Xylem arbetar dygnet runt med att lösa provisorisk förbipumpning

När en provisorisk förbipumpning behövdes vid Rivanna Water & Sewer Authority arbetade Xylems expertteam dygnet runt och tog sig förbi flera hinder för att genomföra uppdraget.

När operatörer vid Rivanna Water & Sewer Authority (RWSA) i Charlottesville, Virginia, USA, upptäckte ett allvarligt problem i den sekundära 54-tums avloppsledningen var den enda självklara lösningen för rörledningen vid Moores Creek Advanced Water Resource Recovery Facility en provisorisk förbipumpning.

Men man behövde också ett temporärt system som såg till att den intilliggande ån inte påverkades och den viktiga bron inte behövde stängas av.

En stark samarbetspartner med rätt expertis

Xylems team kallades snabbt in för att konstruera en provisorisk förbipumpningslösning som kunde upprätthålla anläggningens infrastruktur och skydda omgivningen. Reningsverket hade arbetat med Xylem-teamet tidigare, så de visste att de var i goda händer.

Tim castillo

– Vi behövde en lösning snabbt och det behövde göras på rätt sätt. Xylem-teamet hade exakt den expertis och kapacitet som krävdes. De är en stark samarbetspartner och slutförde uppdraget helt enligt planerna. Det blev till en enorm lättnad för våra medarbetare, säger Tim Castillo, avloppsvattenansvarig vid Moores Creek-anläggningen.

Provisorisk förbipumpning över stock och sten

Den sekundära avloppsledningen, som den tillfälliga lösningen skulle dras förbi, gick från den ena änden av Moores Creek-anläggningen till den andra. Det fanns flera hinder i terrängen och byggkonstruktioner i vägen, till exempel ett antal sedimenteringsbassänger och Moores Creek Lane Bridge, och allt detta var man tvungen att ta sig förbi.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Eftersom bron var den enda vägen att ta sig till den bortre halvan av anläggningsområdet och reningsverkets administrativa enhet, var det inte möjligt att stänga av bron någon längre tid under förbipumpningsperioden.

Xylem-teamet började genast mobilisera rör och nödvändig hyrutrustning till den provisoriska förbipumpningen. För att klara det för RWSA nödvändiga flödet på 30 miljoner gallon per dygn (MGD) behövde tre ledningar med 18-tumsrör av högdensitetspolyeten (HDPE) dras utmed brosidan.

godwin-pumps-emergency-bypass

Det visade sig krävas cirka 430 meter rör till varje 18-tumsledning och 1 500 meter rör mobiliserades snabbt från flera Xylem-uthyrningscenter. När röret var på plats vid Moores Creek svetsades det ihop och installerades av Xylems tekniker, först i 150-meterslängder som sedan drogs på plats och svetsades ihop.

Ett pumpsystem som lugnande oron

Fyra stycken dieseldrivna CD400M Dri-Prime Godwin-pumpar med effektiv ljuddämpning mobiliserades och installerades. För att spara energi- och bränslekostnader installerades pumparna i sekvens så att de bara skulle starta vid behov.

Var och en av de tre 18-tumsledningarna hade en egen pump med kapacitet för ett flöde på cirka 10 MGD (38 miljoner liter per dag). Varje pump försågs med en nivåtransducer som var konfigurerad att slå på och av dieselpumparna beroende på nivån i brunnen. Om systemflödet i en ledning ökade aktiverades motsvarande pump automatiskt. Vid lägre flöden skulle en eller eventuellt två pumpar köras, och tre pumpar skulle bara köras samtidigt då flödet var högt.

Den fjärde pumpen var en öppen extra mekanisk reservpump som skulle aktiveras vid behov om någon av de andra tre pumparna slutade fungera. Som en extra trygghet installerades även ett varningssystem som skulle varna RWSA-personalen om pumparna inte kördes vid optimala nivåer eller om det fanns risk för något pumpfel.

emergency-bypass-bridge

Provisorisk förbipumpningslösning på mindre än en vecka

Eftersom bron behövde användas under tiden, arbetade Xylem-teamet i skift dygnet runt för att påskynda installationen av förbipumpningen och för att slippa stänga av trafiken. Uppdraget var slutfört på mindre än en vecka. När rören väl var dragna utmed sidorna och över den korsande trafiken på bron lades tre vägramper så att trafiken kunde passera under de tre månader som den provisoriska förbipumpningslösningen skulle användas.

Rivanna-teamets snabba insats med hjälp av Xylem-teamets arbete och system är ytterst ett bevis på den ansvarsfulla miljöförvaltning som RWSA är kända för. Tack vare reningsverkets arbete är de lokala åarna och vattendragen skyddade mot negativ miljöpåverkan.

Titta på videon om projektet

Foto på Tim Castillo av Andrew Shurtleff

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev