Fem innovativa projekt från Stockholm Junior Water Prize 2018

Hur löser vi vattenbristen? Eller förhindrar översvämningar? Eller renar förorenat vatten? Årets finalister i Stockholm Junior Water Prize försöker lösa alla de vattenproblem världen står inför på ett sofistikerat och innovativt sätt. Här kan du läsa lite om några av de spännande projekten.

Tusentals ungdomar världen över har genomfört vattenrelaterade projekt i hopp om att just deras projekt kommer att väljas ut till tävlingen om att vinna Stockholm Junior Water Prize. Här presenteras fem projekt från några av de 32 länder som deltar i tävlingen. Vinnaren tillkännages den 28 augusti.

1. Använda fjärilslarver för att bryta ned ”nedspolningsbara” tvättlappar

Tvättlappar som används för personlig hygien och babyvård orsakar stopp i avloppssystemen i större städer runtom i världen. Målet med det här projektet är att fastställa om larverna av fjärilsarten Större vaxmott (Galleria mellonella) kan metabolisera de kemiska föreningar i tvättlappar som inte är biologiskt nedbrytbara. Detta skulle kunna bana vägen för en naturlig mekanism för att eliminera den här sortens avfall.

Projekt: Bryta ned tvättlappar genom användning av Galleria mellonella: en ekologisk lösning på problemet i reningsverk

Finalister: Miguel Aragón Fernández och Miguel Sequeiros Doval, Spanien

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

2. Skapa kolnanorör av plastkassar

Det här projektet går ut på att omvandla avfall bestående av plastkassar av lågdensitetspolyeten (LDPE) till flerskiktade kolnanorör (MWCNT) som används till avloppsvattenrening. Konventionella metoder för att syntesera dessa nanorör inbegriper komplexa reaktionssystem och giftiga kemikalier vilket resulterar i farligt avfall. Den nya processen använder en ny Fe-Al-katalysator i ett slutet system, vilket skapar en hållbar lösning för att avlägsna sexvärt krom och industriella syntetiska färgämnen.

Projekt: Bekämpa vattenföroreningar med hjälp av plastavfall

Finalist: Didarul Islam, Bangladesh

3. Samla upp hushållsvatten från luften

I det här projektet användes en termoelektrisk kylare för att kondensera fukten i luften till små vattendroppar. Prototypen konstruerades med hjälp av billiga material som var lätta att få tag på, till exempel en CPU, ett förseglat bly/syra-batteri, en aluminiumkylplatta, sol- eller vindkraft och ett värmeledande material. Inom 24 timmar har 1,2 liter vatten samlats upp som kan användas i hushållet.

Projekt: Vatten från luften: ”The Rainmaker”

Finalist: Kwazi Zwezwe, Sydafrika

4. Använda avfall från grödor som avloppsvattenfilter och sedan som gödning

Avfall från grödor som majskolvar återanvändes i ett universalbiokol som skulle kunna fungera som avloppsvattenfilter innan det används som gödning för grödor. En ny självupprätthållande biokolmodell konstruerades som maximerade adsorptionen av skadliga näringsämnen i avloppsvattnet till 45,6 %. Detta ligger i nivå med de bioadsorbenter som finns på marknaden, vilket är betydelsefullt då detta uppnåddes inom in-situ-förhållanden som inbegrep konkurrerande adsorption.

Projekt: Återvinna avfall till biokol: en ny hållbar modell av avloppsvattenfiltrering och gödning för grödor inom jordbruket

Finalist: Minh Nga Nguyen, Australien

5. Avlägsna tungmetaller i vattnet genom att använda bakterier

Målet med projektet var att skapa ett kostnadseffektivt reningssystem för att avlägsna tungmetaller i vattensystem. 250 bakteriestammar isolerades från vattenprover som tagits på EPA Superfund Sites. De 24 bakterier som uppvisade störst potential för rening av tungmetaller valdes därefter ut och identifierades. För att skapa systemet kombinerades bakterierna med blandade alger i ett immobiliserat format som kallas ett natriumalginat granulat.

Projekt: Utveckla ett nytt system för biologisk rening av tungmetaller

Finalist: Braden Milford, USA

Se alla finalistprojekt i Stockholm Junior Water Prize

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV