Flygt-pumpar förbättrar bevattning i Azerbajdzjan

I Azerbajdzjan har vattenförsörjningen till ett bevattningssystem via en flytande pumpstation kunnat förbättras och miljöpåverkan minskas med Flygt LL 3400-pumpar från Xylem. Produktiviteten har ökat med 20 procent och elkostnaderna minskat med 30 procent.

I låglandsregionen Sabirabad i Azerbajdzjan är man beroende av bevattning. Vattnet till systemen tas via flytande pontonliknande pumpstationer längs floden Kura. Kaskad-Hidro LLC, en organisation som samarbetar med azerbajdzjanska förvaltningen för jordförbättring och vattenhushållning OJSC, beslutade i början av 2016 att uppgradera en av de flytande pumpstationerna för att öka effektiviteten och produktiviteten.

En anpassad lösning konstrueras och installeras

När Kaskad-Hidro LLC testade Flygt-pumparna på pumpstationen i Kura-floden imponerades man av resultaten. Företaget gav Xylem därför uppdraget att konstruera och installera en anpassad lösning.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Xylem levererade Flygt LL 3400-pumpar, som är en typ av dränkbar halvaxiell pump som används för en mängd olika ändamål, bland annat i dränerings- och bevattningssystem, i avloppsreningsverk, dagvattenstationer och inom andra områden där stora vattenmängder behöver pumpas.

– Vi övervägde olika alternativ och utvärderade ett antal lösningsförslag innan vi bestämde oss för Xylems Flygt-pumpar. Efter att ha studerat befintliga projekt noga och inhämtat synpunkter från experter kom vi fram till att Xylem hade den bästa lösningen. Anläggningskostnaderna för Flygt-pumparna var något högre jämfört med de andra alternativen, men de initiala utgifterna kommer vi att kompenseras för genom att driftkostnaderna för den flytande stationen minskar och effektiviteten ökar totalt sett, säger Zakir Aslanov, chef vid Kaskad-Hidro LLC.

Fördelarna med pumpserien Flygt LL 3000

Flygt LL 3400-pumparna ingår i Flygts serie med dränkbara pumpar LL 3000. Det är robusta och driftsäkra pumpar med en kompakt motor- och pumpenhet som kräver liten installationsyta. Dessutom behövs inget externt kylsystem eller separat smörjsystem.

Liksom alla vertikala dränkbara pumpar från Flygt gör LL 3000-pumparna det möjligt att bygga pumpstationer till låg kostnad utan överbyggnad. Flygt LL 3000-pumpar installeras normalt i ett vertikalt utloppsrör helt nedsänkta och behöver inte förankras. Pumpen hålls helt enkelt på plats av sin egen vikt.

Den här lösningen ger en mycket enkel installation. Pumpen sänks bara ned i utloppsröret med en lyft eller kran och hämtas upp på samma sätt för snabb till- och frånkoppling under inspektion.

Ökad produktivitet och sänkta kostnader

Pumpstationen som anpassades för Kaskad-Hidro LLC blev en verklig framgång. Produktiviteten ökade med 20 procent och driftkostnaderna minskade med 30 procent. Kaskad-Hidro LLC planer nu att köpa in fler LL 3400-pumpar som de ska använda inom andra tillämpningar, bland annat i reningsverk och för markdränering.

– Vi har planer på att använda Flygt-pumpar i andra regioner av Azerbajdzjan i framtiden. För närvarande planeras fyra nya pumpstationer. Flygt-pumparna har dessutom bättre prestanda och är mycket lätta att serva och underhålla, säger Aslanov.

Renare vatten för vattenlevande organismer

Enligt Larissa Lindström, som är Sales Area Manager för östra Europa på Xylem, bidrar Flygt-pumparna i pumpstationen även till att hålla miljön renare.

– De gamla pumparna som användes i den flytande pumpstationen läckte ofta ut olja i floden. Lösningen som vi har tagit fram med Flygt LL 3400-pumparna och den nya konstruktion för den flytande pumpstationen kommer att skapa betydligt bättre förutsättningar för det lokala akvatiska ekosystemet, förklarar hon.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev