Xylem-fabrik använder hållbar värmeenergi

På sin anläggning i södra Sverige har Xylem installerat ett lagringssystem för värmeenergi som har minskat energianvändningen med mer än 67 procent. Emmaboda-fabriken tillverkar årligen 150 000 Flygt-pumpar och -omrörare.

Fabrikens gjuteri är i gång 4 000 timmar om året och alstrar mycket överskottsvärme. Men tack vare detta borrhållssystem för lagring av värmeenergi kan denna överskottsvärme och annan överskottsvärme i fabriken tas till vara och återanvändas i andra syften. Detta har minskat anläggningens koldioxidavtryck och ökat processeffektiviteten.

Systemet låg på finalplats i EU:s tävling ”Sustainable Energy Europe Award” 2014. World Pumps publicerade nyligen en artikel om det innovativa systemet. Här kan du läsa Word Pumps artikel i sin helhet (engelska).

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev