Xylem levererar temporär förbipumpning efter rekordregn i Memphis

Våren 2016 föll historiska 400 mm regn över City of Memphis, Tennessee, USA. Denna extraordinära händelse eroderade marken under en kritisk 96-tums huvudavloppsledning. När de dåliga förhållandena fick ledningen att brista aktiverade staden sin beredskapsplan. Xylem var stadens första samtal. Och responsen var omedelbar.

Under en hel månad tycktes regnet aldrig vilja upphöra. Under mars månad 2016 föll mer än 400 mm regn skoningslöst över Memphis invånare, varav hälften av nederbörden kom i ett ihållande skyfall under två dagar. Detta överväldigande tillflöde av vatten eroderade marken som huvudavloppsledningen vilade på, vilken transporterade avloppsvatten till en av stadens centrala reningsverk. Ledningen gav vika den 31 mars.

Ansvariga tjänstemän i staden aktiverade då en beredskapsplan och samlade ledningsgruppen från den offentliga divisionen och experter kallades in från Xylem för att bedöma skadorna och utarbeta en åtgärdsplan.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Man kom ganska snart fram till att en temporär förbipumpning behövdes för att ta sig förbi 96-tums huvudavloppsledningen. Som en del av beredskapsplanen utsågs Xylem till generalentreprenör för projektet och fick i uppdrag att tillhandahålla en körklar lösning för att hålla avloppssystemet i gång, minimera miljöpåverkan och säkerställa regelefterlevnaden.

Alle man på däck

Ingen tid fick gå förlorad, så Xylem satte samman ett dygnet-runt-team som bestod av drygt 30 Xylem-medarbetare, som bistods av 100 arbetare från förvaltningen i Memphis och 60 personer från andra entreprenörer. Tack vare ”alle man på däck”-principen kunde det Xylem-ledda teamet få jobbet utfört på en bråkdel av den tid som det normalt krävs för en lösning av den här omfattningen.

– Xylem kunde skaffa fram utrustningen, pumparna och allt annat som behövdes för att få jobbet gjort, säger Paul Patterson, Environmental Engineering Administrator, City of Memphis. För det första hade de resurserna, för det andra personalen som förstod och visste hur dessa resurser skulle användas. Förvaltningen hade arbetsstyrkan. Vi hade duktiga medarbetare som var villiga att arbeta och vi hade även utrustning. Så allt detta sammantaget resulterade i en framgångsrik insats.

VIDEO: Se hur Xylem bygger en förbipumpning i Memphis

Förbipumpningen var tvungen att klara ett flöde på 160 MGD (miljoner gallon per dygn) över en sträcka på 730 meter från sugpunkten till utloppsstället. Innan något vatten kunde pumpas var ett antal projekt för ”kritiska linjen” tvungna att avklaras, vilket bland annat innebar att skapa en väg för förbipumpning och att stötta upp en 75 meter lång invallning där pumparna skulle ställas upp.

Pumpar på plats på rekordtid

För att hantera toppflödet på 160 MGD riggade Xylem 14 dieseldrivna Godwin Dri-Prime CD400M-pumpar. Sex dagar efter ledningsbrottet var fem av pumparna i drift och hanterade ett flöde på 50 MGD, det normala genomsnittliga dygnsflödet för systemet.

– Projektet som helhet var enastående, säger Mike Leonard, chef för Xylems filial. Alla samarbetade och jobbade 16- och 18-timmarskift. Hela uppdraget fungerade som en enda stor helhet, väl samordnat mellan staden och entreprenörer och Xylem. Alla ryckte ut direkt för att hjälpa till – för att hjälpa Memphis.

Xylem körde dit 9 kilometer rör från sina uthyrningsställen på östkusten och skickade ut ett dussintal utbildade och certifierade smältsvetsningstekniker från Xylem. Teamen arbetade utan avbrott i en vecka med att svetsa samman 15-metersrör till 150-meterssektioner som sedan lades på plats utmed den 730 meter långa vägen.

En andra förbipumpning installerades också för att säkerställa minsta möjliga påverkan på strukturen. När alla pumpar var anslutna slog Xylem över till dygnet-runt-driftläget. Två team med Xylem-mekaniker arbetade på plats i 12-timmarskift med att manövrera, övervaka, serva och reparera pumparna och slå på och av dem allteftersom flödet förändrades.

Framgångsrik utgång

Förbipumpningssystemet fungerade exakt som planerat och pumpade dagligen cirka 60 till 160 MGD obehandlat avloppsvatten.

Xylem övervann de stora hindren och levererade en körklar förbipumpningslösning till Memphis på anmärkningsvärt kort tid. Det Xylem-ledda teamet arbetade dygnet runt och använde drygt 20 tunga maskiner för att installera 18 pumpar, 9 kilometer HDPE-rör och nödvändiga tillbehör – allt på endast två veckor.

– En av fördelarna med att ha en körklar lösning som denna i ett projekt är den gör det möjligt för staden att fokusera på utformningen och konstruktionen av ersättningsledningen när förbipumpningsledning är på plats, säger Patterson. Xylem skulle utforma, implementera och underhålla förbipumpningen så att vi kunde fokusera våra resurser och våra insatser helt och hållet på att utforma, konstruera och få ersättningsröret på plats. Och detta var helt avgörande.

Kontakta Xylem för hjälp med en beredskapsplan för hyrutrustning

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev