Ny rapport om EU:s pumpeffektivitetsregler

I sin strävan att bli världens klimatvänligaste region inför EU ständigt nya regler med allt strängare krav på energiförbrukande produkters koldioxidutsläpp och ekodesign. Som ledande leverantör av pumputrustning till byggsektorn har Xylem tagit fram en ny rapport för att hjälpa kunder att förstå det komplexa regelverket.

Att förbättra energieffektiviteten är viktigt för den globala byggmarknaden och framförallt i EU. Anledningen är enkel: 40 procent av den efterfrågade energin i EU förbrukas i byggnader och 50 procent av den förbrukas i kommersiella byggnader. Det motsvarar mer energi än tillverkningsindustrins och transportsektorns förbrukning tillsammans. Ekologiskt byggande har därför snarare blivit regel än undantag och energieffektivitet har fått allt större betydelse för dem som vill miljöcertifiera sina byggnader.

Strängare effektivitetsstandarder för utrustning

Kraven på energieffektivitet omfattar utrustning för kommersiella byggnader som motorer, pumpar och cirkulationspumpar till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Regeringarna i EU har satt progressivt strängare effektivitetsstandarder för dessa enheter inom ramen för direktivet för energirelaterade produkter (ErP).

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Endast produkter som uppfyller dessa standarder får CE-märkas och säljas inom EU. Byggkonstruktörer och byggnadsägare som använder dessa produkter ska kunna minska energianvändningen och koldioxidavtrycket.

En omfattande översikt över alla regler

I sin nya rapport ger Xylem en omfattande översikt över de senaste reglerna för motorer, pumpar och cirkulationspumpar till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Rapporten förutspår också den mest troliga utvecklingen för dessa direktiv under kommande år.

– Reglerna förändras hela tiden och det kan vara en riktig utmaning att hänga med i utvecklingen, säger rapportens författare Giorgio Sabbatini, chef för affärsenheten Global Commercial Building Services & HVAC, AWS på Xylem.

Pumpar hör till de allra viktigaste komponenterna i en kommersiell byggnad. De ser till att byggnaden förses med vatten, värms upp och kyls ned och att avloppsvatten leds ut. I en genomsnittlig kommersiell byggnad finns runt 15–30 pumpar med en installerad baseffekt på 50–100 kW.

Betydande besparingar med högeffektiva pumpar

När pumparna kräver så här mycket energi är det inte så märkligt att EU vill främja minskad energiförbrukning och mindre koldioxidavtryck genom att införa strängare lagstiftning som reglerar pumparnas energieffektivitet.

– Att hålla jämna steg med regelverket är inte bara viktigt för att klara alla lagkrav. Eftersom pumparna står för en så stor del av en byggnads energikostnader finns det också betydande besparingar att uppnå för dem som väljer att byta till högeffektiva pumpar, säger Sabbatini.

En ekonomi med låga koldioxidutsläpp år 2050

EU har satt som mål att ha en ekonomi med låga koldioxidutsläpp år 2050. Som ett led i detta har EU åtagit sig att uppnå följande delmål till 2020:

  • 20 procent lägre utsläpp jämfört med 1990 års nivåer med sikte på 30 procents minskning om förhållandena är de rätta
  • 20 procent större energieffektivitet
  • 20 procent förnybara alternativ i energimixen

ErP-direktivet, som innehåller en uppsättning regler som rör energirelaterade produkters ekodesign, spelar en viktig roll för att EU:s tuffa mål ska kunna uppnås. Bestämmelserna i ErP-direktivet syftar till att minska energiförbrukningen med 12 procent från 2007 års nivå, motsvarande en total besparing på 341 terawattimmar eller 341 miljarder kilowattimmar, fram till 2020.

Redogör för bestämmelserna som berör pumpindustrin

Rapporten omfattar de tre bestämmelser i ErP-direktivet som specifikt rör pumpindustrin, det vill säga:

  • 640/2009 och 4/2014: ekodesignkrav för elektriska motorer
  • 641/2009 och 622/2012: ekodesignkrav för tätningslösa fristående cirkulationspumpar och tätningslösa cirkulationspumpar integrerade i produkter
  • 547/2012: ekodesignkrav för vattenpumpar

Till de entreprenörer som ifrågasätter behovet av den här typen av högeffektiva motorer, som krävs enligt ErP-direktivet, brukar Sabbatini säga att argumenten för dem är svåra att sätta emot.

– En högeffektiv motor kan kosta mer än en konventionell motor men de ekonomiska förhållandena talar för sig själva, säger han. Om man ökar effektiviteten på en 5,5 kW motor med tre procent har investeringen betalat sig själv inom 30 månader trots den 15 procent högre inköpskostnaden för komponenten. Redan efter 2,5 år börjar man spara pengar på en enhet som har en genomsnittlig livslängd på 10 till 20 år. Och dessutom är detta ett obligatoriskt krav.

Hämta artikeln här

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev