Xylems hållbarhetsrapport 2016: ”Why We Solve Water”

Att lösa planetens vattenutmaningar har aldrig varit mera angeläget. Xylem publicerade nyligen sin hållbarhetsrapport för 2016 som tar upp företagets framsteg inom avancerade lösningar för världens utmaningar när det gäller vatten och energiresurser.

Världens växande befolkning, överbelastade vatteninfrastruktur och ökande väderhändelser understryker behovet av hållbara lösningar. Och att lösa vattnet – ett av FN:s mål för hållbar utveckling – är grundläggande för ekonomisk tillväxt, rättvisare fördelning av resurserna och global hälsa.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– Vår hållbarhetsstrategi på Xylem är direkt länkad till vår affärsstrategi. Det gör att hållbarhetsfrågan är effektivt och sömlöst integrerad i allt vi gör. Samtidigt som vi strävar efter att minska vårt eget miljöavtryck satsar vi mer än någonsin på forskning och utveckling med starkt fokus på smart teknik och integrerade lösningar som kan hjälpa våra kunder att driva sina egna verksamheter på ett hållbarare sätt. Genom att arbeta på det här sättet med varje kund kan vi bygga upp resiliensen i samhällen runtom i världen, säger Xylems koncernchef Patrick Decker.

I rapporten beskriver företaget detaljerat framstegen som gjorts mot de ambitiösa femåriga hållbarhetsmålen, som bland annat innebär att sänka vattenanvändningen med 25 procent och utsläppen av växthusgaser och avfallet till soptippar med 20 procent. Efter förvärvet av Sensus, som är en ledande tillverkare av smart mätutrustning och nätverksteknik, höjde Xylem sitt vitalitetsindexmål i slutet av 2016 från 25 procent till 30 procent fram till 2020. Företaget definierar sitt vitalitetsindex som den andel av försäljningen som produkter lanserade under de senaste fem åren står för.

Xylem verkar också intensivt för att engagera externa aktörer i arbetet med att lösa vattenutmaningar för att främja forskningen och dialogen kring en hållbar vattenhushållning. Genom Xylem Watermark, företagets samhällsansvarsinitiativ, gör även Xylem-kolleger runtom i världen en stor insats för sina egna lokala samhällen genom att ställa upp frivilligt i vattenrelaterade aktiviteter. Under 2016 gjorde företagets medarbetare sammanlagt mer än 21 000 frivilligtimmar.

Tidigare den här månaden gick Xylem offentligt ut med att hålla fast vid sitt åtagande för Parisklimatavtalet. Xylem lyfter fram behovet av praktiska lösningar och innovativ teknik som kan hjälpa samhällen att mildra effekterna av klimatförändringarna och anpassa sig efter deras konsekvenser, såsom långvarig torka och ökade översvämningsrisker.

Läs Xylems hållbarhetsrapport 2016

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev