Snabb avvattningslösning med Xylems hyrpumpar

Under ett stort byggprojekt i Mainz, Tyskland, använde man Xylems hyrpumpar till en förbipumpningslösning. Xylem kunde snabbt leverera pumpar och pålitlig service.

Ett nytt komplex byggs i Lerchenberg, ett distrikt i Mainz, som består av 111 lägenheter i sex olika byggnader. Lägenheterna byggs med särskilt fokus på tillgänglighet, utan portgångsbarriärer, och tolv lägenheter är särskilt anpassade för rullstolar.

Under bygget av komplexet, som genomfördes av entreprenören Ed. Züblin AG, behövdes en ny anslutning till det kommunala avloppsnätet för att leda undan regnvatten. Denna temporära lösning behövdes för byggprojektet och intilliggande byggnader i området, däribland en polisstation.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Snabb leverans av förbipumpningslösning

Efter att ha undersökt systemet fastställde Züblin att pumpkapaciteten som krävdes under byggprojektet var 500 liter per sekund. Mot bakgrund av sina tidigare erfarenheter och långa samarbete valde Züblin Xylems hyrpumpservice i Grossostheim för att installera lösningen.

Xylem visade än en gång prov på sin effektivitet och reagerade snabbt för att lösa behoven för det omfattande byggprojektet. Tack vare Xylems snabba respons, från den initiala förfrågan till installationen av den temporära förbipumpningslösningen, kunde den kompletta lösningen med pumpar, styrsystem och rörledningar slutföras på kortast möjliga tid.

Valde två BIBO-pumpar

bibo-dewatering

Baserat på den fastställda maximala pumpprestandan installerades två Flygt BIBO 2250-pumpar med en beräknad kapacitet på 250 liter per sekund.

En tredje reservpump installerade också på plats och nästan 400 meter rör av galvaniserat stål användes för förbiledningen.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev