Allmänheten får lära sig vattenåteranvändning i Colorado-projekt

Under våren är vattenåtervinningsanläggningen i Denver, Colorado, USA, värd för ett projekt som förklarar fördelarna med att återanvända vatten. I demoprojektet PureWater Colorado används teknik från Xylem för att visa att återvunnet vatten är en tillförlitlig och hållbar lösning för framställning av säkert dricksvatten.

Vattenåteranvändning ingår i Colorados målsättning att på ett hållbart och effektivt sätt utöka delstatens vattenförsörjning genom att minska uttaget av vatten från statens vattentäckter. I återanvändningsprojektet har Denver Water samarbetat med Carollo Engineers, WateReuse Colorado (WRCO) och Xylem.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

I projektet används en femstegsprocess för att rena vattnet: ozonbehandling, biologisk filtrering, mikrofiltration, filtrering med granulerat aktivt kol och UV-behandling.

Se hur återanvändningsprocessen fungerar på anläggningen

– Vi är väldigt glada att få vara en del av det här framåtblickande och viktiga projektet för att främja en hållbar, tillförlitlig och säker dricksvattenbehandlingsprocess. För att vi ska kunna tillgodose vattenbehoven i framtiden måste vi använda hållbara lösningar, som till exempel vattenåteranvändning, säger Steve Green, Business Development Manager, Xylem.

En rad olika lösningar från Xylem ingår i projektet bland annat en egen reningslinje som är ett pilotsystem från Xylem. Reningslinjen består av Wedeco MiPRO, en avancerad oxidationsprocess och ett Leopoldfilter med  granulerat aktivt kol. I denna linje behöver man inte använda sig av membran för omvänd osmos, vilket avsevärt minskar investerings- och driftskostnaderna samt att man undviker saltlösningar som måste kasseras.

En vattenlösning för en av de torraste delstaterna i USA

– Som ledande inom vattenåteranvändning i USA var det särskilt roligt att få samarbeta med Xylem och visa hur den här avancerade tekniken fungerar. Detta som ett led i vårt arbete med att ta fram ett regelverk och ett sätt att nå ut till allmänheten i Colorado, säger John Rehring, Vice President, Carollo Engineers.

Xylem är ledande inom vattenåteranvändningsteknik och erbjuder avancerade lösningar och expertis för återanvändningstillämpningar i USA och globalt. I Kalifornien används till exempel Xylems avancerade oxidationsprocess Wedeco MiPRO i Los Angeles Sanitations vattenåtervinningsanläggning på Terminal Island. Denna skräddarsydda lösning är den första AOP-konstruktionen som använder UV-ljus med klor – en viktig innovation för att göra vattenåteranvändning till ett hållbarare och kostnadseffektivare alternativ.

Förra året ingick Xylem ett flerårigt avtal (2017–2019) om att ge fortsatt stöd till Water Environment Research Foundation (WE&RF) som utför forskning inom området vattenåteranvändning. Xylem samarbetar också internationellt med Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Singapore Public Utilities Board (PUB) för att utveckla vattenåteranvändningen.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV