Lösningen som hjälper dig att hantera dagvatten på bästa sätt

Extrema väderhändelser, en växande befolkning och en föråldrad infrastruktur gör hanteringen av dagvatten till en allt större utmaning för vattenverken. Ladda ned Xylems nya handbok – ”The Complete Guide to Stormwater Management” – och lär dig hur du löser dagvattenhanteringen med rätt planering, teknik och partner.

Om det är något vi har lärt oss av stormarna under 2017 och 2018 så är det att vi inte längre kan förlita oss på den historiska medelnederbörden när vi ska planera för dagvatten.

2017 blev den kostsammaste orkansäsongen någonsin i USA med skador för 306,2 miljarder dollar efter orkanerna Harvey, Irma och Maria. 2018 orsakade orkanerna Michael och Florence omfattande skador i Florida och North Carolina, monsunöversvämningar ödelade den indiska delstaten Kerala och kraftiga störtregn över Japan orsakade den dödligaste översvämningen på 35 år.

Nederbörden har redan ökat med fem till tio procent

Enligt en ny studie som presenteras i tidskriften Nature har klimatförändringarna de senaste åren intensifierat nederbörden under orkaner med så mycket som 10 procent. Studien visar att uppvärmningen av atmosfären och Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen har ökat nederbördsmängden med mellan 5 och 10 procent.

– Fem eller tio procent mer regn kan göra stor skillnad. Kapaciteten för vad en stads dagvattensystem klarar av kan lätt överskridas med den mängden extra nederbörd, säger atmosfärforskaren James Elsner vid Florida State University till The Guardian.

En ny handbok om dagvattenhantering för osäkra tider

Extrema oväder är inte bara ett hot mot utvecklingsländer med mindre infrastruktur utan orsakar stor skada även i tätbefolkade områden. De flesta dagvattensystem byggdes inte för att hantera sådana extrema nederbördsmängder som klimatförändringarna medför.

För att hjälpa samhällen att bygga upp en beredskap för extrema väderhändelser har Xylem tagit fram handboken The Complete Guide to Stormwater Management. Handboken är gratis och tar upp allt som vattenverk behöver veta om dagvattenhantering, bland annat: pumpstationernas konstruktion, dagvattenmagasin, övervakning och styrning samt riskreducerande åtgärder och flödesreglerande pumpstationer för översvämning.

Lösningen som hjälper dig att hantera dagvatten på bästa sätt

I sin nya handbok delar Xylem med sig av insikter som företaget har förvärvat under sina dryga 60 år av att arbeta med dagvattenutmaningar. Handboken är tänkt att hjälpa konsulter, ingenjörer och planerare att lösa några av de värsta scenarierna vid dagvattenhantering och vid förebyggande och avhjälpande av översvämningar.

Exempel på utmaningar:

  • Brist på utrymme i städer för ökade pumpningsbehov.
  • Avsaknad av fördröjningsmagasin som kan samla extrema mängder dagvatten.
  • Översvämningar av kombinerade avloppssystem och föråldrad infrastruktur.

Xylems lösning på dagvattenhanteringen består av två steg. Först hjälper vi kunderna med att bygga ut deras adaptiva kapacitet. Vi förser dem med långsiktiga lösningar för hur de på daglig basis hanterar dagvattensituationer på bästa sätt.

Samtidigt hjälper vi kunderna att bygga upp sin beredskap för nödsituationer. I takt med att vädret blir alltmer oförutsägbart och extremt är planeringen för nödsituationer viktigare än någonsin. Vi hjälper kunder att planera för alla slags potentiella katastrofer och sedan utformar vi tillsammans en robust beredskapsplan.

Video: Xylems lösningar för dagvattenhantering

Tomas Brannemo, ordförande för Xylems affärsområden Transport och Treatment, förklarar Xylems innovativa lösningar för dagvattenhantering:

Vill du veta mer?

Ladda ned handboken: The Complete Guide to Stormwater Management

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV