Tysk delstat avlägsnar organiska mikroföroreningar med framgång

Organiska mikroföroreningar i avloppsvattnet, som även går under benämningen spårsubstanser, kontrolleras allt noggrannare av tillsynsmyndigheterna. I Tyskland har delstaten Nordrhein-Westfalen – en mycket tätbefolkad och kraftigt industrialiserad region – antagit en ledande roll när det gäller vattenskyddet och använder Xylems Wedeco-teknik för att avlägsna mikroföroreningar.

Tyskarna älskar att bada i sina floder och på vissa platser kan de nu göra det utan att behöva oroa sig för föroreningar. Med nuvarande teknik renar kommunala och industriella reningsverk i Tyskland mer än 96 procent av avloppsvattnet till högsta möjliga standard enligt den federala vattenlagen.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Men även om behandlingsmetoderna för att avlägsna välkända föroreningar i avloppsvattnet har förbättrats kan vanliga reningsverk inte rena det från mikroföroreningar. Det rör sig bland annat om hormonföroreningar från p-piller, antibiotika som används inom jordbruket, röntgenkontrastmedel och kemikalier som har en hormonförstörande verkan även i extremt små mängder.

Teknik som avlägsnar mikroföroreningar under reningsprocessen

Fram till nu har runt 90 procent av ytvattnet i Nordrhein-Westfalen inte uppnått någon riktigt god miljöstatus – delvis på grund av mikroföroreningar. Vattenutvecklingsplanen från ministeriet för miljö, jordbruk och natur- och konsumentskydd visar hur föroreningar från dessa substanser, som är extremt skadliga för miljön, kan minskas.

På flera avloppsreningsverk används nu Xylems avancerade teknik för att avlägsna organiska mikroföroreningar, bland annat Wedeco-lösningen som använder ozon. Ozon reagerar med mikroföroreningar och omvandlar dem till giftfria beståndsdelar.

– I bästa fall resulterar oxideringsprocessen i ämnen som kan brytas ned till biomassa i det biologiska stadiet av behandlingen, säger Arne Wieland, processingenjör på Xylem Services.

Kombinerar ozon och filtrering för bästa resultat

Den ideala lösningen är en kombination av ozonbehandling och filtrering. Ett storskaligt test som genomförts i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL) har visat att detta påtagligt kan minska inte bara koncentrationen av mikroföroreningar utan även parametrar för mikroorganismer, total mängd uppslammade fasta partiklar och färgning.

Nordrhein-Westfalens strategi är att välja en process för behandling av mikroföroreningar som tar lokala omständigheter i beaktande (föroreningsmängder, befintliga teknik, tillgängligt utrymme och så vidare).

– För att ta reda på vilken process som fungerar bäst i varje enskilt fall genomförs en förstudie. Den inbegriper en realistisk kostnads-nyttoanalys och en detaljerad jämförelse och visar hur de olika kombinationerna av processer kan integreras i avloppsvattenreningen, säger Wieland.

Inom ramen för ett första omfattande program kallat ”Reine Ruhr” (Rena Ruhrfloden) gjordes en bedömning av mikroföroreningarna för att skilja ut akuta risker och potentiella kroniska risker. Detta resulterade i ett säkerhetsvärde som används som långsiktigt minimalt kvalitetsmål baserat på ALARA-principen (så lågt som rimligen är möjligt – As Low As Reasonably Achievable). Experter i olika administrativa distrikt utarbetade därefter nödvändiga åtgärder. Första uppgiften var att ta sig an de värst förorenade vattendragen och närliggande reningsverk.

Wedeco-teknik används för att rengöra Ruhrfloden

Ett andra projekt kallat ”Sichere Ruhr” (Säkra Ruhrfloden) pågår samtidigt och ska göra Ruhrfloden renare och säkrare med avseende på mikrobiell vattenkvalitet. Vattenföretag och vatteninstitutioner samarbetar i första hand för att minska mängden patogener men också för att utveckla ett prognostiseringssystem som varnar i god tid när gränsvärdena för säker badvattenkvalitet är nära att överskridas.

I det här projektet ansvarar Xylem för att leverera tekniken som minskar föroreningen från patogener och de kemiska mikroföroreningarna, det vill säga Wedeco-lösningen med UV-desinfektion och ozonoxidering.

Xylem hjälper till att minska mikroföroreningar i hela Tyskland

Avloppsreningsverket i Nordrhein har nu med framgång börjat minska mikroföroreningarna. Xylems Wedeco-system används nu bland annat i Bad Sassendorf, Warburg, Espelkamp och Aachen-Soers. Dessutom har man i AdOx-projektet i Köln framgångsrikt renat avloppsvattnet genom en kombination av aktivt kol och ozonoxidering sedan 2017.

– Vi kan tillhandahålla fullt stöd, från planering till idrifttagning. Och detta gäller projekt världen över, inte bara i Nordrhein-Westfalen. Vi är experter på rent och säkert vatten och vi hjälper våra kunder steg för steg genom hela projektet, säger Wieland.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV