Xylem inviger ny testanläggning för torrt uppställda pumpar i Sverige

Xylem har öppnat en testanläggning för stora avloppspumpar vid sin produktionsenhet i Emmaboda. På den nya anläggningen kommer torrt uppställda avloppspumpar på över 9 000 kg kunna testas i horisontella och vertikala installationer. Därigenom kommer kunderna att kunna förses med detaljerad och exakt prestandadata om den produkt de beställt redan innan den levereras.

Den nya testanläggningen är särskilt viktig för Xylems kommunala bolagskunder som vill förstärka sin infrastruktur för dagvattenhantering. Skadorna efter översvämningar runtom i världen som beror på klimatförändringar förväntas öka och beräknas uppgå till 52 miljarder dollar om året år 2050. Xylems nya testanläggning kommer att uppfylla de testkrav som de kunder som köper dagvattenpumpar med stor kapacitet för att kunna hantera allvarliga miljökatastrofer ställer.

Genom anläggningen effektiviseras processen runt de så kallade customer witness test, som är en test där kunden är med och noggrant kontrollerar sin nya pump.  Tidigare transporterades pumpen till en befintlig testanläggning i USA eller till en tredjepartsleverantör för denna test som dokumenterar och säkerställer pumpens prestanda innan installationen. Nu görs testet på plats i Emmaboda vilket kortar leveranstid och minskar miljöpåverkan då pumpen inte behöver transporteras i onödan. Kunden får samtidigt möjlighet att besöka Xylems toppmoderna produktionsanläggningen i Emmaboda för att se hela tillverkningsprocessen av Flygtpumpar. 

– I Emmaboda har vi under många år kunnat testa stora dränkbara pumpar i våta installationer. Detta har gjort det möjligt att få se prestandamätningar utföras i realtid och också inneburit en extra trygghet för kunden inför köpet. Kunderna har också uppskattat möjligheten att få besöka vårt toppmoderna gjuteri, produktionslinjerna, utställningshallen och Flygt-museet. Och nu har vi glädjen att även kunna erbjuda samma service för våra kunder som köper avloppspumpar, säger Benny Moline, produktionsingenjör på Xylems produktionsanläggning i Emmaboda.

Den nya testanläggningen kommer också att bidra till Xylems möjligheter att ge service till kunder i industrisektorn som ofta har mycket specifika krav på testningen på grund av mycket höga branschstandarder. Testmiljön genererar viktiga prestandadata som bland annat verkningsgrad och NPSH (Net Positive Suction Head). Med dessa data kan kunden säkerställa att de krav som ställs uppfylls och kunden känna sig trygg med köpet. Med dessa prestandadata kommer även Xylems ingenjörer att kontinuerligt kunna förbättra de hydrauliska konstruktionerna.

Kommunen Nassau County i New York är första kunden som använder den nya testanläggningen efter en order på fyra Flygt CZ3800 horisontellt torruppställda avloppspumpar, Xylems största Flygt-pumpar. Pumparna ska användas för att bidra till att utöka kommunens dagvattenhanteringskapacitet. Tidigare denna månad besökte representanter från Nassau County Emmaboda för att testa pumparna på plats och närvara vid invigningen av testanläggningen.

– Den första leveransen med CZ3800-pumpar har 100 cm sug- och 80 cm utloppsflänsar. Pumparna kräver ett flöde på 140 000 l/minut. Det är en hög flödeshastighet, som vi nu är utrustade för att testa efter att den nya anläggningen för torrt uppställda pumpar med motsvarande rörledningar har installerats, säger Lars-Göran Nilsson, VP Operations vid Xylems Emmaboda-fabrik.

På bild: Marie-Louise Lennartsson, orderspecialist på Great & Grey, med Benny Moline, produktionsingenjör på Xylem Emmaboda.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV