Flygt Concertor halverar energianvändningen på Heathrow flygplats

Flygt Concertor, världens första avloppspumpningssystem med integrerad intelligens, har löst problemen med ständig igensättning i en pumpstation vid Heathrow flygplats och minskat energianvändningen med 53 procent.

Med över 200 000 passagerare och i genomsnitt 1 200 ankommande och avgående flyg varje dag är London-Heathrow flygplats en av Europas tätast trafikerade flygplatser. Flygplatsens mycket omfattande avloppsnät består av 120 pumpstationer och avdelningen som ansvarar för skötseln av dessa är kund till Xylem sedan 25 år.

Svårigheten med att pumpa skräp

Centralområdets sanitetsenhet i närheten av Terminal 1 är en tömningsstation för flygplanens toalettavfall, som ofta innehåller mycket icke-biologiska fasta partiklar som olika sorters plastmaterial, våtservetter, blöjor och tyg. Det trådiga materialet kan vara svårt att pumpa. Det fastnar lätt i pumphjulet och kan blockera vissa delar av pumpen och öka energiförbrukningen. I värsta fall kan pumpen blockeras helt.

Problemen med avloppspumpningssystemet ledde till återkommande igensättningar och krävde betydande arbetsinsatser för att sumpen skulle hållas ren.

flygt-concertor-heathrow-case-2

– Ungefär två till tre gånger i kvartalet brukade vi ha något problem med igensättning. Det var även vanligt med avlagringar av fett och ansamlingar av materialrester på väggarna i sumpen och annat skräp som flöt omkring. Våra avloppspumpar fick slita hårt på grund av detta och behövde ofta rensas, säger Ian Jolly, vattensystemspecialist vid Water Services Department på Heathrow flygplats.

Integrerad igensättningsfri teknik med Flygt Concertor

Heathrow flygplats behövde lösa driftkostnaderna och miljöproblemen som berodde på flygplanens toalettavfall. Som lojal kund anlitade Heathrow-teamet Xylem för att komma till rätta med den problematiska situationen och valde att testa Flygt Concertor, ett nytt avloppspumpsystem med integrerad intelligens.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– Vi har använt många olika tekniska lösningar från Flygt genom åren och vi har alltid upplevt att Flygt-teamet är mycket lyhörda för våra behov och vill hitta en lösning på våra specifika problem, säger Ian Jolly.

Flygt Concertor är en integrerad lösning med inbyggda sump- och rörrengöringsfunktioner och kan hantera både flytande skräp i sumpen och sedimenteringar i rörledningar. Pumprengöringsfunktionen kombineras dessutom med Adaptive N-hydraulik för att hitta stort skräp och förhindra att det sätter igen systemet.

Integreringen av intelligenta funktioner och toppmodern teknik gör Flygt Concertor till ett unikt avloppspumpningssystem. Installationen vid centralområdets sanitetsenhet vid Heathrow var slutförd i november 2015 och Ian Jolly är imponerad av resultatet.

– Sedan vi installerade Concertor har vi inte haft några som helst problem med igensättning och sumpen är konstant ren utan några fettavlagringar. Besparingarna utgör ungefär 87,5 procent av de årliga kostnaderna för rengöring och service. Det innebär också en trygghet för oss, som är helt ovärderlig, säger Ian Jolly.

Pumpningssystemet är avsett att leverera beprövad driftsäkerhet till lägsta totala ägandekostnaden. För pumpstationen vid centralområdets sanitetsenhet är energibesparingarna hela 53 procent.

Med hjälp av den patenterade Adaptive-N-hydrauliken och IE4-motorverkningsgraden ser funktionen Energy Minimizer automatiskt till att alla pumpar går vid den effektivaste driftpunkten. Och eftersom skåpen inte heller behöver vare sig ventilation, kylning eller uppvärmning kan kunderna glädjas över betydande energibesparingar genom systemets hela livscykel.

Kompakt konstruktion och fler funktioner

Flygt Concertor är ett bevis för att ny och avancerad avloppspumpningsteknik inte kräver fler komponenter eller mer komplexitet. Tvärtom är detta banbrytande nya system både användarvänligt och lätt att installera, sätta i drift och sköta.

– Concertors kompakta konstruktion gör att den lätt får plats i det befintliga utrymmet i pumpstationen. Det behövs inga ytterligare investeringar för att bygga ut skåpet. Ur estetisk och praktisk synpunkt innebär den mindre panelen en enorm fördel. Systemet var enkelt att installera och är mycket användarvänligt, säger Jolly.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev