Innovativt UV-system minskar energianvändningen och underhållet i reningsverk

Efter att ha varit i drift i 17 år närmade sig UV-desinficeringssystemet i avloppsreningsverket vid French Creek slutet av sin livslängd. Man bestämde sig för att ersätta systemet med Xylems UV-lösning Wedeco Duron, som kräver betydligt mindre energi och underhåll.

Reningsverket vid French Creek ägs och sköts av staden North Ridgeville, som ligger i nordöstra Ohio. Verket försörjer runt 12 500 kunder via närmare 500 kilometer rörledningar, som slutligen leder ut det renade avloppsvattnet i ån French Creek.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Reningsverket är bara några decennier gammalt och North Ridgeville har gradvis uppgraderat och upprätthållit driften av det. Staden har investerat miljontals dollar för att säkerställa att den senaste tekniken används och att man följer alla miljöbestämmelser.

Utmaningen: byta ut ett omodernt UV-system

Reningsverket är väl förberett för att förse även en växande kundbas med säker, sanitär och kostnadseffektiv avloppsrening men det relativt nyinstallerade UV-desinficeringssystemet var redan slitet och krävde mycket underhåll.

Till exempel var kablarna till lamporna dragna inuti lyftarmarna. De gamla utslitna kablarna kunde när som helst orsaka en kortslutning. Och det var svårt att dra kabeln genom armen.

Barlastenheternavar placerade ovanför kanalen och kyldes med en glykolkrets. Slangarna i kretsen läckte, vilket gjorde det halt i barlastområdet. Det blev dessutom allt svårare att hitta reservdelar till systemet då tillverkaren hade börjat fasa ut den föråldrade utrustningen. Och UV-systemet förbrukade också väldigt mycket energi eftersom det började närma sig slutet av sin livslängd.

Staden behövde ett nytt UV-system som fick plats på samma yta, hade en lägre effektförbrukning och krävde mindre underhållsarbete.

Väljer ett energieffektivt kompakt UV-system

I nära samarbete med konsultfirman Jones & Henry Engineers, Ltd. i North Ridgeville valde staden ut UV-systemet Wedeco Duron framför andra lutande UV system. Beslutet grundades på en analys av systemets livscykelkostnad under 20 år, energieffektiviteten och hur enkelt det var att underhålla det.

Duron-systemet är ett 45-graders lutande UV-system med öppen kanal som har en kompakt integrerad automatisk lyftanordning. Det har också energieffektiva högeffektslampor från Ecoray. Detta var en perfekt lösning för avloppsreningsverket vid French Creek.

Enligt kunden var det gamla systemet ganska okomplicerat att ta bort. Det gick också att använda den befintliga kanalen eftersom Duron UV-systemet är smalare än det gamla systemet. Området där det gamla UV-systemet hade legat revs och en ny nivåregleringsstruktur byggdes upp.

OptiDose-styrningen justerar energiförbrukningen automatiskt

Duron UV-systemet är konstruerat för att behandla 22 miljoner gallon per dygn (MGD) (83 miljoner liter) och kan uppgraderas för ett toppflöde på 32 MGD (120 miljoner liter) i framtiden genom att lägga till ytterligare ett UV-system. Wedecos UV-system innebär inte bara en lägre investeringskostnad utan resulterar också i lägre energiförbrukning.

OptiDose är en sensorbaserad realtidsstyrning av doser och övervakar driftförhållanden som bland annat flöde, UV-transmittans (UVT) och UV-intensitet. Med beprövad styrlogik justerar OptiDose energiförbrukningen till lägsta nivå som krävs för att uppfylla doseringsbehovet.

Enkelt att underhålla och rengöra UV-systemet

En viktig aspekt i konstruktionen är hur effektivt systemet kan underhållas och servas. Lampor kan lätt bytas ut medan modulerna ligger kvar i kanalen. Säkert och ergonomiskt underhåll garanteras genom åtkomst till UV-lamporna via torra lock och en integrerad kompakt lyftmekanism.

Även rengöringen är enkel och säker tack vare Durons automatiska och kemikaliefria Opti Wipe-system. Rengöringsdukarna består av unika polytetrafluoreten- och fluorelastomerringar som är effektiva även i vatten med föroreningspotential.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV