Lär dig läsa av en pumpkapacitetskurva

För att hjälpa människor att förstå hur de ska läsa av en pumpkapacitetskurva har Xylem tagit fram en kortfattad rapport som förklarar grunderna. Impeller har talat med Larry Konopacz, utbildningsansvarig för Bell & Gossett Little Red Schoolhouse i Morton Grove, Illinois, USA, för att ta reda på mer om rapporten och varför den här kunskapen är viktig.

– Att förstå hur man läser av en pumpkurva är helt avgörande för att välja rätt pump. Med rätt pump kan man maximera pumpens och systemets verkningsgrad och bidra till en längre total livslängd, säger Konopacz.

Enligt Konopacz är rapporten idealisk för slutanvändare, servicetekniker och nya konsulter som vill förstå hur deras pumpsystem fungerar.

Att lära sig pumpkurvor är ett återkommande moment i Bell & Gossett Little Red Schoolhouse-utbildningsprogrammet. Utbildningscentret Little Red Schoolhouse har utbildat över 60 000 ingenjörer, entreprenörer och installatörer i korrekt konstruktion, installation och underhåll av vattenburna system och ångsystem.

Så undviker du misstag när du läser av pumpkurvor

– Våra seminarier innehåller ofta ett avsnitt om hur man läser av en pumpkapacitetskurva, eftersom detta är av en så avgörande betydelse för att systemet ska fungera bra, säger Konopacz.

– En svårighet med att läsa av en pumpkurva är hur man fastställer den faktiska tryckhöjden. Detta går vi igenom i rapporten. Även hästkrafterna kan vara lite missvisande eller förvillande, eftersom hästkrafterna på kurvan är baserade på vatten, med en densitet på ett. Men om vätskan har en annan densitet kommer detta att påverka effektkraven, fortsätter Konopacz.

Det finns olika kapacitetskurvor för varje pumpkonstruktion, pumpvarvtal (rpm) och pumphjulsdiameter. När användarna förstår all information som går att läsa ut av en kapacitetskurva kan de fatta smarta beslut om vad systemet kräver för pump i fråga om typ, storlek, varvtal, hästkrafter och verkningsgrad. Den nya rapporten kommer att ingå i en längre serie, som i framtiden kommer att innehålla ett avsnitt om pumpval.

– Pumpkurvor är baserade på verkliga prestandatester utförda enligt internationella standarder. Det är viktigt att alla följer samma standarder, även med olika tillverkare, så att folk kan jämföra äpplen med äpplen, avslutar Konopacz.

Hämta rapporten här (engelska): White Paper Series: Part 1 – How to read a pump performance curve

Bell & Gossett Little Red Schoolhouse har också tagit fram flera utbildningsmanualer inom ett antal ämnesområden. Dessa hittar du här:

http://bellgossett.com/training-education/training-manuals

Gratis onlinekurser finns också på Bell & Gossett Little Red Schoolhouse. Fyra nya moduler om vattenhushållning släpptes på den amerikanska HVAC-mässan i januari. Läs mer om onlinekurserna här.

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev