Bidrar med energieffektivitet i Stockholms tunnelbana

I samarbete med Strukton, som ansvarar för underhållet av tunnelbanan, byter Xylem ut de gamla pumparna i Stockholms tunnelbanesystem mot nya energieffektiva pumpar. De nya Flygtpumparna använder styrtekniken SmartRun som kan minska energiförbrukningen med upp till 70 procent.

Läs mer om Flygt Experiors igensättningsfria pumpning:

Se hur Xylem tester sina pumpar innan de lämnas över till kunderna:

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev