Vattenverk i Kalifornien sparar vatten med Sensus-teknik från Xylem

Eastern Municipal Water District (EMWD) kan nu upptäcka läckor snabbare och erbjuda det ökande antalet kunder bättre service tack vare kommunikationsnätet Sensus FlexNet®. Tekniken har förbättrat avläsningens noggrannhet och bidragit till att vattenverket kunnat varna 2 600 kunder om möjliga läckor.

Många mätare och brist på tid

Den manuella avläsningen av de 148 000 mätarna i det drygt 1 400 kvadratkilometer stora området var en krävande uppgift för EMWD:s fälttekniker. De fick ägna dagarna åt att resa runt i det uttorkade Riverside County i Kalifornien för att läsa av vattenverkets alla mätare.

För att kunna erbjuda det ökande antalet kunder bästa möjliga service och förse dem med vatten de kommande åren behövde vattenverket exakta data snabbt. EMWD, med huvudkontor i Perris, Kalifornien, är delstatens sjätte största vattenverk och ansvarar för vattenförsörjningen i sju städer i Riverside County.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

En växande befolkning

Med 795 000 individer som ska förses med vatten, och som ständigt blir fler, installerar vattenleverantören mätare snabbt i södra Kalifornien för att hålla jämna steg med den växande kundbasen. Bara de sista fyra åren har drygt 7 000 nya mätare installerats i bostäder och företag.

Med alltfler kunder att samla in data från varje månad och den pågående torkan i Kalifornien, med alla tuffa regleringar den medför, behövde organisationen hushålla med både tid och vatten.

– EMWD har ett ansvar att införa branschledande teknik som skapar en effektiv miljö och möjligheter för kunderna att hushålla med vattnet. Gör vi det, kan vi begränsa det vatten som går förlorat genom läckor på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, säger David Gayneaux, chef för Meter Services på EMWD.

Data behövs för att bevara resurserna

För att öka effektiviteten investerade EMWD i nya processer för att läsa av mätare. För att kunna styra vattenhushållningen behövde vattenverket kunna övervaka mönster kring hög förbrukning, identifiera områden där kunderna överskred vattenbudgeten och upptäcka läckor i systemet. Utan exakta data var det svårt att utbilda konsumenterna och hitta läckor.

EMWD tillämpar en fördelningsbaserad avgiftsmodell som förser kunderna med både inomhus- och utomhusvattenbudgetar. Genom att inhämta ytterligare data via sitt smarta vattennät kunde de lättare spåra hur vattenbudgetarna följdes och proaktivt hjälpa kunder att upptäcka läckor.

Många fördelar med den nya tekniken

EMWD införde kommunikationsnätet Sensus FlexNet® för att förbättra driften och tillgodose den växande befolkningens behov. I dag använder vattenverket FlexNet-systemet för att fjärravläsa mätarna. Det är en enorm förbättring jämfört med de manuella avläsningarna. EMWD läser nu av över 52 000 mätare med hjälp av Sensus teknik.

EMWD använder också FlexNet för att:

  • samla in exakta data i rätt tid
  • generera rapporter åt kunderna
  • analysera förbrukningen
  • hushålla med vattnet
  • förbättra drifteffektiviteten

Fjärravläsning av mätare leder till nya möjligheter

Utan FlexNet uppskattar EMWD-ledningen att det skulle behövas upp till ytterligare åtta medarbetare för att läsa av mätarna manuellt för den växande befolkningen. Med det här systemet kan medarbetarna i stället lägga tiden på att analysera data och använda sina nyvunna insikter till att förbättra kundservicen och hjälpa kunder att effektivisera vattenanvändningen och hushålla med vattnet.

Ett bra exempel på detta är hur vattenverket bara inom de första två dagarna då tekniken infördes kunde identifiera en läcka och åtgärda den direkt, med en mycket tacksam kund som resultat. En stödmur i en backig del av trädgården hos kunden dolde ett trasigt sprinklerhuvud, vilket gjorde det svårt att upptäcka. Om EMWD inte hade registrerat läckan i tid hade kundens månadskostnad lätt kunnat fördubblas.

Data skapar möjligheter för kunderna

FlexNet har skapat nya möjligheter till övervakning och flera innovativa sätt att få kunder att engagera sig i vattenhushållning och kampen mot torkan. Med kontinuerliga förbrukningsrapporter identifieras konsumenter med hög förbrukning.

EMWD:s personal kontaktar kunderna per telefon, e-post eller SMS för att informera om den höga användningen och uppmanar dem att åtgärda problemet. Hittills har 2 600 kunder kontaktats angående den kontinuerliga förbrukningen i deras bostad och 2 300 av dem visar inte längre några tecken på läckage.

– För att fullfölja det uppdrag delstaten ålagt oss i kampen mot torkan införde vi vissa ransoner för utomhusbevattning. Med FlexNet kan vi varna de användare som överskrider sin ranson, vilket bidrar till vattenhushållningen, säger Gayneaux.

Möjligheter för framtiden

Tekniken bakom FlexNet är flexibel och skalbar vilket gör att exakta och tillförlitliga mätaravläsningar är fortsatt möjliga oavsett hur många människor eller företag som flyttar till Riverside County.

– Exakt mätaravläsning och dataövervakning är bara början på det vi kan göra med FlexNet. Vi ser fram emot att utöka vår användning av tekniken för att ge våra kunder bättre service. Till exempel planerar vi att lansera en kundportal där användarna själva ska kunna övervaka sin förbrukning, säger Gayneaux.

FlexNet-systemet ger inte EMWD bara betydelsefulla fördelar. Det rustar dem även för framtiden genom att bidra till en hållbar tillväxt i många år framöver.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev