Förbipumpning av avloppsnät levererad inom en vecka i Frankrike

När ett nytt avloppsreningsverk skulle anslutas till ett avloppsnät i Frankrike behövdes en temporär förbipumpningslösning för det gamla reningsverket. Med hjälp av sitt omfattande utbud av Godwin-hyrpumpar kunde Xylem leverera en körklar förbipumpningslösning inom endast en vecka.

I oktober 2014 påbörjades byggnationen av ett nytt kommunalt avloppsreningsverk i Mainvilliers, som ligger sydväst om Paris i Frankrike. Det nya reningsverket skulle ersätta det befintliga reningsverket som låg i närheten av Lèves. Det hade varit i drift sedan 1948 och 160 000 invånare i Mainvilliers och Lèves samt i grannkommunen Chartres var anslutna till det. Men föråldrad infrastruktur och ökad efterfrågan hade gjort att det gamla reningsverket nu tjänat ut.

En förbipumpning behövdes för att ansluta nytt inlopp

När byggnadsarbetet på det nya reningsverket närmade sig slutet under april 2017 påbörjade Sade – företaget som utförde projektarbetet på avloppsledningen – den svåra uppgiften att ansluta det befintliga inloppet från avloppsnätet på anläggningen i Lèves till den nya stationen i Mainvilliers. Omfattande arbeten behövde göras på Lèves-anläggningens huvudförgrening och för att det skulle vara möjligt krävdes det att det inkommande avloppsvattnet leddes om. En temporär förbipumpningslösning behövdes för att kunna hantera avloppsvattenflödet på rätt sätt och så att pumpstationen kunde fortsätta gå utan avbrott.

Xylem levererar anpassad förbipumpningslösning

Sade anlitade det ledande globala vattenteknikföretaget Xylem för att tillhandahålla en lösning och genomföra projektet med hjälp av företagets omfattande avvattningsportfölj och applikationsexpertis. Xylem skickade ut ett expertteam av ingenjörer att samarbeta med Sade och på rekordtid levererade de en anpassad förbipumpningslösning.

Eftersom det gamla reningsverket vid Lèves hanterade särskilt stora volymer avloppsvatten behövde förbipumpningslösningen klara ett maximalt flöde på 2 680 kubikmeter i timmen (m3/h). Beroende på användarbehovet och varierande nederbördsmängder kunde flödesnivåerna vid Lèves variera från dag till dag. Därför behövdes en flexibel lösning med kapacitet att hantera flödesvariationer och toppvolymer av det här slaget.

Xylem föreslog en toppmodern, miljövänlig hyrlösning för avvattning som skulle kunna klara den här uppgiften på kortast tid och dessutom vara kostnadseffektiv. Tack vare sin starka närvaro i regionen kunde Xylem leverera den komplexa förbipumpningsapplikationen utan några förseningar. Xylem har över 6 000 uthyrningsenheter tillgängliga för europeiska kunder på närmare 80 hyrcenter. Detta gör det möjligt för företaget att få fram rätt kombination av utrustning på rätt plats och vid rätt tidpunkt för att lösa kunders behov med temporära och långsiktiga hyrlösningar.

Hyrutrustning för avvattning – en tillförlitlig och trygg lösning

Xylems avvattningsingenjörer installerade en körklar förbipumpningslösning för att hålla avloppsnätet i drift. Uppdraget genomfördes på bara en vecka men ändå kunde miljöpåverkan minimeras och regelefterlevnaden garanteras.

Teamet levererade två Godwin CD225M-dieselpumpar samt en Godwin Dri-Prime CD400M-pump. Kombinationen av dieselpumpar gjorde att den temporära förbipumpningen gav maximal effektivitet och blev en flexibel lösning för varierande avloppsvattensflöden. Pumparna kan hantera en kapacitet på upp till 1 700 m3/h, vilket ger ett totalt kombinerat flöde på 2 700 m3/h för de tre pumparna. Flödesnivån var alltstå högre än det maximala flödet på 2 680 m3/h som reningsverket normalt behövde hantera. Detta säkerställde att förbipumpningen hade tillräcklig kapacitet för att klara varierande flöden vid ökad användaraktivitet och nederbördsmängd.

Godwin-pumparna installerades med frekvensomformare (VFD) så att operatörerna kunde styra motorhastigheten och uppnå den driftpunkt som krävdes. Detta garanterade en optimal verkningsgrad under hela projektet.

Dieselpumpmodellen som användes i projektet har även kapacitet att hantera fasta partiklar som är upp till 75 mm i diameter, vilket innebär att mindre fibermaterial kan passera genom pumphjulen. Detta, tillsammans med att pumparna är flyttbara, gör den till ett utmärkt val i besvärliga avvattningsapplikationer där avloppsvatten, slam eller oönskat vatten behöver avlägsnas eller ledas om.

Som en del av förbipumpningen levererade Xylem tolv stycken 3 meter långa 400 mm rör som användes för att kunna leda utsläppet av avloppsvatten på säkert avstånd från en närliggande flod och undvika skador på miljön. Xylems Godwin-pumpar utrustades med Tier 4-dieselmotorer som minskar luftföroreningarna genom att minimera utsläppen av partiklar och kväveoxider i luften och ge ökad motorstyrning och minskade bullernivåer.

– Tack vare Xylems stöd under dessa 15 dagar med förbipumpningsdrift kunde vi uppfylla specifikationerna för projektet på rekordtid. Genom att utnyttja sina resurser i nätverket av hyrcenter runtom i Europa kunde Xylem snabbt och effektivt ha nödvändig utrustning och expertis på plats så att vi kunde leverera en tillförlitlig lösning till slutkunden och samtidigt garantera en avbrottsfri drift. Xylem är en betrodd partner och teamet var viktigt för att förbipumpningsprojektet skulle lyckas, säger Bertrand Pasquier, ansvarig på SADE Normandy.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV