Världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens

Xylem har utvecklat ett smart pumpsystem för avloppsvatten som läser av driftförhållandena i omgivningen, anpassar kapaciteten i realtid och återkopplar till pumpstationens operatörer. Nya Flygt Concertor är världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens. Ta reda på mer om systemets oöverträffade flexibilitet och låga ägandekostnad.

Fälttester som har gjorts runtom i världen bekräftar Flygt Concertors betydelsefulla förbättringar inom avloppsvattenpumpning, bland annat:

– Energibesparingar på upp till 70 % jämfört med ett konventionellt pumpsystem.

– Inventarieminskning med upp till 80 % tack vare flexibel kapacitet.

– Igensättningsfri pumpdrift och rena brunnar sparar upp till 80 % i rengöringskostnader.

– Ett kompakt format minskar skåpets storlek med upp till 50 %.

– Flygt Concertor står för en ny generation hållbara lösningar för avloppsvattenhantering med oslagbar pumpverkningsgrad och driftsäkerhet och lägre total ägandekostnad. Detta är ett viktigt framsteg för avloppspumpsektorn då systemet förenklar hela pumpprocessen från valet till installation, idriftsättning och övervakning och som en extra bonus är mindre utrymmeskrävande. Flygt Concertor är en verklig problemlösare, utvecklad i nära samarbete med våra kunder runtom i världen, säger Tomas Brannemo, Xylems transportchef.

Utformat för harmoniskt samspel

Namnet Concertor är hämtat från latinets concertare som betyder ”arbeta tillsammans för att orkestrera harmoni”. Flygt Concertor är avsett att användas med avloppspumpar på 2,2 till 7,3 kW och har en systemkonstruktion som kombinerar IE4-motorverkningsgrad, N-hydraulik, integrerad kraftelektronik och intelligent styrning. Alla dessa funktioner är utformade att fungera i harmoni med varandra, vilket resulterar i optimal pumpkapacitet till lägsta ägandekostnad.

Flygt Concertors flexibla kapacitet innebär en betydelsefull förändring när det gäller hur pumpsystem kommer att väljas och hanteras för att tillgodose olika flöden. Till skillnad från konventionella pumpars fixerade kapacitetskurvor har Flygt Concertor ett brett kapacitetsspann som rätt driftpunkt kan väljas ifrån. Detta gör valet extremt enkelt och underlättar finjustering av kapaciteten, vilket i sin tur resulterar i en kraftig inventarieminskning.

Eliminerar igensättning med inbyggd rengöring

Concertor har en inbyggd sump och rörrengöringsfunktioner – en nyhet för ett avloppsvattenpumpsystem. Omfattande tester visar att dessa funktioner, tillsammans med en andra generation av Flygts patenterade Adaptive N-teknik och en integrerad pumprengöringsfunktion, minimerar rengöringskostnaderna. När funktionerna testades på en pumpstation vid Heathrow Airport eliminerade deras kombinerade prestanda framgångsrikt de återkommande igensättningsproblemen och höll sumpen ren.

– Sedan vi installerade Concertor har vi inte haft några som helst problem med igensättning och sumpen är konstant ren. Det innebär också en trygghet. Besparingarna utgör ungefär 87,5 procent av de årliga kostnaderna för rengöring och service, säger Ian Jolly, systemspecialist för vatten på Water Services Department vid Heathrow Airport.

Möter branschens framtida utmaningar

Flygt Concertor ger kunder den teknik de behöver för att göra avloppsvattenhanteringen hållbarare.

– Utvecklingen av Flygt Concertor är ännu ett exempel på Xylems ambition att utveckla innovativa och integrerade konstruktionslösningar som möter branschens framtida utmaningar. Vi vet att svaret på dessa utmaningar inte är fler komponenter och mer komplexitet utan snarare sofistikerade, användarvänliga pumpsystem som Concertor, säger Christian Wiklund, Vice President och produktutvecklingschef.

Concertor delar samma rika arv som övriga Flygt-innovationer, såsom världens första dränkbara avloppspump i mitten av 1950-talet, en revolutionerande självrensande hydraulisk konstruktion 1997 och intelligent avloppsvattenstyrning 2011.

– Vi har föresatt oss att tänja på teknikens gränser för att skapa marknadens mest driftsäkra och hållbara avloppsvattenpumpsystem av högsta kvalitet. Flygt Concertor är förverkligandet av den ambitionen. Det är våra kunders behov som driver oss, och i slutändan är det deras trygghet som är måttet på vår framgång, säger Peter Lewington, chef för avloppsvattenpumpning.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV