Xylems medarbetare gör en insats för bättre vattenresurser

Under Xylems Month of Service i oktober ställde de anställda frivilligt upp för att förbättra sin närmiljö, genom att bland annat rensa upp i vattendrag och återuppbygga hem i Houston. Xylem har satt ett mål för medarbetarna på 35 000 frivilligtimmar under 2017. För att få veta mer om detta har vi pratat med Michael Fields, chef för Xylem Watermark.

Vad är Xylems Month of Service?

Xylem Watermark har två frivilligaktiviteter inplanerade varje år. Den ena aktiviteten kallas för 30-dagarsutmaningen och pågår mellan 22 mars, Världsvattendagen, och 22 april, Jordens dag. Den andra aktiviteten kallas för Month of Service och pågår under oktober månad. Under Month of Service jobbar våra medarbetare med ideella och icke-statliga organisationer för att stötta dem i deras vattenrelaterade arbete. Det kan vara aktiviteter som att rensa upp i vattendrag eller bygga vattentorn i utvecklingsländer. Det kan också vara en aktivitet de utför på egen hand.

Hur har Xylem Watermarks fokus förändrats?

Xylem Watermark är vårt företags samhällsansvarsprogram och vi har nu utökat programmet för att lägga mer fokus på medarbetarnas frivilliginsatser. Xylem Watermark samarbetar med ideella organisationer för att skapa tillgång till rent vatten och sanitära möjligheter i utvecklingsländer. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att ställa upp frivilligt för att utföra vattenrelaterade insatser också i de områden där man är bosatt.

Vad tycker medarbetarna om projektet?

Våra medarbetare har verkligen kommit att engagera sig i Month of Service. Det är helt fantastiskt. Vi förväntar oss 10 000 frivilligtimmar under månaden. Jag tror att det här har fått dem att inse vilka möjligheter de har att påverka vattenfrågorna i samhället. Medarbetarna känner sig stolta över att veta att deras kolleger runtom i världen också gör en frivilliginsats under oktober. Det är ett fantastiskt tillfälle att sluta upp kring Xylem Watermark och göra skillnad.

Fokuserar Xylem Watermark fortfarande på utvecklingsländer?

Absolut. Dessa frivilliginsatser är en förlängning av programmet. Tidigare sände vi ut volontärer till utvecklingsländer för att hjälpa våra partner att till exempel bygga vattentorn. Men vi fick höra att många ville veta hur de kunde engagera sig för att göra skillnad oavsett var de befann sig. I och med Month of Service får de en möjlighet att göra det. De får göra tre frivilligtimmar på arbetstid, antingen genom att hjälpa en ideell organisation eller göra någonting annat. Om du vill utföra en frivillig insats på ditt barns skola så går det också bra.

Vilka är Watermark Champions?

På varje plats där Xylem finns runtom i världen har vi också Watermark Champions. Dessa Champions, omkring 300 personer, hjälper till att organisera lokala frivilligaktiviteter åt våra medarbetare. Det som är så fint med dessa aktiviteter är att oavsett om man jobbar på ett kontor, är ingenjör eller arbetar i produktionen så arbetar alla mot samma mål när de ställer upp frivilligt. Det är ett fantastiskt sätt att göra något positivt samtidigt som man lär känna andra människor på jobbet. De ideella organisationer vi samarbetar med har i många år haft svårt att rekrytera frivilliga, så de uppskattar verkligen hjälpen vi ger dem.

Hur har Xylem Watermark bidragit till hjälpinsatserna efter orkaner?

Xylem har redan utlovat en miljon dollar i stöd för räddningsinsatserna efter orkanerna Harvey och Irma och översvämningarna i södra Asien. Företaget har även utlovat ökat stöd till Puerto Rico, däribland ekonomiskt stöd som motsvarar medarbetarnas bidrag, och en insats för att förse de hårdast drabbade områden på ön med rent vatten.

Därutöver var jag i Houston nyligen med frivilliga från Xylem. Vi har ett antal frivilliga som åker dit för att hjälpa till att återuppbygga hus som skadades i orkanen. I första hand hjälper vi familjer med låga inkomster. Detta kan tyckas ligga utanför vad Xylem Watermark egentligen sysslar med. Men om man jämför denna insats med de insatser vi gör i utvecklingsländerna där vi sätter upp vattentorn så koncentrerar vi även här vår insats till att hjälpa de människor som har det sämre ställt än andra. På grund av den förödelse som orkanen orsakade delas statliga medel ut för att människor ska kunna bygga upp sina hus igen. Låginkomsttagare har tyvärr inte tillgång till dessa bidrag. Vi vill verkligen försäkra oss om att vi bistår människor som har svårt att försörja sig själva.

Var det några andra aktiviteter som utfördes under oktober?

Det har varit många olika slags projekt på gång runtom i världen. Vi på vårt huvudkontor här i USA åkte till exempel ut till ett naturreservat i New York och utförde en upprensning av ett vattendrag. Vid vår fabrik i Emmaboda i Sverige deltog drygt 700 medarbetare i ett evenemang för att dela idéer om hur man kan minska på vattenförbrukningen både hemma och på jobbet. I Tyskland deltog frivilliga i ett maratonlopp som anordnades av en icke-statlig vattenorganisation för att samla in pengar. Medarbetare vid vår fabrik i Indien hjälpte till att bygga vattentorn vid flera skolor.

Vad är det som inspirerar dig med Month of Service?

Varje aktivitet är så inspirerande. Det är en underbar känsla att få vara med under ett evenemang vi planerat under en längre tid och få se resultatet av allt hårt arbete. Den största belöningen är dock att få höra de frivilliga säga att de vill göra flera insatser.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV