Citronjuiceföretag får hållbar behandlingslösning

Citroner är en av de mest kända varorna från Sicilien. Eurofood på Sicilien är världsledande inom citronjuice och framställer 22 ton varje dag. För att säkerställa att avfallet tas om hand på rätt sätt har företaget nu en hållbar avloppsreningsanläggning som använder Xylems energieffektiva teknik.

Med Eurofoods höga produktionskapacitet krävs en smart metod för att företaget ska kunna rena mer än 3 000 kubikmeter avloppsvatten varje dag. Spillvattnet har förstås också en hög surhetsgrad, vilket det lokala reningsverket i Capo D’Orlando där Eurofood ligger inte klarar av att hantera. Då det kommunala systemet är dimensionerat för 30 000 personer och redan är ansträngt under sommarsäsongen behövde Eurofood hitta en annan lösning.

Företaget ville dessutom behålla den höga miljöstandarden. Giuseppe Ingrillì, sista ättlingen i familjen som grundade företaget och företagets nuvarande säljchef, förklarar:

– Miljön är en del av vår filosofi. Vi kommer från en lantbrukarsläkt och vi vet att man måste vara rädd om miljön. Annars skulle vi inte ha några träd som producerar de citrusfrukter som gjort oss så unika i världen.

En toppmodern reningsanläggning

Eurofood bestämde sig för att bygga en reningsanläggning som kunde minimera energiförbrukningen under perioder med begränsad produktion och uppfyllde alla miljöbestämmelser. Spillvattnet från fabriken innehåller vatten som används för att tvätta av citronerna, rengöra utrustningen och tvätta ur och sterilisera flaskorna.

Företaget Manutambiente anlitades för att konstruera den nya behandlingsanläggningen och använda marknadens mest innovativa och driftsäkra teknik.

– Detta hade inte varit möjligt utan lösningarna från Xylem. De har ett komplett utbud av teknik för behandling av avloppsvatten. Vissa av dessa lösningar använde vi faktiskt redan innan. Vi uppskattar Xylems tekniska kvalitet och lokala stöd, säger ägaren Francesco Ingrillì, barnbarn till företagets grundare

Första behandlingssteget: att sänka surhetsgraden

I det första behandlingssteget överförs allt spillvatten till en tank där surhetsgraden balanseras. Fast partiklar filtreras också bort från spillvattnet, där en dränkbar Flygt-pump av typen NP 3127 MT används. Avtappningen kan innehålla fibrer eller trasor, men Flygt-pumpens igensättningsfria konstruktion ser till att detta inte stoppar behandlingsprocessen.

Andra steget: biologisk behandling

I det biologiska behandlingssteget används bakterier, vilket kräver en miljö med rätt surhetsgrad och syrehalt. I stället för att använda en enda stor tank användes två tankar med en kapacitet på 2 500 m3 var för att spara kostnader och energi.

Under låg belastning är det bara bakterier i den ena av tankarna. När en belastningsökning förväntas överförs bakterierna med en dränkbar Flygt NP3085-pump till den andra tanken. Denna igensättningsfria pump är utformad för att spara energi och kan hantera upp till 15 liter slam per sekund.

Rätt syrehalt upprätthålls

Det biologiska behandlingssteget kan kräva mycket mer energi jämfört med de andra stegen. Bakterierna behöver rätt mängd syre på alla djup, men om för mycket syre tillförs kan det öka energianvändningen och kostnaderna. Den bakteriella aktiviteten varierar också efter vädret, vilket kan vara mycket växlande på Sicilien.

För att uppnå en optimal syresättning installerade man Sanitaire-diffusorer från Xylem på botten av varje tank. Dessa diffusorer producerar mikrobubblor som fördelar syret jämnt i slammet. Tankarna utrustades också med en nedsänkt Flygt-omrörare. De tre långsamt roterande bladen ser till att spillvattnet hela tiden är blandat. Detta förebygger sedimentering och ser samtidigt till att energiförbrukningen hålls på minimal nivå

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev