Pilotprojekt för återvinning av vatten testas i Florida

På vattenverket i Hillsborough County inleddes 2016 Floridas första pilotprojekt för direkt drickbart återanvändningsvatten. Det återvunna vattnet som produceras uppfyller alla dricksvattenstandarder och har även använts i en tävling för mikrobryggning av öl.

Hillsborough County har redan det största försäljningsprogrammet för återvunnet vatten i USA med över 22 000 konton. 2009 producerades cirka 129 miljoner liter (34 miljoner gallon) per dygn i genomsnitt, varav mer än 83 miljoner (22 miljoner) distribuerades till kunder. Resten släpptes ut i ytvatten.

Den genomsnittliga årsförbrukningen av återvunnet vatten var cirka 60 procent, en bieffekt av Floridas både torra och regniga vädermönster. Vattenverkets långsiktiga mål var att uppnå 100 procent nyttobringande förbrukning av sitt återvunna vatten 365 dagar om året.

En expansion med uppgraderingar för återvunnet vatten

I början av 1980-talet infördes ett tredje reningssteg i driften. 2009 genomgick den avancerade avloppsreningsanläggningen i Falkenburg strax öster om staden Tampa en stor expansion värd 31 miljoner dollar. Expansionen innebar att den befintliga klorkontaktbassängen byggdes om till ett toppmodernt UV-desinficeringssystem, att vattenregleringsanläggningen fick en ny konstruktion och att åtta befintliga luftare ersattes med nya enheter med högre kapacitet inklusive frekvensomformare.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

En nästan 30 meter lång (100 fot) sedimenteringsbassäng byggdes och två nya rejektvattentankar med en sammanlagd kapacitet på 34 miljoner liter (nio miljoner gallon) installerades samt en rejektpumpstation. Tre reservströmsaggregat lades också till, med uppgraderingar för den befintliga pumpstationen för återvunnet vatten och anläggningsvatten. Slutligen installerades ett modernt SCADA-system med säkerhetskameror, tillhörande anläggningsarbete och elektriska styrenheter.

Wedeco Mipro

Drickbart återvunnet vatten produceras på anläggningen

I juli 2016 inledde Tetra Tech, en leverantör av konsult-, ingenjörs- och tekniktjänster, ett samarbete med WateReuse Association, Xylem och GE för att konstruera, bygga och driva en pilotreningsprocess för direkt drickbart återanvändningsvatten. Processen skulle behandla återvunnet avloppsvatten så att det uppfyllde amerikanska miljöskyddsmyndighetens (EPA) dricksvattenstandarder.

Tetra Techs lösning för pilotsystemet innebär att Falkenburg-anläggningens vatten får genomgå en extra, rigorös reningsprocess efter den avancerade behandlingen. Biologisk rening och UV-desinficering följs av ett tredje reningssteg med GE:s ultrafiltrering och omvänd osmos. Som avancerad oxideringsprocess (AOP) med UV/peroxid används sedan Xylems pilotanläggning Wedeco MiPro™ i en flyttbar trailer för att producera drickbart återvunnet vatten.

Falkenburg-anläggningen bemannas av personal som är certifierad för avloppsvattenrening dygnet runt alla dagar i veckan. Driftspersonalen ska samla in och analysera stickprov i hela systemet för att säkerställa att tillståndsvillkoren uppfylls och sammanställa och skicka in alla nödvändiga rapporter till tillsynsmyndigheterna.

Bevisar att direkt drickbart återanvändningsvatten fungerar

Det behandlade vattnet i pilotprocessen testades beträffande primära och sekundära dricksvattenstandarder samt mikrobeståndsdelar, läkemedel och kroppsvårdsprodukter som inte är reglerade. Övervakningen av vattenkvaliteten visade att vattnet från processen uppfyllde alla dricksvattenstandarder för maximala smittämneshalter som fastställts av EPA och antagits av Floridas miljöskyddsdepartement.

Initiativ till direkt drickbart återanvändningsvatten har gjorts på flera anläggningar i centrala Florida och i och med det här pilotprojektet har det nu bekräftats att detta är möjligt. För att vatteninitiativet i centrala Florida ska kunna genomföras krävs det att återanvändningen av vattenresurser utnyttjas mer. Tidigare släpptes allt överskottsvatten som inte återanvändes av återanvändningskunder ut i ytvatten.

Återvunnet vatten blir öl

2016 fick WateReuse Association idén att börja diskutera möjligheten att brygga öl på drickbart återanvändningsvatten. I samarbete med Special Hoperations, en ölbryggningsorganisation i Tampa, planerade de att leverera drickbart återvunnet vatten till mikrobryggning i New Water Brew Competition.

Drickbart återvunnet vatten producerat av Falkenburg-anläggningen och behandlat enligt högsta standard levererades till runt 100 registrerade hembryggerier. Alla fick runt tio gallon renat vatten var för bryggning.

På WateReuses årliga symposium i Tampa 2016 provsmakades ölen och domare delade ut prispengar och medaljer. Ölen lovordades av domare, deltagare och konsumenter. Ölproverna presenterades även på WEFTEC-konferensen i New Orleans i oktober 2016 och har under 2017 varit ett återkommande inslag i flera paneldiskussioner, workshops och ölprovningar på olika vattenevenemang runtom i USA.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV