Rotterdam eliminerar stopp i pumpstation med Flygt Concertor

En pumpstation i Rotterdam drabbades återkommande av stopp orsakade av våtservetter. Rotterdams kommun beslutade att installera det intelligenta pumpsystemet Flygt Concertor. Den nya pumpen har inte bara eliminerat problemen med igensättning utan även betalat sig själv på bara ett par månader.

Pumpar avloppsvatten och regnvatten till reningsverket

Rotterdams kommun hanterar ett stort antal avloppspumpstationer. Varje distrikt har pumpstationer som pumpar allt avloppsvatten och en stor del av regnvattnet till reningsverket. I Rotterdams norra distrikt transporteras vattnet till pumpstationen i Statensingel.

Denna pumpstation står för den första transporten till reningsverket. För att förbättra tillflödet till pumpstationen i Statensingel fattades för några år sedan ett beslut om att installera en extra pumpstation i Baljuwplein-området. Denna pumpstation transporterar avloppsvattnet och regnvattnet från fyra gator direkt till huvudpumpstationen i Statensingel.

Våtservetter skapar problem med den nya pumpstationen

Direkt efter att pumpstationen installerats i Baljuwplein uppstod problem till följd av en stor mängd nedspolade våtservetter i avloppet. En servicetekniker var tvungen att kontrollera pumpstationen regelbundet för att åtgärda blockeringar i pumpen.

– Daglig tillsyn var inte ovanligt. Och när det regnade behövde serviceteknikern ibland rycka ut två gånger om dagen. Det är inte alltid så enkelt rensa blockeringar som beror på våtservetter som fastnat i pumparna, säger Otto de Keizer, som arbetar med förvaltning och implementering för Rotterdams kommun.

Ronald van Kampen är chef för pumpstationerna i norra Rotterdam. Han instämmer att blockeringar orsakade av våtservetter är ett stort problem.

– Problemet med våtservetter är inte begränsat till bara Rotterdam. Det är ett rikstäckande problem som resulterar i förorening av pumpar och brunnar. Problemet kan nog vara större i vissa distrikt än andra, men ofta är det omöjligt att spåra vilka som är skyldiga till det, säger han.

Hitta rätt pump för jobbet

I ett försök att komma till rätta med problemet installerades en annan pump i pumpstation i Baljuwplein. Den nya pumpen verkade fungera bra till en början men redan efter några veckor uppstod problem. Till följd av våtservetterna uppvisade pumpen snabbt tecken på slitage och på kort tid ökade antalet blockeringar.

Otto och Ronald såg den nya Flygt Concertor vid Xylems monter på en mässa. En överenskommelse träffades och Xylems pump installerades i pumpstationen i Baljuwplein. Och sedan dess har Flygt Concertor fungerat utan några problem.

Inga blockeringar och inget slitage

– Pumpen har nu varit i gång i tre månader utan att någon servicetekniker behövt rycka ut till pumpstationen. Antalet blockeringar har reducerats till noll! Självklart hade jag hoppats på att installationen av Concertor skulle innebära färre blockeringar, men att det aldrig mer skulle inträffa är långt över mina förväntningar. Det är helt fantastiskt! Och dessutom har pumpen betalat sig själv på bara några månader, säger Ronald.

Tre månader senare togs pumpen upp för att slitaget skulle bedömas. Pumpen var så gott som ny, inget slitage kunde noteras. Pumphjulet i Flygt Concertor är tillverkat av hårdjärn, ett hårt material med hög slitstyrka som ger pumphjul med upp till tre gånger längre livslängd än andra pumphjul.

– Det här är absolut inte sista gången vi har fått höra om Flygt Concertor i Rotterdams kommun. Det finns många fler pumpstationer i kommunen där Flygt Concertor skulle kunna komma till stor nytta, säger Ronald.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV