Flygt Concertor levererar igensättningsfri pumpning till två kommuner

Två svenska kommuner har nyligen valt Xylems nya Flygt Concertor för att lösa sina avloppsproblem. Med Flygt Concertor, världens första pumpsystem för avloppsvatten med inbyggd intelligens, har både Lomma och Botkyrka kommuner fått igensättningsfri pumpning och en betydande minskning av pumpsystemets energiförbrukning.

Flygt Concertor är ett smart, sammankopplat pumpsystem för avloppsvatten som känner av driftsförhållandena i miljön, anpassar sina prestanda i realtid och ger operatörerna på pumpstationen feedback. Systemet har inbyggd sump och rörrengöringsfunktioner – en nyhet för avloppsvattenpumpning.

Dessa funktioner, tillsammans med andra generationen av Flygts patenterade Adaptive N-teknik och en inbyggd pumprengöringsfunktion, minimerar kostnaderna för slamsugning.

Lomma kommun köper Xylems nya system efter en provperiod

Lomma kommun ligger i Skåne i södra Sverige. Den servar mer än 23 000 invånare i tre huvudområden, inklusive flera byar och angränsande samhällen. Kommunens Tekniska nämnd arbetar intensivt med att utöka och förbättra sina tjänster eftersom folkmängden har ökat stadigt under de senaste fem åren.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Det var i det sammanhanget som operatörerna vid Borgeby reningsverk kom överens om att prova Concertor, Flygts nya pumpsystem för avloppsvatten, i en av pumpstationerna. De största utmaningarna var att öka anläggningens verkningsgrad och minska antalet tillfällen då pumpen blev igensatt, vilket krävde insatser av underhållspersonalen ungefär en gång i månaden.

xylem_lommaIgensättningsfri pumpning och minskad energiförbrukning

Flygt Concertor installerades i juni 2015 i pumpstationen Flädie Lundavägen, och systemets prestanda utvärderades noggrant under ett halvår. Det visade sig att det nyinstallerade systemet gav en betydande minskning av energiförbrukningen. Förutom energibesparingarna minskade de årliga underhållskostnaderna med 12.000 kronor.

Anders Sjöstrand, chef för Borgeby reningsverk säger: – Sedan vi installerade Flygt Concertor har vi haft markant lägre energiräkningar. Dessutom har underhållsutryckningarna minskat till noll, eftersom stationens totala prestanda har förbättrats väsentligt. Vi blev så imponerade av systemet att vi beslutade att byta ut vårt nuvarande system och installera den här nya lösningen permanent i Flädie Lundavägen.

En betydande neddragning av antalet reservpumpar

Fördelarna med att köpa ett system som är så flexibelt är inte bara den omedelbara, positiva erfarenheten av bekymmersfri pumpning och energibesparingar, utan också att operatörerna kan planera en betydande neddragning av antalet reservpumpar och minska mängden olika pumptyper som behövs för att täcka alla behov.

Lomma kommun är medveten om de reservpumpsbesparingar som har möjliggjorts med Flygt Concertor. – Genom att vi har Concertor med tre utloppsdimensioner kan vi minska vårt förråd av reservpumpar drastiskt, eftersom vi inte behöver så många olika sorters pumpar och pumphjul. Vi är övertygade om att det betyder besparingar för oss, och vi är spända på att se hur det kommer att fungera i framtiden, avslutar Sjöstrand.

En av Flygt Concertors unika egenskaper är flexibiliteten. Det nya systemet justerar inte bara pumpens prestanda efter det faktiska flödesbehovet, vilket förenklar valet och säkerställer optimala prestanda vid varierande flöde, utan det är också skalbart, vilket innebär att operatörerna kan lägga till nya funktioner utan att behöva ge upp den ursprungliga investeringen. Möjligheten att öka stationernas verkningsgrad med olika egenskaper gör systemet lämpligt för utmaningar i många olika sektorer.

En banbrytande lösning i Botkyrka kommun

Xylems revolutionerande nya Flygt Concertor har också visat sig vara en effektiv lösning för en avloppspumpstation i Botkyrka kommun, söder om Stockholm, när det gäller att ta itu med ständigt återkommande igensättning.

Igensättning på grund av ansamlade fetter och oljor på tvättvattenspumpstationen på Hallunda Gårdsväg 106A ledde till ständiga avbrott i pumpdriften och kostsamt underhåll. Operatörerna på stationen, som ger service åt Botkyrka kommun i närheten av Stockholm ville prova Flygt Concertor.

De vanligaste orsakerna till stopp och översvämningar

Avlagringar av fetter och olja utgör en stor utmaning för kommunala avloppspumpstationer. Ansamlingar av sådana ämnen kan sätta igen pumphjulet. Det minskar pumpens effektivitet och/eller kan leda till pumpstopp, vilket kan orsaka avbrott i driften och dyrbara underhållsåtgärder.

I synnerhet är ansamling av fett en av de vanligaste orsakerna till stopp och översvämningar i avloppsledningar, och kostar branschen stora belopp varje år. Vid pumpstationen på Hallunda Gårdsväg 106A i Botkyrka kommun sökte personalen efter en lösning.

Christopher Helle, driftledare på kommunens VA-enhet, förklarar: ”Avlagringar av utmanande ämnen som fetter hade verkligen blivit ett ständigt återkommande problem för oss, som hindrade pumpdriften och drev upp kostnaderna. Ofta spolas matolja och fetter från hushåll ned i avloppet i stället för att kastas i soptunnan, och det är en stor utmaning vid pumpning av avloppsvatten. Det blev nödvändigt att rengöra pumpstationen allt oftare för att handskas med avlagringarna.”

Ett innovativt pumpsystem för avloppsvatten

Flygt Concertor kombinerar IE4 motoreffektivitet, N-hydraulik, integrerad kraftelektronik och intelligenta kontroller, som alla är utformade för att fungera som en enhet. Systemet installerades vid pumpstationen på Hallunda Gårdsväg 106A i mars 2016 och har funnits på plats i sex månader.

”Ca 90 % av pumparna i vårt avloppssystem är från Flygt, så vi var bekanta med några av de enskilda teknikerna som finns integrerade i det nya systemet, men vi var nyfikna på att se hur kraftfulla de kunde vara tillsammans. Concertor sätter nya gränser för innovation och för oss talar resultaten för sig själva. Under de sex månaderna sedan systemet installerades har inga igensättningar uppstått. Efter att vi handskats med utmanande fettavlagringar i åratal, är det här en välkommen förändring för vår anläggning!” tillägger Christopher Helle.

Ett smart, integrerat och effektivt system

Helle fortsätter: ”Vi upptäckte direkt att avlagringar av fetter och olja minskades och det fanns färre ’fettränder’ med varierande startnivåer. Vi blev också imponerade över att se en betydande minskning av energikostnaderna.”

Xylems Flygt Concertor-system har som mål att ge beprövad tillförlitlighet till den lägsta totala ägarkostnaden. Eftersom det inte finns några skåp som måste ventileras, kylas eller värmas upp med Flygt Concertor, drar kunderna nytta av betydande energibesparingar under systemets hela livscykel.

”Flygt Concertor visade sig vara ett utmärkt val för vår anläggning. Innan vi installerade systemet hade vi nått en punkt där det blev nödvändigt att ringa service för sumprengöring så ofta som varje vecka, vilket ledde till betydande kostnader och besvär. Flygt Concertor har gett oöverträffad tillförlitlighet och sparat tid och pengar åt oss. Dessutom ser vi fördelar utöver de omedelbara resultaten, t.ex. lägre livscykelskostnader och högre flexibilitet. Man kan nog säga att det här systemet har alla rätt!”

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev