Stort slukhål undersöks med hjälp av Xylem-teknik

I februari 2014 öppnade sig ett stort slukhål under National Corvette Museum och slukade klassiska bilar till ett värde av en miljon dollar. Under utredningen använde man vattenövervakningstekniken EXO från Xylem för att undersöka slukhålet och säkerställa att intilliggande byggnader var säkra.

Klockan 05.38 på morgonen den 12 februari 2014 registrerar säkerhetskamerorna en märklig rörelse på National Corvette Museum i Bowling Green, Kentucky, USA. På den gryniga bilden ser det ut som att några av sportbilarna har sjunkit i dunklet. Sedan, inom loppet av en minut, försvinner åtta klassiska Corvetter rakt ned i marken.

Grottan som rasat in lämnar efter sig ett stort gap, 12 gånger 18 meter och 9 meter djupt, mitt i museets atrium. Rent geologiskt är detta bara ännu ett slukhål i raden bland alla hundratals andra i Kentuckys Warren County. Regionen vilar nämligen ovanpå karst, en formation av eroderad kalksten med ett system av grottor och kanaler som hela tiden växer.

corvette-museum-sinkhole_full

Men i stället för att bara bli ytterligare en jordbruksdamm, en igenväxt grop eller tillfällig trafikfara blir slukhålet i National Corvette Museum en världsnyhet – och ett utmärkt tillfälle att undersöka och ta reda på mer om det karstlandskap som staden är byggd på.

Dolda grottor har blivit slukhål

Karst bildas när surt vatten löser upp bergarter under marken och skapar tunnlar och grottor. Karstbildningar påminner lite om en schweizerost eller hur en bubblig pizzakant ser ut. De flesta människor tänker inte särskilt mycket på karstlandskapen som finns, trots att 25 procent av världens befolkning bor ovanpå ett sådant.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– Det flesta slukhål tar flera tusen år att bildas, förklarar Jason Polk, docent i geovetenskap vid Western Kentucky University i Bowling Green och globalt erkänd expert på slukhål.

– Inne i National Corvette Museum kunde vi se att det bara var ett par meters avstånd mellan betonggolvet och taket i grottan. Taket i grottan hade gröpts ur uppåt under hundratals, kanske tusentals, år. Lite i taget tar vattnet sig fram. Regnoväder kan underminera grottsystemet, eftersom regnvattnet bidrar till att taket urholkas.

Undersöker Corvette-museets slukhål

Den rikliga nederbörden och stränga kylan i februari 2014 skapade perfekta förhållanden för att grottans tak, som låg under museets bilsamling, skulle brista.

Redan samma dag som grottan rasat in stod Jason Polk med en grupp forskarstudenter och kolleger i museets Skydome och stirrade ned i slukhålet. En ingenjörsstudent från universitetet fick styra en drönare försedd med kamera ned i hålet för att man skulle kunna se de begravda Corvetterna och något som tydde på om det fanns en underjordisk flod som kunde ha orsakat kollapsen.

Under tiden gick Polk och hans team till ett gammalt slukhål på museets fastighet, som används som ett utjämningsmagasin för dränering från byggnaden och parkeringen. Där sökte de efter data om vad som kunde ha orsakat kollapsen och för att se om andra byggnader också var i fara.

Övervakar vattenavrinningen från museet

Deras viktigaste verktyg var en EXO multiparameter-sond för vattenkvalitet från YSI, ett Xylem-varumärke. Övervakningssonden mätte vattnets turbiditet, elektriska resistivitet, pH-värde, temperatur och nivå var 10:e minut och var Polks ögon och öron medan han undersökte om den gamla dammen och det nya slukhålet var förbundna på något sätt.

Han och hans team kontrollerade även om avrinningen från museet gick till dammen eller underminerade andra områden eller byggnader.

Medan personalen på museet borrade i grundkonstruktionen och fyllde igen slukhålet höll Polk koll på de viktiga parametrarna turbiditet och nivå. Om turbiditeten plötsligt steg kunde det tyda på att det sedimentuppblandade borrvattnet strömmade från museets slukhål till dammen eller att annat vatten på något sätt orsakade det. Detta skulle i så fall ha utgjort en allvarlig indikation på att ett ras eller ännu en kollaps kunde vara överhängande.

Under hela den regniga våren visade avläsningarna av nivån och vattenkvaliteten i dammen att avrinningen från rännstenarna och parkeringen verkligen rann direkt ned i utjämningsmagasinet. Inget vatten från andra källor verkade strömma ned i gropen. Det var riktigt goda nyheter.

Ny utställning och fortsatt forskning

Efter att slukhålet lagades har National Corvette Museum blivit populärare än någonsin. Man har öppnat en ny utställning, Corvette Cave-In, med interaktiva displayer, återställda och kvaddade bilar och detaljerad information om karstgeografi och slukhål.

Efter att vattenkvalitetsövervakningen har avslutats på museet fortsätter Polk och hans team undersöka vattnet som rinner genom karsten under Bowling Green. Deras data publiceras på en webbplats och i en mobilapp så att forskare, kommunala tjänstemän och allmänheten lätt kan ta del av dem.

Via webbplatsen Under Bowling Green upplyser teamet även invånarna om förbindelserna mellan husen och vägarna ovan mark och grottorna och slukhålen under mark.

Läs hela reportaget i senaste numret av Mission: Water

Av Steve Werblow
Foto: National Corvette Museum

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev