Onlineövervakning kan förbättra ett reningsverks resultat

Som applikationsingenjör för Xylems varumärke YSI hjälper Rob Smith reningsverk med att optimera prestandan. Smith har en doktorsexamen i miljöteknik och har tidigare arbetat som konsult och hjälpt till med att planera och utforma reningsverksanläggningar. Läs vår intervju med Rob så får du veta mer om hur reningsverk använder realtidsövervakning för att sänka sin energianvändning.

Vilken roll har du på YSI och på vilket sätt hjälper du kunder att förbättra sina reningsverk?

Jag arbetar för närvarande på YSI som applikationsingenjör i vårt team som arbetar mot kommunerna. Min roll är att fungera som teknisk rådgivare och utbildare för hur sensorer och övervakningsutrustning används på bästa sätt i driften och utformningen av reningsverk.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

YSI erbjuder ett nytt sätt genom vilket de som arbetar på reningsverken får lära sig hur själva reningsprocessen verkligen fungerar istället för att bara lära sig sköta sensorer och övervakningsutrustning. Avsikten är att de på så sätt ska bli bättre operatörer, chefer och tekniker.

Hur viktig är energieffektiviteten för ett reningsverk?

Den är oerhört viktig. I USA står dricksvattenproduktionen och reningsverken för omkring 3 % landets elförbrukning. Det är väldigt mycket. Då ska man också komma ihåg att denna energiförbrukning är starkt koncentrerad till kommunala vattenverk och reningsverk.

Vad gäller reningsverk är det luftningen av aktivslammet som representerar den största delen av energikostnaden. Tyvärr är många av dessa luftningssystem väldigt ineffektiva. Mycket energi kan sparas genom förbättringar.

Med kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten vet operatörerna alltid vilken status processen har. De kan när som helst justera luftningen, omrörare och membran för att minimera energianvändningen utan att det påverkar reningsprocessen. Om till exempel halterna av löst syre stiger över vad som är nödvändigt för luftningen och anläggningen använder mer energi än som egentligen behövs kan dessa data överföras direkt till styrsystemet för luftningen så att intensiteten kan sänkas och där med minskas energiförbrukningen.

Vilken teknik från YSI och Xylem används för att övervaka och styra processen?

Övervaknings- och styrteknikerna som är aktuella är IQ SensorNet-plattformen från YSI, OSCAR-systemet från Sanitaire och avloppspumpsystemet Flygt Concertor.

YSI:s IQ SensorNet är plattform för processövervakning specifikt utformad för vattenåtervinning. Den består av ett nätverk av sensorer som kontinuerligt samlar in mätetal gällande till exempelsediment, löst syre, ammonium och nitrat. Den samlar in alla data en anläggning behöver för att kunna drivas på ett effektivt sätt.

Dessa data kan kommuniceras till en anläggnings PLC/SCADA-system eller till OSCAR-processprestandaoptimeraren som kan programmeras för att automatisera viktiga procedurer och förbättra reningsprocessens energieffektivitet och prestandan.

Flygt Concertor är en kombinerad drivenhet, pump och dator. Att pumpar blockeras är ett stort problem, framförallt när det beror på så kallade nedspolningsbara våtservetter. Concertor-tekniken rensar potentiella blockeringar automatiskt. Dessutom justerar den sig automatiskt för att uppnå den mest optimala driftpunkten.

Hur ser framtiden ut för vattenåtervinning?

Jag är ganska optimistisk och jag tror hållbarhet kommer att vara en stor drivfaktor inom den här branschen under kommande år. De som arbetar med vattenåtervinning kommer att upptäcka att det finns mycket effektivare metoder att rena vatten på än de som använts de senaste årtiondena.

I framtiden bör vi benämna reningsverken för ”vattenresursåtervinningsverk” (eller WRRF, Water Resource Recovery Facility) eftersom man där inte bara renar vatten utan också återvinner näring och energi.

Intensifierad rening är ett nytt a begrepp som har börjat höras på konferenser. Vad man syftar på är strävan att uppnå bättre och billigare renings processer för att kunna återvinna mer resurser. Tanken är att skyffla över kolet till slamrötningen där energin kan återvinnas och hitta genvägar till processer där kvävet avlägsnas för att minimera driftkostnaderna för luftning och kemikalier.

Framtiden för vattenåtervinning ser alltså mycket ljus ut och mycket handlar om ny teknik som utvecklas, varav det mesta i hög grad baseras på analys och kontinuerlig övervakning. YSI kommer att spelar en stor roll i denna övergång.

Läs mer berättelser i WRRF INSIGHTS

YSI:s tidskrift om vattenrening fokuserar på nyheter, branschtrender och tekniska tips.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV