Rumäniens största reningsverk får nytt luftningssystem från Xylem

Glina-reningsverket i Bukarest hade problem med ett ineffektivt luftningssystem som innebar ett mycket kostsamt underhåll. Xylems nya Sanitaire-luftningssystem ger en jämn luftning och minskar samtidigt energiförbrukningen. Läs mer om lösningen.

Som det största reningsverket i Rumänien har behandlingsanläggningen i Glina en kapacitet på 1,3 miljoner PE (personekvivalenter). Anläggningen behandlar cirka 600 000 m3 avloppsvatten per dygn varav omkring 400 000 m3 passerar ett biologiskt, tredje reningssteg. Anläggningen hade på senare tid haft problem med luftningen i systemet.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Byte av ineffektivt luftningssystem

Apa Nova, Glina-anläggningens operatör, använde ett luftningssystem med diffuserare med membranskivor i alla sina tankar men det var inte tillförlitligt och effektivt. Membranfel i systemet ledde till höga underhållskostnader och behandlingen var inte tillräcklig. I vissa fall kunde de inte uppnå nödvändig vattenkvalitet. Andra problem som de observerade i systemet var bland annat

– skador på diffuserarmembran och förgreningsrör
– oregelbunden och otillräcklig luftning av hela tanken
– ineffektiv minskning av NH4 vid ett flöde på 5 m3/sekund.

Företaget ville ha ett pålitligare system med lägre underhållskostnader och energiförbrukning för att optimera anläggningens verksamhet.

Xylems Sanitaire-luftningssystem

Xylem anlitades för att mäta det aktuella systemet och förstå vad anläggningen behövde. Xylem erbjöd ett komplett Sanitaire-luftningssystem för anläggningens samtliga 12 bassänger. Installationen av systemet påbörjades 2015 och hittills har systemet installerats i sju tankar. Den sista tanken ska installeras under 2019.

Sanitaire-luftningssystemet består av Silver Serie II-diffuserare med membranskivor, som är 9-tums membran med högvärdiga EPDM-elastomerföreningar som är beständiga mot nedbrytning. Systemet innehåller även lösningar för två typer av tankar: aktiverat slam och recirkulerat aktiverat slam.

Resultatet: lägre energianvändning och jämn luftning

Under första halvåret 2016 hade anläggningen bara en bassäng med Sanitaire-luftning i drift och 11 bassänger med det gamla systemet. Fläktarnas totala strömförbrukning mellan januari och juli var 44 000 kWh. Samma period 2017 (januari till juli) hade anläggningen sju Sanitaire-bassänger och fem med det gamla systemet och energiförbrukningen hade sjunkit till 42 000 kWh.

Anläggningsoperatörerna har noterat fler fördelar med Sanitaire-systemet. De kan nu nå en fastställd syrepunkt på relativt kort tid och minska NH4-koncentrationen snabbare. Det nya systemet ger även en jämn luftning av hela ytan i tanken och diffuserarna kan rengöras med myrsyra, vilket förenklar underhållet.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV