Xylem-lösning förhindrar översvämning vid De tre ravinernas damm

De tre ravinernas damm är byggd på Yangtzefloden och är världens största vattenkraftverk. Vid dammen används en lösning från Xylem för att få fram data som kan förhindra översvämning och torka.

Dammen och reservoaren har konstruerats för att skydda invånarna mot översvämning och förser även jordbruket med färskt vatten och utgör en källa till elproduktion utan växthusgasutsläpp.

Dammen började byggas 1994 och var klar 2012. De tre ravinernas damm sträcker sig 2,3 kilometer och är 185 meter hög. 2014 producerade dammen 98,8 TWh el, vilket var ett nytt världsrekord.

Men 2011 drabbades södra Kina av landets värsta torka på 50 år. De tre ravinernas damm kritiserades av miljöaktivister. De menade att det var dammen som var orsaken till torkan eftersom vatten lagrades uppströms för kraftproduktionen.

De hävdade att den årliga påfyllningen av reservoaren fick vattenståndet att sjunka så kraftigt nedströms att två av Kinas största sötvattensjöar, Poyang och Dongting, krympte.

En vattenövervakningslösning för Yangtzefloden

Oberoende av vad som var orsaken till torkan beslutade kinesiska myndigheter att närmare 100 vattenövervakningsanläggningar skulle installeras utmed Yangtzefloden. Även en H-3553T bubbler från YSI (ett Xylem-varumärke) installerades för att mäta vattenstånd och flöde. Med hjälp av de data som samlades in fick man en exakt kontroll på flodens vattennivåer ovanför och nedanför dammen.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Att övervaka vattennivåerna är viktigt av flera orsaker. Övervakningssystemet varnar i god tid för kommande översvämningar, hjälper till att hantera torka och bidrar till elproduktion.

Vattennivåerna uppströms och nedströms hålls i balans

– Sensorerna från övervakningsanläggningarna tillhandahåller nyckeldata som hjälper distributionscentralen för De tre ravinernas damm och vattenresurskommissionen i Changjiang. Kommissionen använder dessa data för att bygga en regional vattenflödesmodell som kan användas för att beräkna dammens kraftproduktion och lagringskapacitet, säger Roger Zhou, representant från Xylem Analytics.

Reservoaren kan ta vatten upp till en höjd på 175 meter. För mycket vatten i dammen resulterar i översvämning uppströms och om för mycket släpps ut blir det översvämning nedströms. Myndigheterna analyserar alltså dessa data för att avgöra hur mycket vatten som ska släppas ut.

Att övervaka dammens kapacitet är också viktigt när oväder är på gång.

– Om reservoaren redan är full finns det ingen möjlighet att fylla den med mer vatten vid en översvämning. Om ett oväder är på gång behöver de veta om det finns kapacitet i reservoaren för att stoppa översvämningen nedanför dammen, säger Tim Jeppsen, produktansvarig vid YSI Water Level Division.

Hantering av torka och vattenbrist i städer

Att behålla för mycket vatten i dammen skulle också kunna orsaka torka som påverkar jordbruket och vattentransporter.

– Hanteringen av vattennivådata har en direkt inverkan på miljontals människor som lever både uppströms och nedströms från De tre ravinernas damm. Dessa data hjälper också myndigheterna att leda vattnet till städer där det råder vattenbrist, säger Jeppsen.

Läs fler nyheter från Xylem Analytics i tidskriften Mission: Water.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

 

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV