Smart vatten: uppsamling och transport av avloppsvatten

När avloppsvatten ska samlas upp och transporteras kan smart vattenteknik kraftigt förbättra effektiviteten, spara in pengar och minska påverkan på miljön. Här kan du läsa om hur South Bend i Indiana, USA, skapade världens smartaste avloppssystem och minskade översvämningarna med 70 procent.

Begränsade budgetar är en stor utmaning för alla som ansvarar för avloppsvattenhantering. De måste förhindra att kombinerade avloppssystem svämmar över. De ska hålla underhålls- och energikostnaderna nere. Samtidigt måste de se till att system och utrustning fungerar effektivt och inte skadar miljön.

Smart vattenteknik har lösningen på alla dessa utmaningar. Med intelligent utrustning som självoptimerande pumpar kan prestandan förbättras automatiskt.

När intelligent utrustning ansluts till smarta nätverk kan de ansvariga svara på händelser och prestandaproblem i realtid. Data från smarta nätverk kan också kombineras med avancerade algoritmer för proaktiv systemhantering.

Med realtidsdata och realtidsanalyser som underlag kan smartare beslut fattas om reparationer och investeringar i infrastrukturen, samtidigt som översvämningar kan förebyggas genom bättre resursutnyttjande.

Xylems smarta lösningar för uppsamling och transport av avloppsvatten

Flygt Concertor är världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens. Systemet avläser driftförhållandena och anpassar prestandan i realtid och ger samtidigt återkoppling till stationens operatörer. Det upptar dessutom mycket mindre yta och ger betydligt lägre total ägandekostnad än konventionella system.

Xylems molnbaserade larmövervakningssystem TotalCare håller full koll på kundernas vatten- och avloppspumpsstationer. Om en läcka eller något annat fel upptäcks skickas ett larm till TotalCare-serviceteamet, som då exakt kan lokalisera problemet och rycka ut snabbt för att åtgärda det. Detta resulterar i lägre kostnader för kunden och mindre påverkan på miljön.

Xylem-företaget EmNet erbjuder lösningar som gör att uppsamlingssystemen för avloppsvatten kan anpassas dynamiskt vid förändrade väderförhållanden och maximera magasinen. Lösningarna kombinerar övervakning, analys och kontrolloptimering i realtid till en bråkdel av kostnaden för traditionella strategier för översvämningsberedskap.

Kundexempel: avloppspumpstation i Stierberg

Intelligent system eliminerar stopp och sparar in 5 400 euro på nio månader

Utmaning: Avloppspumpstationen i Stierberg, Österrike, hade allvarliga igensättningsproblem på grund av höga nivåer av skräp i anläggningens avloppsvattenflöde, bland annat våtservetter, trasor och fasta material. Stoppen började bli ett så vanligt problem att operatörerna tvingades rensa pumparna minst en gång i veckan.

Lösning och resultat:Avloppsverket bestämde sig för att testa Xylems Flygt Concertor-system. Under testperioden på sex månader rapporterades inga problem med stopp i pumpstationen. Testperioden var så framgångsrik att Flygt Concertor installerades permanent på stationen. Efter de första nio månaderna i drift hade systemet sparat in 5 400 euro i underhållskostnader.

Kundexempel: förskola i Arendal, Norge

Molnlösning minskar servicekostnader och problem med översvämmat avlopp

Utmaning: En förskola i Norge hade återkommande problem med att avloppet svämmade över i källargaraget. Arbetet med att städa upp och åtgärda dessa översvämningar var både tidskrävande och dyrt och medförde stor risk för skador på miljön.

Lösning och resultat:Förskolan bestämde sig för att installera Xylems molnbaserade larmövervakningssystem TotalCare. Med det här systemet larmas serviceteamet direkt och kan snabbt vara på plats med rätt utrustning. Xylem löste även problemet med igensatta pumpar för att förhindra eventuella översvämningar i framtiden.

Kundexempel: South Bend, Indiana

70 procent färre översvämmade avlopp och 500 miljoner dollar mindre i anläggningskostnader

Utmaning: Det kombinerade avloppssystemet i South Bend i Indiana, USA, är bara dimensionerat för maximalt vattenflöde under torra förhållanden. Fram till 2008 svämmades avloppssystemet över nästan varje gång det regnade, förutom de 25 till 30 gånger det inträffade under torrperioderna varje år.

Lösning och resultat: 2008 installerade EmNet, som tillhör Xylem, ett digitalt beslutsstödjande SCADA-system. Nu innehåller det 152 sensorövervakningsanläggningar och 13 automatiserade portar och ventiler. Systemet har helt och hållet eliminerat översvämningarna vid torrt väder och minskat översvämningarna av kombinerade avloppssystem med över 70 procent. Staden har även sparat in 1,5 miljoner dollar per år i drift- och underhållskostnader, minskat E. coli-halterna i den lokala floden med 50 procent samt sparat upp till 500 miljoner dollar i anläggningskostnader.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV