Bevattningspumpar på golfbana sänker energianvändningen med 60 %

En mästerskapsgolfbana med 27 hål har tack vare en ny pumpinstallation med Lowara-pumpar från Xylem nu blivit ännu mer hållbar. Efter första året i bruk har bevattningspumparna minskat energianvändningen med 60 procent jämfört med det tidigare systemet.

Golf della Montecchia är en golfbana som regelbundet används för stora turneringar, till exempel Challenge Tour och Alps Tour. Golfklubben ligger i Padua i Italien, några kilometer från Venedig. Klubben strävar efter att erbjuda en förstklassig golfupplevelse med en flack teknisk bana och tuffa vattenutmaningar. Banans innovativa dräneringssystem gör det även möjligt att spela under dåliga väderförhållanden.

Det krävs noggrann planering för att mästerskapsgolfbanan ska kunna hållas i perfekt skick. Över 1 200 sprinkler är dolda under marken och sammankopplade i ett noga arrangerat nätverk. Gräset måste få rätt mängd vatten vid rätt tidpunkt på dagen, vilket varierar mycket beroende på årstid och väder.

Långsiktigt fokus på miljön

Golf della Montecchia har länge varit måna om att bevara och förbättra de naturresurser som utnyttjas. År 2000 anslöt de sig till det europeiska miljöcertifieringsprogrammet ”Committed to Green”. Programmet framhåller den positiva betydelse som golfen kan ha för miljön och samhället, i synnerhet när riktlinjerna för en hållbar miljöutveckling efterlevs.

En av de första åtgärderna som man vidtog var att datorisera golfbanans bevattningssystem. Detta sparade, genom en mer kalibrerad distribution, både vatten och energi. Golf della Montecchia minskade också sin användning av kemikalier för att skydda miljön på ett bättre sätt.

2004 började klubben samarbeta med Certes vid universitet i Pisa och det italienska golfförbundets greensektion för att forska om mattväxande gräs för varma årstider. Denna typ av gräs behöver upp till 50 procent mindre vatten än traditionella gräsarter. För det här arbetet tilldelades klubben 2007 en utmärkelse av ”Committed to Green”-programmets tekniska och vetenskapliga kommitté.

2012 började klubben använda bermudagräs på fairways och utslagsplatser för att drastiskt minska användningen av vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Tack vare bermudagräset kunde Golf della Montecchia minska användningen av vatten med 60 procent och växtgifter med 80 procent och helt eliminera användningen av svamp- och insektsdödande medel.

Optimerade bevattningspumpar

Golfklubben påbörjade nyligen en process för att konstruera om hela sitt komplexa bevattningssystem. Målet är att minska vatten- och elförbrukningen ytterligare. Första steget i processen var att byta ut alla bevattningspumpar.

Man valde Xylems Lowara-pumpar, inte bara för den utmärkta prestandan utan även för den support som Xylems tekniska experter kunde erbjuda. Företaget Canella & Vigo Srl ansvarade för att byta ut golfbanans nio gamla pumpar mot sex Lowara-pumpar.

Pumpningsenheten består av sex vertikala flerstegspumpar ur Lowara e-SV-serien: fyra för regelbunden användning, en som reserv och ytterligare en för mindre vattenbehov och vinterbruk. Varje pump är utrustad med det intelligenta styrsystemet HYDROVAR, som anpassar driften exakt till det kraftigt varierande vattenbehovet.

Detta kraftfulla pumpsystem uppfyller effektivt kraven för de 1 200 sprinklerna över hela banan. Under första året i drift har det nya systemet minskat energianvändningen med 60 procent jämfört med det tidigare systemet och samma vattenanvändning.

Ta en virtuell rundtur på Lowara-fabriken:

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev