Vad är smart vattenförvaltning?

Vattenchefer ställs inför alltfler utmaningar som föråldrad infrastruktur, ökade energikostnader och en växande befolkning. Smart vattenförvaltning hjälper till att lösa dessa utmaningar genom självoptimerande utrustning och analyser som kan användas som underlag för proaktiva beslut.

Smart vattenförvaltning är ett sätt att inhämta, dela och analysera data från vattenutrustning och vattennät. Det används av vattenchefer för att hitta läckage, sänka energianvändningen, förutsäga fel i utrustning och säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Investeringarna i smart vattenteknik ökar

Behovet att minska vattenbristen, förbättra driften och effektivt kunna följa lagar och regler har gjort att vatten- och avloppsverk redan börjat övergå till smart vattenteknik.

Fram till år 2024 kommer vatten- och avloppsverk att ha investerat 14 miljarder dollar i smart vattenförvaltning. Redan under 2017 meddelades över 260 smarta vattenprojekt i världen och ytterligare 180 projekt 2018 fram till och med juli.

Trots att smarta vattenlösningar är något ganska nytt har flera studier redan visat att smart vattenteknik skulle kunna hjälpa vattenverk runtom i världen att spara mellan 12,5 miljarder och 15 miljarder dollar om året. Dessa besparingar är möjliga tack vare minskade investerings- och driftkostnader.

Tre viktigaste aspekter av smart vattenförvaltning

Smart vattenförvaltning innebär att sammanlänka intelligent utrustning, smarta nätverk och digitala lösningar. Dessa tre aspekter gör att vattenverk kan ta reda på exakt vad som händer i deras system.

De gör det även möjligt att lägga resurserna på datadrivet förebyggande underhåll i stället för på kostsamma akuta insatser som att reparera infrastrukturen, lösa vattenkvalitetsproblem eller hantera översvämningar.

1. Intelligent utrustning
Intelligent utrustning är bland annat pumpar, omrörare, behandlingsteknik och sensorer som optimerar sig själva för att förbättra prestandan. Vattenchefer kan minska tids- och arbetsåtgången som behövs för att övervaka och underhålla utrustningen.

2. Smarta nätverk
Smarta nätverk samlar in information från flera delar av utrustningen för att möjliggöra en reaktiv hantering av systemet i realtid. Vattenchefer kan på det här sättet kontinuerligt fjärrövervaka driften.

3. Digitala lösningar
Digitala lösningar kombinerar realtidsdata från utrustningen med algoritmer för att möjliggöra en proaktiv hantering av systemet. Vattenchefer kan leda ett prediktivt underhållsarbete, förebygga översvämning av avlopps- och dagvattensystem och granska tillgångarnas förhållanden.

Kundexempel: Hur Thames Water använder smart vattenförvaltning

Thames Water är Storbritanniens största vatten- och avloppsreningsverk med 15 miljoner kunder i London och Thames Valley. Verket behövde hitta ett bättre sätt att identifiera vattensvinn och försörjningsproblem, som till exempel förlustvatten.

Lösningen blev att installera smarta mätare hos kunder och inhämta dagliga rapporter. Thames Watten kunde tack vare detta snabbt lokalisera och åtgärda vattenläckorna. Lösningen ökade också engagemanget bland kunderna vilket ledde till att vattenförbrukningen minskade med 13 procent.

Hur du blir en framgångsrik chef med smart vattenteknik

Om du vill veta mer om smart vattenförvaltning och andra framgångsrika projekt från olika delar av världen kan du ladda ned Xylems senaste rapport:

The Smarter Water Manager

Smart Water Solutions for a Resilient Water Future

Rapporten ger även en översikt över Xylems portfölj av smart vattenteknik. Upptäck hur Xylems intelligenta lösningar och globala expertis kan hjälpa dig att lösa dina komplexa vattenutmaningar.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV