Frågor och svar: Peter Agneborn, expert på ekologiska byggnader

Att bygga ekologiskt handlar mycket om att förbättra energieffektiviteten. Enligt Peter Agneborn, Global Business Unit Director, HVAC & Commercial Building Services på Xylem, kommer det ekologiska byggandet i framtiden att fokusera på att öka energieffektiviteten i hela system och inte enbart i enskilda komponenter.

Vilka förändringar har varit drivande inom det ekologiska byggandet?

Det finns flera olika drivfaktorer som bidrar till att den ekologiska byggsektorn växer. Energieffektivitetslagstiftningen är en av de viktigaste, men den ser också olika ut i olika delar av världen. Företag som äger och underhåller kommersiella byggnader – och därmed ansvarar för uppvärmningen och kylningen av dem – ser sig om efter lösningar som kan minska energiförbrukningen och sänka driftkostnaderna. Även privatpersoner vill hålla energikostnaderna nere. Så oavsett om det rör sig om ett hotell, en fabrik eller ett hushåll finns det många sätt att öka effektiviteten, och i slutändan sänka sina energikostnader. Alla dessa faktorer påverkar förstås efterfrågan på ekologiska byggnader.

Hur arbetar Xylem med ekologiska byggnader?

Xylem har arbetat med ekologiska byggnader i flera år. Pumpar står för omkring 10 procent av världens elförbrukning, och många är dolda inuti byggnader. Pumparna är en byggnads hjärta. Så när vi kan sänka en pumps energiförbrukning med upp till 70 procent ger vi användarna, investerarna och samhället flera miljö- och driftfördelar. Vi samarbetar med konsulter och entreprenörer. Vi utbildar dem i de lagar som reglerar branschen och hjälper dem att räkna ut vad de kan tjäna på att investera i energieffektiva pumpar. När vi ska hjälpa en kund att genomföra dessa uppgraderingar börjar vi med att inventera de befintliga system och pumpar som finns installerade och lägger sedan fram ett förslag på förbättringar.

Hur har lagstiftningen utvecklats i olika delar av världen?

USA har legat i bräschen för många förändringar inom det ekologiska byggandet, framförallt när det gäller miljöcertifieringar inom byggsektorn. Xylem har suttit med i flera tekniska styrelser i USA, bland annat för Hydraulic Institute, där vi förespråkar ekologiskt byggande och arbetar för att påverka de lagar som reglerar energieffektivitet. Det är viktigt för oss att vara med att utforma den lagstiftning som påverkar oss, så att vi effektivt kan uppfylla eller överträffa lagkraven. Om för många företag inte kan leva upp till kraven och förbli solventa kan det hota vår bransch, vår konkurrenskraft och våra kunders investeringsmöjligheter.

I Europa fokuserar man just nu mer på att göra de enskilda produkterna som går in i byggnaderna mer energieffektiva, bland annat med initiativ som det europeiska ekodesigndirektivet. Vi har uppdaterat våra produktlinjer så att de ligger steget före, eller överträffar, minimieffektivitetsindexet (MEI), som fastställs i det här direktivet. Kina håller på att utarbeta en lagstiftning för ekologiskt byggande. Singapore är redan en ”grön stad” och har högre effektivitetskrav än både Europa och USA.

Vilka utmaningar står den ekologiska byggsektorn inför i dag?

Byggföretagen tittar ofta på problem som fönster och isolering först och på systemet som helhet allra sist. Att fixa fönster och isolering kan visserligen ge snabb avkastning på investeringen. Men när man gör det finns det risk för att man får komfortproblem för att byggnaden är för varm eller hälsoproblem för att den är för tät. I stället borde företagen undersöka hela systemet och titta på vad som tillför värme och energi i byggnaden, såväl utifrån som inifrån, och utforma alla lösningar parallellt.

Ytterligare ett problem som vi ser är att produkter dimensioneras på fel sätt för att kompensera för maximal belastning. Detta är framförallt vanligt i USA. När produkter är felaktigt dimensionerade görs de ofta större än vad som egentligen behövs. Man vill försäkra sig om att det finns tillräcklig kapacitet för alla viktiga systemkrav. Ett exempel på detta är ett hotell där de flesta gästerna normalt duschar under morgontimmarna. Men när en pump är dimensionerad för större kapacitet än vad som någonsin rimligen kommer att behövas kan detta leda till onödig belastning på systemet och en enorm ineffektivitet. Det kostar pengar och kan även orsaka andra problem längre fram.

Vilka förändringar kan vi förvänta oss inom pumptekniken?

Pumptekniken blir smartare och utvecklas mot högre effektivitet. Vi har förnyat flera av våra produktlinjer runtom i världen för att uppfylla eller överträffa effektivitetsstandarderna – såväl de nuvarande som de förväntade. Vi har skapat produkter med effektivitetsöar, en egenutvecklad effektivitetsprofil som gör det möjligt för kunder att hålla betydligt högre effektivitetsnivåer under ett mycket större urval av driftförhållanden. Många av våra produkter använder elektroniskt kommuterade permanentmagnetmotorer för ökad effektivitet. Ett annat viktigt sätt för oss att göra systemen effektivare för våra kunder är att fokusera på att utöka vårt sortiment av varvtalsreglerade produkter.

Vi satsar också på intelligenta pumpsystem, som till exempel i ecocirc XL, den stora cirkulationspumpen med våtlöpande rotor som vi lanserade 2014. ecocirc XL har ett intuitivt gränssnitt som gör att användarna kan anpassa inställningarna till specifika tillämpningar. Den har också en tillvalsfunktion som gör det möjligt att hämta historiska pumpdata via en Wi-Fi-modul. Och avancerade styrningsalternativ, som bland annat Modbus- eller BACnet-åtkomst, ger en dynamisk systemhantering.

Våra frekvensomformare sparar dessutom energi. I stället för att gå på ett konstant varvtal hela tiden anpassas pumpens hastighet efter de specifika kraven för stunden.

Hur kommer det ekologiska byggandet att förändras under de närmaste åren?

Ekologiskt byggande har alltid handlat om hela system snarare än enskilda komponenter. Detta kommer även att gälla i framtiden då fler byggnadssystem kommer att sammanlänkas. För att en byggnad ska vara riktigt ekologisk måste komponenterna kunna kommunicera med varandra och automatiseras så att justeringar kan ske omedelbart. Först då uppnår man maximal effektivitet och tillförlitlighet. Frekvensomformarna på våra pumpar har redan många av dessa funktioner. Men vi jobbar fortfarande på att förbättra sammanlänkningen mellan systemen.

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev