Xylem bekräftar sitt starka stöd för Parisklimatavtalet

Efter USA:s tillkännagivande om att dra sig ur Parisklimatavtalet har Xylem gått ut med att företaget kommer att fortsätta sitt intensiva arbete med att mildra effekterna av klimatförändringarna.

– Att inse klimatförändringarnas realiteter är en möjlighet för oss att skapa gemensamma värden för alla intressenter. Xylem håller fast vid att göra sin del som global samhällsmedborgare så att detta livsavgörande arbete kan fortsätta. Sambandet mellan klimatets effekter och våra ändliga vattenresurser går inte att förneka. Omständigheterna tvingar oss att säkra tillgången på vatten och bygga en vatteninfrastruktur med större resiliens. Detta är helt avgörande för en hållbar ekonomisk tillväxt och för människors hälsa, säger Xylems koncernchef Patrick Decker.

– Dessa utmaningar är för komplexa för att en ensam aktör ska kunna lösa dem. Därför anser vi att makthavare på samtliga nivåer, aktörer inom näringslivet, den akademiska världen och enskilda innovatörer alla har en viktig roll i att skapa de praktiska lösningarna och innovativa teknikerna som samhällen runtom i världen kommer att behöva för att både mildra effekterna av klimatförändringarna och anpassa sig efter deras konsekvenser såsom långvarig torka och ökade översvämningsrisker. Oavsett om USA väljer att delta i Parisavtalet eller inte förblir vårt engagemang på Xylem lika starkt. Vi kommer att fortsätta minska vårt eget miljöavtryck och samverka med kunder, partner, leverantörer, beslutsfattare och makthavare för att utveckla lösningar på både globala och lokala vattenutmaningar för att skapa bestående värden för alla.

Förra månaden publicerade Xylem en rapport med titeln Building Resilience: Creating Strong and Sustainable Cities and Communities som tar upp fyra kategorier av åtgärder för att öka städers återhämtningsförmåga (resiliens) runtom i världen: 1) garantera vattensäkerheten, 2) stärka den kritiska infrastrukturen, 3) öka reaktions- och återhämtningsförmågan och 4) engagera samhällsintressenter. Företaget har tidigare publicerat rapporten Powering the Wastewater Renaissance som konstaterar att nästan hälften av de elrelaterade utsläppen inom avloppsvattenhanteringen skulle kunna sänkas till en negativ eller neutral kostnad genom att införa beprövad teknik som snabbt går att få tag på. Företaget har också gett ut en klimatförändringspolicy och undertecknat American Business Act on Climate Pledge.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev