Pumpstationer löser igensättning med Xylems nya kompakta pump

Den nya kompakta avloppspumpen Flygt 3069 har löst extrema igensättningsproblem vid två pumpstationer i Europa. I den nya pumpen används tekniken Adaptive N™ som förhindrar igensättning och sänker energiförbrukningen. Läs om resultaten från två långtidstestningar på pumpstationer i Nederländerna och Italien.

Italien: pumpstationen Via Visan Malo

Den kommunala avloppspumpstationen Via Visan Malo ligger i ett litet samhälle i provinsen Vicenza i norra Italien. Stationen hade stora problem med svåra igensättningar som orsakades av höga halter av skräp i kommunens avloppsvatten. 2012 bestämde sig operatörerna vid stationen för att testa en prototyp av Xylems nya avloppspump Flygt 3069 för att få bukt med problemen.

Oplanerat, kostsamt underhåll

Den största utmaningen för avloppsvattenstationen är de höga halterna av fasta och abrasiva material som kommer in i anläggningen via kommunens avloppsvattensystem. Förut kunde dessa material sätta igen stationens pumpar minst tre till fyra gånger om året. Det krävdes ofta planerat och kostsamt underhåll av stationen.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Underhållsarbetet vid stationen var så omfattande att pumparna behövde tas bort rent fysiskt och servas upp till tre gånger om året och under tiden tvingades operatörerna sätta in dyra ersättningspumpar för att undvika avbrott i driften. Alto Vicentino Servizi, som är det företag som sköter stationen, visste att det behövdes en lösning som kunde leverera tillförlitlig pumpning och minska de ökade underhålls- och energikostnaderna.

Så här fungerar tekniken Adaptive N

Pumpar sätts normalt igen när fasta föremål passerar genom dem och fastnar på någon av pumpskovlarnas framkanter. Materialet glider då mot inloppets omkrets och systemet sätts igen. Med den revolutionerande Adaptive N-tekniken kommer fasta föremål i stället att glida längs toppen på pumpskoveln i det integrerade avlastningsspåret.

Ett styrstift i inläggsringen trycker bort fasta material från mitten av pumphjulet, utmed framkanten och ut via avlastningsspåret. Vid behov flyttas pumphjulet axiellt uppåt så att fasta material och skräp kan passera smidigt genom pumpen.

Igensättningsfritt i över 5 000 pumptimmar

Under den fyra år långa testperioden med prototypen konstaterade operatörerna att den kompakta pumpen uppvisade kontinuerlig igensättningsfri pumpning trots det utmanande avloppsvattnet som behandlades i stationen. Sedan den installerades hade den gått utan avbrott i över 5 000 pumptimmar med upp till tio systemstarter per dygn.

Anläggningens operatörer kunde också notera att drifteffektiviteten vid pumpstationen förbättrats avsevärt tack vare den nya tekniken. När skräp ansamlas försämras så småningom pumphjulets effektivitet betydligt. Det tvingas arbeta hårdare, vilket ökar energiförbrukningen. Men med den kompakta Flygt-pumpen reduceras påfrestningar på axeln och tätningarna och säkerställer en hållbar, låg energianvändning.

Högre flöde och energieffektivitet

Sedan den nya pumpen installerades vid pumpstationen Via Visan Malo har den även kunnat hantera ett större flöde än den förra pumpen (10,5 liter per sekund jämfört med 7,5 liter per sekund).

Trots det ökade flödet sker pumpningen vid stationen snabbare och effektivare, vilket lett till energibesparingar på totalt 10 procent.

Nederländerna: pumpstationen Platenmakerstraat

Pumpstationen Platenmakerstraat ligger i samhället Elst i kommunen Overbetuwe i Nederländerna och behandlar avloppsvatten som innehåller stora mängder textila material och personliga hygienartiklar. Dessa utmanande material orsakade extrem och frekvent igensättning. Pumpstationens operatörer behövde rensa pumpen nästan varje vecka.

En pumplösning som tar liten plats

För att försöka lösa det här problemet bestämde sig kommunen för att prova den nya kompakta avloppspumpen Flygt 3069. Pumpen installerades vid Platenmakerstraat-stationen i november 2012 och användes på prov i tre och ett halvt år.

Operatörerna vid stationen ville ha en pumplösning som tog liten plats och kunde säkerställa maximal driftsäkerhet, lägre energiförbrukning och minska behovet av oplanerat underhåll.

Utryckningarna och energiförbrukningen minskade drastiskt

Avloppspumpstationens operatörer noterade betydande förbättringar med den nya lösningen. Igensättningarna har minskat från 50 gånger per år i genomsnitt till endast en till två gånger per år, vilket sänkt de årliga underhållskostnaderna med 8 500 euro. Även om energiförbrukningen inte mättes så noga under provperioden uppskattas den ha minskat med så mycket som 40 procent. Den nya pumpen ersatte ett Vortex-pumphjul som förbrukade mer energi.

– Jag imponerades av pumpningskvaliteten som den här prototypen levererade. Det utmanande avloppsvattnet gjorde att pumpen fick arbeta riktigt hårt. Ibland gick den i upp till 72 timmar i sträck, men den levererade ändå konstant igensättningsfri pumpning under hela testperioden. Vi behövde rensa pumpen endast vid fyra till fem tillfällen under alla dessa år och då berodde det på stora kläder och aluminiumburkar som fångats upp i avloppsflödet, säger Wim Hermsen, som arbetar som mekaniker för kommunen Overbetuwe.

Läs mer om Flygts kompakta pumpserie

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev