Flygt Concertor eliminerar igensättning i österrikisk pumpstation

Världens första intelligenta pumpsystem, Flygt Concertor, har eliminerat igensättningsproblemen i avloppspumpstationen vid Stierberg och sparat in 5 400 euro på bara nio månader. Före testperioden på sex månader sattes pumparna igen minst en gång i veckan. Läs mer om hur Flygt Concertor löste problemet.

Avloppspumpstationen vid Stierberg hade allvarliga igensättningsproblem på grund av höga nivåer av skräp i anläggningens avloppsvattenflöde. Stationen ligger i området Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald i delstaten Oberösterreich i Österrike.

Igensättningarna höll på att bli så vanliga att operatörerna från RHV Mühltal tvingades rensa pumparna minst en gång i veckan. För att försöka lösa problemet gick RHV Mühltal med på att testa Xylems system Flygt Concertor med integrerad intelligens, vilket gav omedelbart och imponerande resultat.

Fler stopp än någon annan pumpstation i regionen

RHV Mühltal är det största avloppsreningsverket i Oberösterreich med ansvar för tjugofyra kommuner i Reinhalteverband Mühltal & Region Böhmerwald. Pumpstationen vid Stierberg är en av de mindre stationerna som företaget sköter med kapacitet att pumpa bara 80 kubikmeter (m3) per dygn. Trots de relativt låga volymerna avloppsvatten som pumpades drabbades pumpstationen av flera stopp än någon annan station i regionen och var ett stort problem för RHV Mühltal.

Pumpstationens största utmaning var de höga halter av skräp, till exempel våtservetter, trasor och fast material, som hamnade i avloppssystemet. Våtservetter tillverkas av non-woven-material och deras toviga egenskaper gör dem svårare att bryta ned än vanligt toalettpapper.

Detta resulterar i att dukarna vrider sig och bildar tjocka kraftiga band som snor sig runt pumphjulets skovlar och sätter igen hela avloppssystemet. Fasta föremål och andra ämnen fastnar också på framkanten av pumphjulets skovlar och glider upp mot inloppets omkrets, och orsakar ytterligare stopp i systemet.

Ett intelligent pumpsystem som anpassar sig efter förhållandena

För att reducera den kroniska igensättningen och möjliggöra tillförlitlig avbrottsfri pumpning installerades Xylems Flygt Concertor i stationen vid Stierberg i december 2016. Pumpsystemet har varit i gång utan avbrott under testperiodens alla sex månader.

– Igensättningen vid Stierberg hade blivit ett stort problem. Skräpet i avloppsvattnet slet dessutom ut pumphjulen, vilket gjorde att de behövde bytas ut vartannat år. Därför var det en lättnad för oss att få höra att det fanns en lösning på det här problemet som kunde eliminera igensättningen och öka drifteffektiviteten, säger Klaus Pfleger, vd för RHV Mühltal.

Flygt Concertor är ett pumpsystem med integrerad intelligens som läser av driftförhållandena i omgivningen, anpassar kapaciteten i realtid och återkopplar till pumpstationens operatörer. Den förfogar över sump, rör och pumprengöringsfunktioner som i kombination med Adaptive N-hydraulik effektivt förhindrar, upptäcker och löser igensättning.

Regelbundna serviceinsatser inte längre nödvändiga

Under testperioden på sex månader rapporterades inget fall med igensättning vid pumpstationen. Testperioden var så framgångsrik att Flygt Concertor installerades permanent vid Stierberg i juni 2017. Sedan den första installationen har Concertor varit drift utan avbrott och systemet har gett betydande kostnadsbesparingar eftersom de regelbundna serviceinsatserna inte längre behövs. Under de nio månader som Concertor har varit i drift har RHV Mühltal uppskattningsvis sparat 5 400 euro i underhållskostnader och pumpen fortsätter bara gå utan avbrott.

– Sedan Flygt Concertor installerades vid Stierberg har vi märkt en kraftig ökning i pumpstationens effektivitet. Flygts SCADA-system ger oss full kontroll. Vi kan nu övervaka pumpsystemet och snabbt upptäcka eventuella problem och justera pumpdriften exakt utifrån realtidsdata och loggade data. Som ett resultat av allt detta har dessutom slitaget på pumphjulen minskat påtagligt, säger Pfleger.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV