Pumpstation från Flygt väljs till naturskönt område i Kina

I en förödande jordbävning 2013 i häradet Lushan i Kina skadades nästan 12 000 människor och många byggnader förstördes. Under det intensiva återuppbyggnadsarbetet valdes en integrerad Flygt TOP-pumpstation till ett naturskönt område för turister i den gamla staden Han Jiang.

När det avlägsna häradet Lushan drabbades av en jordbävning av magnituden 7,0 den 20 april 2013 spreds nyheten snabbt i hela nationen. Efter katastrofen gav lokala och nationella myndigheter hög prioritet åt återuppbyggnaden av Lushan, som ligger i den västra delen av provinsen Sichuan.

Kinas president Xi Jinping besökte Lushan tillsammans med statsrådets förste vice premiärminister Zhang Gaoli för att framföra sina kondoleanser och stötta räddningsinsatserna. En plan togs fram för att återuppbygga området så snabbt som möjligt.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

De lokala myndigheterna i Lushan började bygga upp ett nytt pittoreskt Lushan med fokus på turism. Projektet innebar ny infrastruktur och ett uppdrag att skapa nytt förtroende för det jordbävningsdrabbade området med angränsande turistattraktioner.

En utmaning att bygga en pumpstation snabbt i det natursköna området

Så snart Xylems försäljningsingenjörer fick höra om återuppbyggnadsprojektet kontaktade de kunden och reste till Lushan för att diskutera en lösning på plats. De lokala myndigheterna behövde en avloppspumpstation i det nybyggda natursköna området så snabbt som möjligt. Xylems ingenjörer rekommenderade den bästa lösningen, en integrerad Flygt TOP-pumpstation.

En fördel med en integrerad pumpstation är att det mesta av strukturen består av färdiga element, vilket kortar byggtiden och garanterar kvaliteten i projektet. Man slipper de typiska långa planerings- och byggcyklerna som för traditionella pumpstationer.

Dessutom behövdes inget pumprum eftersom cylindern grävs ned under marken och på så sätt smälter perfekt in i omgivningen. Tack vare avancerad automationsteknik som minimerar behovet av underhåll kräver den integrerade Flygt TOP-pumpstationen inte heller någon tillsyn under drift.

Levererar enligt plan och leder logistiken

Återuppbyggnaden efter katastrofen i Lushan var högprioriterad, vilket innebar att konstruktions- och infrastrukturarbetet hade ett mycket pressat schema. Xylem skulle inte bara leverera högsta kvalitet i projektet utan även se till att stationen levererades inom fyra veckor efter att kontraktet ingåtts. Tack vare säljteamets, teknikernas och fabrikens gemensamma insatser kunde produkten levereras tidigare än planerat.

Att leverera lösningen var dock ingen enkel uppgift. Den glasfiberförstärkta plastcylindern i pumpstationen var tre meter i diameter och 14 meter hög. Transporten av denna cylinder på landvägarna och sicksackvägarna i regionen, varav många svårt skadade av jordbävningen, krävde noggrann planering.

Xylems servicetekniker undersökte rutten innan och eskorterade produkten under hela resan. De stora dimensionerna gjorde att cylindern behövde lyftas med kran. Byggteamet hade övat och testat flera gånger på plats för att optimera lyftoperationen.

Lyckad installation och nöjd kund

Nu pumpar stationen avloppsvatten från den gamla staden Han Jiang och kringliggande områden genom en rörledning nedgrävd under en flod till ett reningsverk fem kilometer längre bort. Bortsett från styrskåpet på gräsmattan är pumpstationen helt dold under gångbanan.

Li, generalentreprenören Sichuan Huaxis vd, lovordar konceptet bakom den integrerade pumpstationens konstruktion.
– Lokalbefolkningen har ingen aning om att en pumpstation döljer sig under marken när de promenerar i det natursköna området. Det varken luktar eller låter någonting medan stationen arbetar, säger han.

Läs mer om integrerade Flygt TOP-pumpstationer (PDF)

Tekniken bakom Flygt TOP-stationen vinner innovationspris i Kina

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev