Oplanerade avbrott ett minne blott med Flygt Concertor

Xylems nya banbrytande tekniska lösning Flygt Concertor™ är världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens. Det introducerades nyligen i Suffolk County, Long Island, New York, USA, för att inrätta en intelligent lösning på de omfattande avloppspumpproblemen i området.

Pumpstationen i Stony Brook, som tillhör förvaltningen för offentliga arbeten i Suffolk County, drabbades av återkommande driftavbrott på grund av ansamlingar av fibermaterial som orsakade frekventa blockeringar, ett vanligt problem i avloppsvattenpumpar. Xylem föreslog sin nya banbrytande tekniska lösning, pumpsystemet Flygt Concertor, som en lösning på problemet. Resultaten är mycket positiva. Fiberansamlingarna har minskat betydligt och igensättningarna eliminerats.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Suffolk County, Long Island, New York, har hela 21 reningsverk och anläggningsdistrikt, runt 70 pumpstationer och ett avloppsnät på över 2 000 kilometer. Anläggningarnas kapacitet sträcker sig från 130 000 liter per dygn till 115 miljoner liter per dygn.

Pålitlig lösning

– Oplanerade avbrott på grund av fiberansamlingar började bli ett allt vanligare och större problem för oss, förklarar Ron Warren, numera pensionerad drift- och underhållschef vid Stony Brooks avloppspumpstation. Att rensa en pump är en dyr, smutsig och otrevlig uppgift som kräver ett team av underhållsarbetare och dessutom ofta en lyftkran. Vi letade efter en tillförlitlig, effektiv lösning som kunde eliminera problemet och spara in kostnaderna för oss.

– Vi har haft en positiv relation med Xylem under lång tid, så vi ville gärna prova det här nya Flygt-systemet och utvärdera fördelarna med det, säger Warren.

Problemet var inte pumpen utan flödet. I augusti 2015 gick Stony Brook-anläggningens operatörer med på att installera och provköra ett Concertor-system, som är konstruerat för att garantera rena brunnar, igensättningsfri drift och drastiskt minska oplanerade rengöringsinsatser. Fördelarna med systemet blev snart påtagliga.

Snabb och enkel installation

Pumpstationen var av standardtyp med två pumpar installerade. Personalen från förvaltningen i Suffolk County kunde bara ta bort en pump från stationen och installera det nya Concertor-systemet på samma ställe. En fabrikstekniker installerade sedan styrenheten och konfigurerade inställningarna. Hela processen tog bara runt en timme.

Pumpsystemet övervakades noga av operatörerna och de positiva resultaten visade sig inom en månad. Med det gamla systemet hade man behövt lyfta pumpen regelbundet för att ta bort fibermaterial som fastnat i pumphjulet. Frekvensen på serviceinsatserna var en gång var tredje månad. Efter att Flygt Concertor-systemet installerats minskade underhållskostnader med cirka 1 500 dollar i personalkostnader och 2 500 dollar i utrustningskostnader för året, uppskattar Warrens.

Med det nya avloppspumpsystemet har problemet med igensatta pumpar eliminerats helt och pumpvarvtalet behöver inte längre kontrolleras. Detta sparar både tid och pengar och inger en nyvunnen trygghet. Detta intelligenta system innefattar automatisk urpumpning av brunnen, vilket minskar behovet av att göra rent brunnen från fettansamlingar samt färre reglerstångsfel.

Betydande energibesparingar

Pumpningssystemet är avsett att leverera beprövad driftsäkerhet till lägsta totala ägandekostnad. För att uppnå detta är en drastisk minskning i energiförbrukningen en viktig faktor, vilket är en av fördelarna med Flygt Concertor-systemet. Detta var något som Stony Brook-pumpstationens operatörer snabbt noterade efter installationen.

– För mig är det Concertor-systemets ”intelligens” som verkligen skiljer det från andra system, förklarar Warren. Den patenterade funktionen Energy Minimizer ser till att alla pumpar går vid den effektivaste driftpunkten, så att operatören slipper tänka på det. En IE4-motor med hög verkningsgrad, självrensande Adaptive-N-hydraulik och konstantströmfunktion kompletterar systemets övriga egenskaper och levererar en optimal effektivitet. Resultatet av detta märkte vi tydligt i våra energikostnader, som sjönk med hela 20 till 30 procent.

Eftersom skåpen inte heller behöver vare sig ventilation, kylning eller uppvärmning med det här systemet kan kunderna glädjas över betydande energibesparingar genom systemets hela livscykel. Under tiden kan operatörerna planera för ett kraftigt reducerat pumpbestånd, vilket innebär färre olika slags pumpar som behövs för alla tillämpningar.

– Pumpsystemet Flygt Concertor har visat sig vara ett fantastiskt alternativ för vår anläggning, säger Warren. Installation gick snabbt och enkelt. Pumpstationen har gått i ett år utan några incidenter med igensättning, ingen brunnsrengöring har behövts och vi har uppnått betydande energibesparingar.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev