Nya Hydrovar-pumpstyrenheten sänker energiförbrukningen med 70 %

Xylem har lanserat den femte generationen av Hydrovar, en styrenhet för variabelt pumpvarvtal, som kan minska en pumps energiförbrukning med så mycket som 70 procent. Det intelligenta styrsystemet anpassar driften efter systembehoven så att användarna kan spara pengar och energi och samtidigt uppnå optimal prestanda.

Den nya Hydrovar-enheten kan styra system med upp till åtta pumpar. Tack vare multimasterfunktionaliteten kan varje individuell pump ta över styrningen om en eller flera enheter eller sensorer inte är aktiva. Genom denna kontinuerliga drift av tryckstegringssystemet säkerställs ett pålitligt vattentryck i olika slags tillämpningar för såväl bostäder som industriella och kommersiella byggnader.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– Varvtalsregleringsenheten är en av de viktigaste komponenterna i ett pumpsystem. Den effektiviserar driften, ökar energieffektiviteten och sparar fastighetsägare och operatörer tid och pengar. Vi har utvecklat den här generationen av Hydrovar som ett avancerat styrsystem med utökad kapacitet, säger Giorgio Sabbatini, chef för Xylems affärsenhet Global Commercial Building Services.

Lägre energi- och driftkostnader med Hydrovar

Att använda Hydrovar ihop med en befintlig pump kan ge betydande energibesparingar, framförallt om pumpen inte går konstant. Alla asynkrona standardpumpmotorer som är lämpade för det kan effektivt utrustas med den här styrenheten för variabelt pumpvarvtal.

– I många fall är pumpsystemen överdimensionerade och förbrukar mer energi än de behöver vid normal drift. Den femte generationen av Hydrovar varierar motorvarvtalet efter systembehoven och håller på så sätt nere kostnaderna för energi och drift. Dessutom anpassar funktionen för mjuk start och stopp trycket enligt systemkraven, vilket ökar utrustningens livslängd dramatiskt, säger Sabbatini.

Enkel installation

Den femte Hydrovar-generationen är utformad för att passa både nyinstallationer och eftermonteringar. Ett nytt kablage ger enkel och säker åtkomst till kablarna och skyddar samtidigt enhetens elektroniska komponenter. Monteringssystemet ”clip-and-go” förenklar direktmonteringsprocessen ytterligare.

Direktmonteringsmetoden som används för Hydrovar kräver ingen specialadapter och finns för effekter från 0,55 till 22 kW, vilket gör eftermonteringen snabb, enkel och kostnadseffektiv.

Längre systemlivscykel med Hydrovar

Hydrovars innovativa funktioner minimerar slitaget som uppstår vid standarddrift. Bland annat förhindrar den avancerade motorstyrningsprogramvaran att motorn överhettas och förlänger därigenom utrustningens livslängd.

Hydrovar har även ett inbäddat THDi-filter (Current Total Harmonic Distortion), som ökar den totala livslängden för utrustning som är ansluten till samma nät och förhindrar att kablar överhettas utan behov av något reaktorfilter.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev