Leopold-filtersystem hjälper stad att spara vatten och kostnader

Ett vattenverk i Salida, Colorado, USA, har uppnått tre gånger så långa filtergångtider och maximerat prestandan med en lösning från Xylem. Läs om hur filterbottenelementet Leopold® typ XA™ med medieytskiktet I.M.S® 200 hjälper anläggningen att spara cirka 200 m3 vatten per dygn och sänka sina driftkostnader.

Salida är en vackert beläget stad mitt i delstaten Colorado, i Upper Arkansas River Valley i hjärtat av Klippiga bergen. Lonnie Oversole är anläggningschef för vattenverket som försörjer de cirka 6 000 invånarna i Salida och tillströmningen av besökare, som det lokala näringslivet är starkt beroende av.

Ineffektivt system med begränsade filtergångtider

De korta filtergångtiderna och det enorma vattenspillet från de fyra Wheeler-bottenfiltren med dubbla celler som används för att rena dricksvattnet i regionen blev med åren ett allt större bekymmer för Oversole. I ett område som alltid varit hårt drabbat av långa torrperioder är det oerhört viktigt att omsorgsfullt hushålla med vattnet.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

För att kunna förbättra produktiviteten visste Oversole att de var tvungna att uppgradera hela filtrationssystemet, som installerades när anläggningen byggdes 1959. Det som var mest angeläget att byta ut var filtermedierna, men Oversole insåg att det skulle vara bra att även installera nytt filterbottenelement och backflöde till filtret för att uppnå maximal prestanda.

Filterbottenelementet Leopold typ XA med medieytskiktet I.M.S 200

I samarbete med SGM Engineering undersökte man olika alternativ och tjänstleverantörer för att hitta den bästa lösningen för att förbättra processens effektivitet. Det bästa alternativet visade sig till slut vara Xylems filterbottenelement Leopold typ XA med ett I.M.S 200-medieytskikt, nya filtermedier (12-tums kvartssand/18-tums antracit) och spoltråg.

Oversole och hans team var särskilt imponerade av Leopolds I.M.S-ytskikt som eliminerar behovet av en grusbädd, som används med äldre utrustning, och samtidigt ökar filterdjupet och fribordet. Installationen utfördes smidigt av Moltz Construction i maj 2014. Fördelarna med det nya toppmoderna systemet visade sig snabbt och det fortsätter leverera betydande förbättringar.

Längre filtergångtider och lägre driftkostnader

Filterbottenelementets funktion är att samla upp filtrerat vatten under filtergång och effektivt fördela luft och vatten under den högeffektiva backspolningssekvensen. Detta bidrar i sin tur till längre filtergångtider, minskade driftkostnader och förbättrad produktion av rent dricksvatten. Filterbottenelementet har låg profil vilket ökar filterdjupet och skapar extra tryckhöjd och medieexpansion i filtret. Backflödesprocessen möjliggör en komprimerad pulsrengöring av filtermediet, vilket resulterar i en kraftigt minskad vattenanvändning under backspolningen.

50 procent mindre vattenanvändning med ny backspolningscykel

Före filteruppgraderingen bestod backspolningsprocessen av en helhydraulisk backspolning med en intensiv spolcykel som tog upp till 16 minuter. Backspolningen av varje dubbelcellsfilter krävde cirka 350 till 400 m3 vatten. Med filteruppgraderingen med integrerat backflöde minskade spoltiden till endast sju minuter. Detta resulterade i 50 procent mindre vattenanvändning under den nya backspolningscykeln för varje dubbelcellsfilter.

Före uppgraderingen använde Salida fem procent av sitt produktionsvatten till backspolning av filter, baserat på en genomsnittlig produktion på 4 000 till 8 000 m3 per dygn. I dag använder de mindre än två procent. Med Leopold-filtersystemet sparar anläggningen dagligen cirka 200 m3 vatten som tidigare användes till backspolning.

Backspolning med jämn fördelning av luft och vatten

Medieytskiktet I.M.S 200 visade sig också vara oerhört värdefullt för anläggningens nya filtersystem. När grusbäddstrukturen ersattes med I.M.S 200-medieytskiktet ökade filtersystemets vertikala profil. Detta gjorde att filtret kunde gå med högre tryckfall och gångtiderna blev längre.

Utrustningens robusta konstruktion och preciserade formsprutade slitsar bär upp sanden och antraciten ovanför filterbottenelementet och ger en jämn fördelning av luft och vatten under backspolningen, vilket bidrar till systemets totala effektivitet. Det ökade lyftkraftmotståndet innebär dessutom en extra säkerhet för ägaren att systemet kommer att fungera stabilt och tillförlitligt under varierande driftförhållanden.

I kombination med de nya filtermedierna och spoltrågen ökade denna typ av filterbottenelement och medieytskikt vattenverkets drifthastighet. Med den senaste tekniken och de senaste utrustningsfunktionerna på plats har produktiviteten kunnat förbättras markant.

Högre kvalitet på avloppsvatten och dricksvatten

Med det tidigare ineffektiva systemet behövde filtermedierna rensas med backspolning med 90-timmarsintervall. Men med det nya systemet kan filtren gå tre gånger så lång tid innan de behöver backspolas.

De nya filtren producerar ett avloppsvatten av högre kvalitet, vilket i slutändan innebär att vatten av högre kvalitet kan levereras till Salidas invånare och turister. Oversole är mycket nöjd med resultaten, kostnadsbesparingarna och den totala avkastningen på investeringen i Xylems ledande filtersystem Leopold.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev