Xylems ozonbehandling ger renare vatten i Vietnam

Den vietnamesiska regeringen har ambitiösa mål för att ge sina invånare renare dricksvatten. Tack vare Xylems ozonbehandlingsteknik som installerats på en anläggning i Ho Chi Minh-staden har nu 1,5 miljoner människor fått tillgång till renare vatten. Läs mer om hur det nya ozonsystemet fungerar.

Mål: säkert dricksvatten och bättre behandling

I Ho Chi Minh-staden i södra Vietnam är omkring 12 miljoner människor beroende av floderna Dong Nai och Saigon för att hushållen och industrin ska ha en stabil försörjning av rent vatten. Trots detta är stadens främsta vattenkällor ofta förorenade med utsläpp från bostadsområden, sjukhus, fabriker, sjöfarten och jordbruket och till och med från soptippar.

För att ändra på detta satte Vietnams regering upp särskilda utvecklingsmål för landet 2010. Enligt dessa ska bland annat 90 procent av befolkningen i städerna ha tillgång till säkert dricksvatten och 100 procent av städernas avloppsvatten samlas in och behandlas år 2020.

Renare vatten för 1,5 miljoner människor

För att tillgodose det växande behovet av rent vatten anlitade Saigon Water Corporation, myndigheten som ansvarar för vattenförsörjningen i Ho Chi Minh-staden, Xylem i arbetet med att bygga ut Tan Hiep-vattenverket.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Anläggningen, som tar sitt vatten från Saigon-floden, spelar en avgörande roll i försörjningen av rent vatten till Ho Chi Minh-stadens invånare. Expansionsprojektet var avsett att öka anläggningens produktivitet och göra det möjligt att producera 300 000 m3 dricksvatten per dag. Expansionen kommer omkring 1,5 miljoner Ho Chi Minh stadens invånare till del, eller drygt 15 procent av befolkningen.

Xylems hållbara ozonlösning

Lösningen som tillhandahålls av Xylem är en kombination av ett SMOevo-ozonsystem från Wedeco och elektrodtekniken Effizon® evo 2G. Det här systemet valdes eftersom det erbjuder en tillförlitlig, kostnadseffektiv och hållbar behandlingsmetod som kommer att göra vattenverk 2 i Tan Hiep mindre beroende av kloreringsteknik och traditionell filtrering.

Oxideringsprocessen förstör föroreningar, färgade substanser, illaluktande föreningar och mikroorganismer direkt utan att alstra några skadliga klorerade biprodukter eller betydande restprodukter som kan ha negativ inverkan på hälsan på lång sikt.

En anpassningsbar lösning som tar mindre plats

En stor fördel med Wedeco-systemet är att det är mycket anpassningsbart, vilket gör att Xylem kan säkerställa att installationen passar Tan Hiep-anläggningens exakta behov och krav. Dessutom blev uppställningsytan upp till 20 procent mindre tack vare installationens utrymmeseffektiva utformning och optimerade disponering av generatortank, rör och apparatskåp.

Ozonsystemet SMOevo från Wedeco uppnår sina unika kvaliteter genom elektrodtekniken Effizon® evo 2G. Effizon® evo 2G bidrar till att ozonsystemet kan uppnå en nivå på driftsäkerheten och energieffektiviteten som inte är möjlig med de flesta andra elektrodtekniker som finns att tillgå.

Banbrytande ozonprojekt

– Vi ser Tan Hiep som en viktig milstolpe för Vietnam, för Saigon Water Corporation och för Xylem, säger Steve Leung, Senior Vice President Emerging Markets. Ozonbehandling är framtidens teknik och detta system, som är det första i sitt slag här, kommer att bli ett bra exempel som människor kan komma och titta på och lära sig mer om.

Gravitationsfiltreringssystemet med dräneringstekniken Leopold Type S och mediehållare av typ I.M.S® 200 spelar också en viktig roll för driften av vattenverk 2 i Tan Hiep. Det bidrar till att säkerställa en jämn och kontinuerlig backspolning genom hela filtren och möjliggör längre filterkörningar och högre backspolningseffektivitet, mer produktvatten och mindre avfall. Ytterst sänker det också driftkostnaderna per liter filtrerat vatten.

En pålitlig och betrodd partner

– Det är mycket viktigt för kunder att välja rätt produkter och rätt expertis, säger Truong Khac Hoanh, vd för Saigon Water Corporation. Vi behöver en effektiv och kostnadseffektiv lösning och en pålitlig och betrodd partner. Xylem har ett mångårigt samarbete med Saigon Water Corporation och de har exakt vad vi behöver för att driva detta vidare.

Som en del av det fortlöpande samarbetet med Saigon Water Corporation tillhandahåller Xylem kontinuerlig support genom att regelbundet utbilda servicetekniker och personal på plats.

– Vi säljer inte bara tekniken till dem utan ger dem också det stöd de behöver varje dag, säger Leung.

Mer information finns på http://asia.xylem.com/

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV