Förbipumpning av avloppsvatten sänker de totala projektkostnaderna

När ett avloppsverk i North Carolina, USA, behövde byta ut en föråldrad huvudavloppsledning med forcerat flöde hjälpte Xylem till med att ta fram en förbipumpningslösning för avloppsvattnet. Genom att använda eldrivna Godwin-pumpar och Godwin Field Smart Technology kunde man spara in tusentals dollar i mantimmar och en miljon dollar i bränslekostnader.

Cape Fear Public Utility Authority (CFPUA) i North Carolina deltog nyligen i ett investeringsprojekt för att rusta upp den föråldrade infrastrukturen. Under projektet skulle en huvudavloppsledning av smidesjärn (CIP) för forcerat flöde bytas ut som ofta orsakade översvämmade avloppssystem.

CFPUA anlitade State Utility Contractors (SUC) för att leda och genomföra upprustningsprojektet. Det var ett mycket omfattande och komplext uppdrag för vilket SUC senare tilldelades det prestigefyllda Carolinas Associated General Contractors Pinnacle Award.

Ett 100 procent säkert reservsystem för förbipumpning av avloppsvatten

Drygt 1 500 meter av en 20-tums huvudavloppsledning av smidesjärn behövde bytas ut. För att detta skulle vara genomförbart krävdes ett 100 procent säkert reservsystem som kunde pumpa förbi allt avloppsvatten under projektet. Förbipumpningssystemet var tvunget att klara toppflöden på upp till 13,5 miljoner gallon per dygn (ca 50 000 m2).

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

SUC anlitade Xylems lokala uthyrningsfilial för att i nära samarbete med SUC och ingenjörskonsulter från Kimley-Horn fastställa projektets komplexitet och ta fram en förbipumpningsplan.

– Genom att anlita Xylem i planeringen och genomförandet av projektet kände vi oss säkra på att vi fick vad vi behövde. Deras ingenjörer kunde tidigt identifiera några utmaningar, vilket sparade oss mycket tid, pengar och huvudbry under projektet. De har expertisen för att veta vad som krävs för att få jobbet gjort och det fick oss att känna oss lugna till mods, säger Dustin Wagner på SUC.

Valde eldrivna pumpar för att spara in bränslekostnader

Avloppsförbipumpningsprojektet bestod av tre huvuddelar: två större pumpstationer, åtta mindre pumpstationer och en beredskapsplan. För att lösa den första delen av förbipumpningsplanen rekommenderade Xylems ingenjörer att man skulle hyra eldrivna CD300M Dri-Prime-pumpar av märket Godwin till de två större pumpstationerna.

Eldrivna pumpar valdes då för att spara in kostnaderna för dieselbränsle under det sju månader långa projektet. Varje Godwin-pump fungerade som primär förbipumpningspump och var utrustad en Godwin-frekvensomformare (VFD) för att pumpvarvtalet skulle kunna varieras efter aktuellt flöde.

Nästa del av förbipumpningsplanen var de åtta mindre pumpstationer som skulle styra flödet in i den primära förbipumpningsledningen. Xylems ingenjörer rekommenderade SUC att installera temporära ventiler (ledningsstopp) i slutet av varje sektion som en del av förbipumpningssystemet för att minska risken för utsläpp. SUC installerade ledningsstoppen och tog sedan bort dem allteftersom varje sektion hade testats och kopplats på igen.

Utarbetar en beredskapsplan

Den tredje och sista delen av förbipumpningsplanen var att ta fram en beredskapsplan som skulle aktiveras vid en eventuell olyckshändelse. Inga utsläpp fick lov att förekomma under förbipumpningen. Det skulle få negativa inverkningar på miljön och innebära att SUC riskerade höga böter från miljöskyddsmyndigheten (EPA).

Teamen visste att det bästa sättet att minska effekterna av ett utsläpp var att planera för det. Därför tog Xylem, SUC och Kimley-Horn i nära samarbete fram en beredskapsplan som skulle användas om olyckan var framme. Planen beskriv hur situationen skulle hanteras, information om hur reservutrustning skulle tillhandahållas och åtgärder för hur planen skulle verkställas.

Minskar kraftigt antalet mantimmar och bränslekostnaderna

För förbipumpning av avloppsvatten som i det här upprustningsprojektet brukar avloppsverk och entreprenörer behöva ordna ”pumpvaktsjour”. Jourhavande personal håller ett öga på systemet dygnet runt för att säkerställa att pumparna ger det flöde som krävs och för att undvika en miljökatastrof. Med Godwin Field Smart Technology (FST), som övervakade systemet dygnet runt, var inte detta nödvändigt.

Tack vare användningen av FST-teknik och eldrivna primärpumpar kunde SUC spara in tusentals dollar i mantimmar och en miljon dollar i bränslekostnader, vilket kraftigt minskade den totala kostnaden för projektet.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev