Xylems vd Patrick Decker: vattensektorn är redo för nästa teknikskifte

Smart vattenteknik är det enda sättet för vatten- och avloppsverk att lösa dagens utmaningar som kostnadsbesparingar och vattenbrist menar Xylems vd Patrick Decker. Efter att Xylem förvärvat flera företag som är specialiserade på smart vattenteknik och satsat stort på forskning och utveckling beskriver Decker hur den smarta tekniken börjar vinna mark och hur den påverkar vattenindustrin.

Vad ser du som några av vattenindustrins största utmaningar i dag?

När man tittar på hela vattencykeln finns det tre utmärkande problemområden för vattenindustrin att ta tag i. Det första är vattensvinnet i vattenledningsnäten – det vi kallar för förlustvatten. Det är en stor ekonomisk belastning för vattenverken i en tid då kostnadsbesparingar är högprioriterade.

Det andra är översvämmade dagvattensystem. Som en konsekvens av klimatförändringarna kan vi se hur den ena extrema väderhändelsen efter den andra påfrestar våra kunders vatten- och avloppsnät. Och det tredje är vatten- och avloppsverkens ökade energiförbrukning. Vattensektorn använder mycket energi och är också en av de sektorer som släpper ut allra mest växthusgaser.

Hur tror du att smart vattenteknik kan hjälpa till att lösa vissa av de här problemen?

Jag tänker att det framförallt är två områden där smart vattenteknik kan ha en avgörande roll. Det ena är att kunna bygga in intelligens i den utrustning och hårdvara som vi säljer till våra kunder. Det andra att kunna lägga till mjukvara och dataanalys ovanpå den hårdvaran.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV 

Det skulle kunna vara data för enskild utrustning eller hela nätverk som förser våra kunder med direkt tillämpbara insikter. Dessa insikter kan sedan hjälpa dem att minska vattensvinnet i vattenledningsnäten och hantera översvämmade dagvattensystem på ett effektivare sätt eller minska energiförbrukningen på nätets avloppssida.

Xylem har förvärvat företag som är specialiserade på smart vattenteknik. Varför har Xylem gjort de här förvärven?

Vi har gjort ett antal förvärv på senare år för att utöka vår portfölj ytterligare och verkligen göra den till en portfölj med smarta vattenlösningar. Men jag vill understryka att det inte bara är genom förvärv som vi gör det. Vi gör även stora investeringar i vår egen forskning och utveckling för att kunna fortsätta bygga in intelligens i vår befintliga hårdvara och utrustning.

Det är minst lika viktigt som mjukvaruutvecklingen och dataanalysen som vi förvärvat genom vår nya analysplattform. Det är viktigt att förstå att det här inte handlar om mjukvaran för sig och hårdvaran för sig. Dessa två ska ”gifta sig” med varandra för att verkligen kunna generera de bästa insikterna för våra kunder.

Vad har du hört Xylems kunder säga om smart vattenteknik? Är de avvaktande eller entusiastiska?

Det jag har hört chefer och ledningsteam säga när jag har pratat med kunder inom vattensektorn runtom i världen är inte att de är ovilliga eller inte vågar testa ny teknik utan att tekniken de väljer måste vara beprövad. En anledning till att våra kunder blir entusiastiska är att vårt val att satsa på smart vattenteknik vilar på förtroendet som våra team har byggt upp genom att serva dessa kunder under flera decennier.

En vattenverkschef sade till mig: ”Patrick, ni gör grovgörat åt oss. Ni satsar era pengar på att förbättra era produkter. Ni utför ett nitiskt arbete med dessa fantastiska nya tekniker och tar reda på vilken teknik som funkar och inte och levererar sedan den bästa lösningen till mig som kund. Jag behöver inte bekymra mig över hållbarheten eller effektiviteten i det erbjudande ni sammanställer åt mig, för ni är en betrodd partner. Ni sätter ert eget rykte på spel. Och det gör det enkelt för oss som vattenverk att ta till oss den nya tekniken.”

Finns det några delar av vattenindustrin som är mer benägna att övergå till smart vattenteknik än andra?

Benägenheten att ta till sig den här tekniken ser lite olika ut. Först och främst skulle jag vilja säga att det inte nödvändigtvis har en geografisk förklaring. Det har snarare med vatten- och avloppsverkens filosofi att göra. Deras chefer väljer att implementera de här tekniska lösningarna av flera olika skäl. Det kan ha med nationell säkerhet att göra eller nya tuffare regler eller vara en fråga om vattenbrist. Varje situation skapar olika inställning.

Men de mer progressiva cheferna tar till sig den här tekniken helhjärtat. De kan se den omedelbara lönsamheten i investeringen och möjligheten att erbjuda sina slutanvändare en bättre service. Vår strategi är att använda kunderna som varit först med att ta till sig tekniken som ”tankeledare” och sedan snabbt få fler vatten- och avloppsverk att inse att det är en beprövad och effektiv lösning. Jag är mycket optimistisk och tror att vi inom kort får se en ökad efterfrågan.

Tror du att vattenindustrin har förändrats och nu är snabbare på att ta till sig nya tekniska lösningar?

Vattensektorn har traditionellt kritiserats för att inte våga ta risker och satsa på ny teknik, precis som många andra branscher och sektorer. Men många ledare inom vattenindustrin med mig ser att det har börjat röra på sig. Det beror på sambandet mellan problem med vattenbrist och besparingskrav. Dessa faktorer gör nu tillsammans att vatten- och avloppsverken börjar se att det finns ett mer kostnadseffektivt sätt att lösa problemen med hjälp av smart teknik, vilket gör de mer villigt inställda till den. Vi kan nu se att det faktiskt börjar hända saker därute.

På utvecklingsmarknaderna finns det inget intresse av att välja ineffektiva lösningar när ny vatteninfrastruktur ska byggas. De ligger långt före många andra och satsar på en smart och bättre utformad infrastruktur. Men även på mer utvecklade marknader där det finns en föråldrad infrastruktur har tekniken vi nu har i vår portfölj börjat hjälpa vatten- och avloppsverk att lättare hitta exakt var de behöver förnya infrastrukturen i stället för att byta ut allt till en mycket högre kostnad. De kan nu sätta in riktade åtgärder där det finns läckor eller där mätningen är ineffektiv. Detta är bara ett exempel på hur de kan arbeta smartare med vad de ska lägga sina pengar på.

Vad ser du som det viktigaste som smart vattenteknik kan bidra med socialt, ekonomiskt och miljömässigt?

Jag är helt övertygad om att smart teknik inom vattensektorn kommer att förändra världen på flera olika sätt. Varför just vattensektorn blir nästa stora sektor som kommer att uppleva ett genomgripande positivt teknikskifte är – som jag ser det – för att den har precis allt som behövs för det. För det första lider sektorn av extremt höga utgifter – en biljon dollar om året. För det andra är försörjningskedjan oehört ineffektiv och oekonomisk. Och för det tredje kommer lagstiftningen att tvinga fram detta teknikskifte.

Problem som vattenbrist och kostnadsbesparingar kan bara lösas med genomgripande tekniska förändringar. Det är bara med teknikens hjälp som vi kan sänka ett vatten- eller avloppsreningsverks drift- och investeringskostnader så kraftigt som det är nödvändigt. Och den här tekniken har vi. Oavsett om det handlar om att uppgradera ett vattenledningsnät och minska kostnaden för det med två tredjedelar eller att hjälpa en kommun lösa problemen med översvämmade dagvattensystem till en tredjedel av traditionella kontrakt och investeringsbudgetar, så finns tekniken för det. Detta har vi bevisat i flera städer runtom i USA, och det kommer vi att kunna göra även i andra delar av världen.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV