Roms nya kongresscenter använder tryckstegringslösning från Xylem

Roms nya kongresscenter är den största byggnaden som byggts i staden på över 50 år. Det täcker 55 000 kvadratmeter av Roms historiska distrikt EUR och består av en kongressbyggnad med kapacitet för 8 000 personer samt ett anslutande hotell. Mitt i centret står ”Molnet” (La Nuvola), en halvgenomskinlig glasfiberstruktur upphängd i en jättelik glaskub som rymmer en föreläsningssal för 1 800 personer.

I centrets moderna arkitektur används tekniskt avancerade material och innovativa  infrastrukturlösningar. Bland dessa finns energieffektiva anläggningar för kyla, värme, varmt sanitetsvatten och brandskydd, där flera produkter från Xylem fyller en viktig funktion. Xylems lösning  innefattar Lowara Z10-borrhålspumpar, två Lowara GHV20-tryckstegringsenheter med Hydrovar-varvtalsreglering samt två Lowara GEM-brandsläckningssystem.

Maximal komfort med minimal energiförbrukning

I detta komplexa projekt var en av de största utmaningarna för byggingenjörerna att utforma systemlösningar som kunde garantera högsta komfort med lägsta möjliga energiförbrukning och samtidigt uppfylla restriktionerna för stora offentliga mötesplatser. För att säkerställa effektiva lösningar för varm- och kallvattenförsörjningen till det jättelika bygget vände sig Eur SpA till Condotte SpA och Xylem.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– De långa och invecklade vägarna genom kongresscentret tvingade oss att integrera arkitektur och teknik, estetik och tillförlitlighet, komfort och funktionalitet, säger Luca Di Cesare, anläggningschef på Condotte SpA.
– All utrustning och allt material behövde vara exakt kalibrerade. Hur varje komponent dimensionerades och valdes ut var oerhört viktigt.

Tillförlitlig och hållbar vattenförsörjning

I hjärtat av konferenscentret finns det centrala luftkonditionerings- och uppvärmningssystemet. Det består av två kylaggregat och fem multifunktions-värmepumpar som tillgodoser behovet av kyla, värme och produktion av varmt sanitetsvatten.

Vatten tas från en sjö i närheten med Xylem Lowara Z10-borrhålspumpar och matas in i kondenseringskretsen. När vattnet har samlats in filtreras det och förs vidare till olika kylaggregat för kondensering och pumpas sedan tillbaka till sjön med ett maximal termisk ökning på 5 °C för att undvika att ekosystemet ska påverkas.

– Om ett problem uppstår, till exempel ett strömavbrott i transformatorrummet, slutar pumparna pumpa vatten från sjön. Tre Lowara FHF-reservpumpar på 90 kW, som är installerade just för detta, kommer då att starta. Under en begränsad tid pumpar dessa pumpar vatten från ackumulatortankar för att förse kylaggregaten med vatten, förklarar Di Cesare.

Energieffektiva cirkulationspumpar

Utloppsvattnet från kylaggregaten och värmepumparna matas in i primärkretsen och pumpas vidare av en serie Lowara FHS- och FHF-centrifugalpumpar med axiellt inlopp (nu tillgängliga som pumpar i e-NSC-serien) till sekundärkretsen, som försörjer komponenter som radiatorer, luftbehandlingsaggregat och precisionsluftkonditionering. Vattnet pumpas sedan genom sekundärkretsen till alla system med hjälp av Lowara FHS-pumpar med Hydrovar-styrenheter för optimal flödesreglering, vilket ger betydande energibesparingar.

För det varma sanitetsvattnet har två Lowara GHV20-tryckstegringsenheter utrustade med Hydrovar-styrenheter installerats: en lågtrycksgrupp för bottenplan och en högtrycksgrupp för föreläsningssalen i Molnet. Vattenkvaliteten garanteras genom vattenreningssystem med avhärdningsfilter och klordosering i hög- och lågtryckspumparna.

Brandskydd

Xylem-systemens höga driftsäkerhet var även en avgörande faktor när brandskyddssystemen skulle anläggas för kongresscentret, som är värt 300 miljoner euro. Systemet inbegriper två Lowara GEM-brandsläckningssystem, en för kongresscentret och en för det anslutande hotellet, båda utformade enligt standarden EN 12845 för automatiska sprinklersystem.

Varje system förfogar över två elektriska driftpumpar, varav den ena fungerar som en reservpump för den andra, och en pilotpump som ska kompensera för eventuella mindre förluster i brandkretsen. Vattnet till sprinklerna och UNI-installationen pumpas från två ackumulatortankar på 400 m3 samt till ett avancerat system med vattendimma som ska skydda inredningen i körsbärsträdesign i föreläsningssalen i Molnet.

Framgångsrikt genomförande

Kongresscentret började byggas 2008. Pumparna installerades gradvis från 2012 men sattes inte i drift förrän 2016.
– Vi hade inga problem över huvud taget vid driftstarten. Xylem uppfyllde verkligen våra högt ställda förväntningar, säger Di Cesare.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV