Flygt Concertor löser igensatt avloppspumpstation i Crystal Lake

Nedspolade tvättlappar och annat skräp hade satt igen en av reningsverkets avloppspumpstationer i Crystal Lake, Illinois, USA. Xylem löste problemet med sitt intelligenta pumpsystem Flygt Concertor som automatiskt anpassar sig efter förändringar i avloppsvattenförhållandena.

Crystal Lake är en stad omkring 70 kilometer nordväst om Chicago och har omkring 40 000 invånare. Reningsverket i Crystal Lake ansvarar för driften och underhållet av två avloppsvattenreningsanläggningar. Anläggningarna behandlar i genomsnitt nästan 16 200 kubikmeter vatten per månad, eller sex miljoner kubikmeter om året.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Staden har 27 avloppspumpstationer och tre dagvattenstationer. Dessa består av drygt 65 pumpar, varav några installerades i slutet av 1980-talet. Rutininspektioner utförs av alla stationer för att säkerställa att de fungerar som de ska och är i gott skick.

Pumptekniken på avloppspumpstation uppgraderas

Som ett led i det småskaliga investeringsarbetet renoverar och uppgraderar man avloppspumpstationer när utrustningen närmare sig slutet av sin livslängd. Uppgraderad teknik installeras för att maximera effektiviteten och förebygga systemfel.

Avloppspumpstation 13 hade haft återkommande problem med igensättning under några år. Som nöjd ägare av över 40 dränkbara pumpar som använder både PLC:er och SCADA vände sig Crystal Lake till Xylem för att finna en lösning.

Xylem rekommenderade sin nya Flygt Concertor, ett helintegrerat system med hög driftflexibilitet. Flygt Concertor kombinerar ett helintegrerat styrsystem med IE4-motorverkningsgrad, toppmodern Adaptive N-hydraulik och intelligenta funktioner. Pumpsystemet anpassar sig automatiskt efter förändringar i avloppsvattenförhållandena för att ge optimal prestanda och ger samtidigt betydligt lägre total ägandekostnad. Den inbyggda intelligensen gör det enklare och snabbare att konfigurera och köra funktioner som annars skulle kräva ett mycket sofistikerat övervaknings- och styrsystem. Flygt Concertor tar dessutom upp mycket mindre yta.

Flygt Concertor installeras på några få timmar

Concertor-systemet installerades och togs i drift i juli 2015. Under installationen tillät inte staden några ändringar av den befintliga kontrollpanelen. Startmotorn och pumpskyddet var tvungna att lämnas kvar om den gamla pumpen skulle behöva sättas dit igen. Concertor behöver inte dessa komponenter för att fungera, så mindre modifieringar krävdes för att den skulle gå att manövrera med det befintliga styrsystemet.

Trots detta gick installationen smidigt och det tog bara några få timmar att installera pumpen och styrenheten. Ingen teknisk konsultfirma behövde anlitas. Xylems ingenjörer dimensionerade det nya systemet utifrån informationen från Crystal Lake.

Lägre underhållskostnader och mindre sedimentavlagringar

Sedan installation har alla problem med igensättning eliminerats. Kontroller har också visat att det är mycket lite sediment- och grusavlagringar i stationen. Och varierande startnivåer har förhindrat bildning av fettringar, vilket är en stor fördel.

Tidigare rengjorde personalen i Crystal Lake stationen var tredje till fjärde månad. Det nya systemet behövde inte göras rent på åtta månader, vilket sparar staden någonstans mellan 800 och 1 000 dollar. Pumpsystemet Flygt Concertor ger även en betydligt lägre energiförbrukning.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV