unit (Storbritannien) cirka 87 procent av de årliga rengörings- och servicekostnaderna. På motsvarande sätt sparade en station i St. Tammany Parish (USA) som testade Concertor, med start i augusti 2015, 1 000 dollar i energikostnader i månaden eftersom strömförbrukningen minskade under perioder då belastningen var låg.

Framtiden för dränkbara pumpsystem

Som alltid fortsätter Xylems ingenjörer ställa sig frågan vilka problem våra kunder behöver lösa. Tittar vi på globala trender som urbanisering, stigande energikostnader och föråldrad infrastruktur väntar många stora utmaningar. Men det finns också helt nya lösningar.

I och med ”Sakernas Internet” och stordata är städer och företag uppkopplade mot enheter och system som aldrig förr. Detta medför nya möjligheter och nya utmaningar. Anslutbarheten kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna men innebär samtidigt en kraftigt ökad mängd data som genereras. I avloppssektorn kommer reningsverken att behöva nya lösningar för att ansluta utrustning och system och hantera och analysera alla data de producerar.

Under 2016 förvärvade Xylem Sensus, ett globalt ledande företag inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalyslösningar. Xylem samarbetar nu med Sensus för att kombinera smarta produkter och analyser i avloppsvattensystem som ger kunderna lägsta möjliga livscykelkostnader.

Oplanerat underhåll, till exempel, är en av de största bidragande orsakerna till vatten- och avloppsverkens kostnader för deras utrustning. Men tänk om det oplanerade underhållet skulle kunna elimineras? I traditionella övervakningssystem utlöses ett larm när systemet svämmar över och servicepersonal måste rycka ut. Genom att samla in och analysera data skulle systemet kunna använda prediktiva analyser för att förhindra att översvämningarna ens inträffar.

Xylem undersöker också nya innovativa affärsmodeller för avloppsvatten där alla pumpar och all vital utrustning är uppkopplade mot molnet. Operatörerna skulle slippa bekymra sig över att behöva lära sig och ha koll på exakt rätt inställning för varje pump. Pumpsystemen skulle i stället kunna fjärrövervakas och Xylems specialister använda dataanalys för att säkerställa optimal prestanda och förebyggande underhåll.

För alla dessa år sedan föreställde sig Sixten Englesson vilka problem han skulle kunna lösa om en pump placerades längst ned i en gruva. I dag föreställer sig Xylem problemen vi skulle kunna lösa för kunderna genom att placera hela pumpsystem i molnet.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV