Kanal i Berlin blir badplats tack vare UV-system

I ett innovativt projekt i centrala Berlin ska en tidigare transportkanal göras om till en badplats mitt i staden. Projektet leds av den ideella organisationen Flussbad Berlin. Vattnet i kanalen ska renas med ett naturligt filtrationssystem och ett Wedeco UV-system från Xylem.

Spreekanalen och floden Spree flyter runt Museumsinsel mitt i Berlin. Kanalen förlorade sin betydelse som transportled omkring förra sekelskiftet och 1925 stängdes den sista badanstalten på kanalen.

1997 utvecklade två bröder, konstnärerna och arkitekterna Jan och Tim Edler, en idé om att rusta upp kanalen till en 835 meter lång badplats. 2012 bildades Flussbad Berlin och 2014 fick organisationen fyra miljoner euro i bidrag från staden Berlin och tyska staten.

Garanterar säker vattenkvalitet

Uppströms från badplatsen kommer en vassbädd och en sandbank under ytan anläggas för att filtrera vattnet på naturlig väg. Om vattenkvaliteten försämras på grund av översvämmade avloppssystem vid kraftig nederbörd eller ökad mikrobiologisk aktivitet vid höga temperaturer kommer Xylems Wedeco Spektron UV-system att se till att vattenkvaliteten upprätthålls.

– Syftet med projektet är att ge människor som bor i städer bättre livskvalitet, säger Carlos Silva, säljare på Xylem. För att stödja projektet låter Xylem UV systemet få användas kostnadsfritt under testfasen.

UV-ljus ger miljövänlig desinficering

Just nu pågår en testfas av projektet. UV-system använder UV-strålar för att rena vattnet och avlägsna farliga mikroorganismer, virus och bakterier. Det kompletterar det naturliga filtret som bara kan ge en begränsad rening.

UV-ljuset inaktiverar cellernas förmåga att dela sig i organismer. UV-dosen ligger exakt inom det område som förhindrar mikroorganismernas fotoreaktivering och samtidigt kan hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

– Elkostnaderna är obetydliga. Ett lågtrycks-UV-system är dessutom mycket bättre än kemiska processer med klor eller kloroxider eftersom inga skadliga biprodukter bildas och inga kemikalier används, säger Silva.

En planskiss för att rusta upp andra floder och kanaler

Berlin-projektet visar att det är möjligt att anlägga och rusta upp badplatser mitt i städer. Med rätt koncept kan naturliga vattendrag hållas rena till en låg kostnad och skapa möjligheter till bad och andra vattenaktiviteter. Till exempel skulle kanaler även kunna användas för wakeboarding eller surfing genom användning av artificiella vågor.

Badplatsen Flussbad Berlin planeras vara färdigställd till 2025.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV