Ny rapport om smart vattenteknik för vattenverk

En ny rapport visar hur driften av vattenverk kan effektiviseras genom smarta vattenlösningar. I rapporten ”The Smarter Water Manager” ger Xylem exempel på de mest effektiva lösningarna i London, Milano och Singapore.

Det är stora förändringar på gång inom vattenindustrin. Det finns flera komplexa vattenutmaningar som måste lösas, däribland vattenbrist, extremt väder och läckande rörsystem.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Samtidigt som vattenverken pressas att åstadkomma mer med mindre resurser förväntas de investera 14 miljarder USD i smart vattenteknik fram till 2024. I dag används smarta vattenlösningar för att minska energiförbrukning, mildra onödiga vattenförluster och optimera avancerad kapitalförvaltning.

Vattenverkens omställning till smart vattenteknik

För att vägleda och utbilda vattenansvariga i omställningen till smart vattenteknik har Xylem publicerat en ny rapport: The Smarter Water Manager – Smart Water Solutions for a Resilient Water Future.

– Vår förhoppning är att den här rapporten ska ge vattenansvariga den information de behöver för att steg för steg kunna ställa om driften av sin verksamhet. Vi vill hjälpa dem att våga satsa resurser på datastyrt förebyggande underhåll i stället för på betydligt dyrare nödlösningar. Att frigöra dessa resurser på makronivå kommer att hjälpa vatten- och reningsverksansvariga att tillgodose behoven hos deras växande kundbas på ett bättre sätt, säger Patrick Decker, Xylems koncernchef.

I rapporten diskuteras hur långt man kommit inom den smarta vattenindustrin i Europa och hur framtiden ser ut för smarta vattenlösningar. Den förklarar också Xylems plattform för en smart heltäckande vattenförvaltning. Fallstudier från London, Milano, Nederländerna och Singapore illustrerar hur smarta vattenlösningar, även när de införs gradvis, kan förbättra produktiviteten dramatiskt och hjälpa vattenverk att skapa möjligheter till nya investeringar.

Nya lösningar för växande vattenutmaningar

– De utmaningar som vattenansvariga ställs inför är betydande, från ökande volymer av rent vatten som går förlorat på grund av läckage från otäta rörsystem till höga föroreningsnivåer och stigande energikostnader. Smarta vattenlösningar har potential att lösa dessa utmaningar och förändra de ekonomiska aspekterna av vattenhushållning, säger Decker.

Smarta vattenlösningar kan ge vattenverk många fördelar, däribland:

  • Kontroll: Ökad kontroll över alla steg i processen.
  • Driftkostnader: Minskade energi- och underhållskostnader genom hela distributionsnätet.
  • Förutsägbarhet: Identifiera, förutse och förhindra fel och avbrott i viktig utrustning.
  • Flexibilitet: Ökad flexibilitet att hantera olika situationer (till exempel volymer och parametrar) med befintlig utrustning.

En erkänd expert på smart vattenhushållning

Tidigare i år utsågs Xylem till årets vattenteknikföretag på Global Water Awards för sin ”helt unika vision om att erbjuda heltäckande lösningar för 2000-talets digitala vatten- och reningssverk”.

Företagets senaste förvärv av Pure Technologies, EmNet och Valor Water Analytics uppmärksammades också. Dessa förvärv stärker Xylems förutsättningar att lösa olika vattenproblem genom att de bidrar med smart mätteknik, fjärravläsning och nya analysmöjligheter.

Ladda ned rapporten ”The Smarter Water Manager”

 

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV