Xylem stöttar vattenverk och reningsverk under hela processen

Vattenverk och reningsverk litar på Xylems innovativa lösningar för sina dricksvatten- och avloppsvattentjänster. Detta inbegriper avancerad avloppsvattenrening, vattenåteranvändning, igensättningsfria pumpstationer, temporära förbipumpningslösningar, smart vattenmätning och dataanalys för att upptäcka och förutse läckor. Läs om hur Xylem har hjälpt kunder runtom i världen.

Avancerad avloppsvattenrening

New York, USA: Albany County Sewer District’s South WWTP är ett av de större reningsverken som släpper ut vatten i Hudsonfloden. Anläggningen var ursprungligen utrustad med klordesinficering men användningen av klor hade upphört för flera decennier sedan. Distriktet behövde ett toppmodernt desinficeringssystem som snabbt och effektivt kunde hantera kraftigt stigande flöden vid ett eventuellt skyfall och sedan anpassa sig lika effektivt när vattnet sjönk undan.

Efter att har övervägt flera olika alternativ valde Albany County Sewer District till slut ett Wedeco Duron 60i2-2.5X4 med 600 W högeffektslampor från Ecoray till desinficeringssystemet. Med sluttande installation och högeffektslampor från Ecoray behövs bara en mindre uppställningsyta, byggkostnaderna kan hållas nere och 99,99 % av alla patogener, som bakterier, virus och parasiter, kan elimineras. Läs mer om lösningen.

Sehore, Indien: Xylem har fått uppdraget att leverera avancerad avloppsvattenreningsteknik till det första avloppsreningsverket i Sehore i Indien. Den nya anläggningen ska utvecklas för att tillgodose den snabba industriella tillväxten i staden Sehore, som ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Med hjälp av teknik från Xylem, bland annat ett avancerat Sanitaire ICEAS SBR-system (Sequential Batch Reactor), kommer det nya avloppsreningsverket i Sehore att kunna garantera renare floder och bättre hälsa för 100 000 människor.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Zürich, Schweiz: Xylem har tecknat avtal om att tillhandahålla avancerad behandlingsteknik till avloppsreningsverket Werdhölzli i Zürich. Med uppgraderingen blir anläggningen världens största ozonanläggning för att ta bort mikroföroreningar.

Xylems ozonsystem hjälper anläggningen i Zürich att uppfylla de nya reglerna, eftersom mikroföroreningar inte kan avlägsnas med konventionell reningsteknik. Xylem ska leverera åtta Wedeco SMOevo-ozonsystem till anläggningen som en del av ett uppgraderingsprojekt värt 51,17 miljoner dollar.

Innovativa lösningar för vattenåteranvändning

Saudiarabien: Ett avloppsreningsverk i Saudiarabien håller på att byggas ut för att uppnå landets ambitiösa vattenåteranvändningsmål. Ett integrerat avloppsvattenreningssystem från Xylem kommer att hjälpa till att generera 200 000 kubikmeter behandlat vatten per dygn. Behandlingsprogrammet som har utvecklats för anläggningen består bland annat av Xylems produkter Sanitaire ICEAS SBR och Flygt-pumpar.

Florida, USA: Direkt drickbart återanvändningsvatten har för första gången testats i Florida. Läs mer om hur lösningen producerar dricksvatten av hög kvalitet. Som avancerad oxideringsprocess (AOP) med UV/peroxid används Xylems pilotanläggning Wedeco MiPro™ i en flyttbar trailer för att producera drickbart återvunnet vatten.

Det behandlade vattnet i pilotprocessen testades beträffande primära och sekundära dricksvattenstandarder samt mikrobeståndsdelar, läkemedel och kroppsvårdsprodukter som inte är reglerade. Övervakningen av vattenkvaliteten visade att vattnet från processen uppfyllde alla dricksvattenstandarder för maximala smittämneshalter som fastställts av EPA och antagits av Floridas miljöskyddsdepartement.

Pumpstationer och smartare igensättningsfri pumpning

Louisiana, USA: Utilities, Inc. of Louisiana (UIL) ansvarar för driften av 192 avloppspumpstationer and 30 avloppsreningsverk i St. Tammany Parish. UIL testade nyligen avloppspumpningssystemet Flygt Concertor med integrerad intelligens som sänker energiförbrukningen och samtidigt förhindrar igensättning.

Redan efter kort tid kunde man notera betydande energibesparingar, 1 000 dollar per månad, mycket tack vare att strömförbrukningen minskade då belastningen var låg. Stationen behövde inte heller några oplanerade service- eller utryckningsinsatser under provperioden. En liknande installation av Flygts Concertor-system i Sverige har gett liknande resultat.

Lushan, Kina: I en förödande jordbävning 2013 i häradet Lushan i Kina skadades nästan 12 000 människor och många byggnader förstördes. Under det intensiva återuppbyggnadsarbetet valdes en integrerad Flygt TOP-pumpstation till ett naturskönt område för turister i den gamla staden Han Jiang.

En fördel med en integrerad pumpstation är att det mesta av strukturen består av färdiga element, vilket kortar byggtiden och garanterar kvaliteten i projektet. Nu pumpar stationen avloppsvatten från den gamla staden Han Jiang och kringliggande områden genom en rörledning nedgrävd under en flod till ett reningsverk fem kilometer längre bort. Läs mer om lösningen.

Provisorisk förbipumpning på rekordtid

Tennessee, USA: Våren 2016 föll historiska 400 mm regn över Memphis, Tennessee i USA. Detta tillflöde av vatten eroderade marken under den huvudavloppsledning som transporterade avloppsvatten till en av stadens centrala reningsverk. När huvudavloppsledningen brast aktiverade staden omedelbart sin beredskapsplan. Xylem levererade en körklar förbipumpningslösning för huvudavloppsledningen på bara sex dagar.

Ottawa, Kanada: Robert O. Pickard Environmental Center (ROPEC) är avloppsreningsverket i Ottawa, Kanada. Anläggningen pumpstation för obehandlat avloppsvatten består av sex torruppställda pumpar med stora 950 hk-motorer. En grundlig utvärdering av förhållandena på anläggningen 2013 avslöjade att tre av dessa sex motorer var i så undermåligt skick att driftsäkerheten var allvarligt hotad.

Ett motorhaveri skulle drastiskt minska stationens totala pumpkapacitet på våren då flödena är höga på grund av allt smältvatten. Medan inköpsprocessen för de nya motorerna körde i gång behövde ytterligare temporär pumpkapacitet installeras och sättas i drift innan högflödesperioden började. Xylem riggade snabbt upp ett stort förbipumpningssystem som gjorde det möjligt att byta ut pumpmotorerna.

Smarta nätverk och mätaravläsningar

Kalifornien, USA: Xylems varumärke Sensus, som är ledande i världen inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalyslösningar, hjälper vatten-, gas- och elverk att förbättra sin drifteffektivitet. Eastern Municipal Water District (EMWD) i södra Kalifornien införde till exempel kommunikationsnätet Sensus FlexNet® för att förbättra driften och tillgodose den växande befolkningens behov. I dag använder vattenverket FlexNet-systemet för att fjärravläsa mätarna. Det är en enorm förbättring jämfört med de manuella avläsningarna.

Vattenverket kan nu upptäcka läckor snabbare och erbjuda det ökande antalet kunder bättre service. Tekniken har förbättrat avläsningens noggrannhet och bidragit till att vattenverket kunnat varna 2 600 kunder om möjliga läckor.

Tennessee, USA: Nashville Metro Water Services Utility (MWS) har också förbättrat sina mätaravläsningar med Sensus teknik. MWS fjärravläser numera alla mätardata och har minskat kostnaden per mätaravläsning med 95 cent, en besparing på sammanlagt 181 000 per månad. Samtidigt har MWS förbättrat arbetsförhållanden för teknikerna som inte längre behöver tampas med insekter och andra vanliga obehagligheter medan de läser av mätarna manuellt på plats.

New Jersey, USA: Sensus teknik kommer även kunder till hjälp i nödsituationer. I oktober 2012 drabbades två av Sensus kunder hårt av orkanen Sandy: Township of Stafford och Seaside Heights i New Jersey. Randy Giberson, vattenansvarig vid Stafford Township, använde systemet Sensus FlexNet efter orkanens härjningar för att lokalisera läckor och avgöra vart personalen behövde åka ut och reparera. Se videon om deras insats här.

Detektering och förebyggande av läckor som förlänger tillgångarnas livslängd

Singapore: Visenti, som förvärvades av Xylem 2016, erbjuder mjuk- och hårdvarulösningar för smart vattenanalys och detektering och förebyggande av läckor. Företaget startade i Singapore, som i dag har världens största smarta vattennät. Visentis produkter omfattar: View, för dataanalys, LeakView, som detekterar läckor i realtid, och SurgeView, som skyddar tillgångarna och förlänger deras livslängd.

Singapores vattenmyndighet, PUB, använder hundratals Visenti-sensorer i sitt nät. Genom att använda Visentis lösningar har Singapore kunnat reducera sitt förlustvatten så att det bara utgör fem procent av allt vatten som produceras. Läs mer om Xylems lösningar för förlustvatten. Read more about Xylem’s solutions for non-revenue water.

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV