Xylem Watermark med partner hjälper tre miljoner människor

Vatten kommer att spela en avgörande roll för att FN:s mål för hållbar utveckling ska kunna uppnås till år 2030. Det gäller allt från att stilla hunger till att bromsa klimatförändringarna. Här får du veta mer om hur Xylem Watermark med partner arbetar med att hjälpa samhällen att lösa vattenrelaterade problem runtom i världen.

Xylem Watermark är Xylems samhällsansvarsprogram och bildades 2008. Hittills har Xylem Watermark och dess sex ideella partner sett till att nästan tre miljoner människor i 25 länder har fått tillgång till rent vatten och sanitära lösningar.

Här är några viktiga projekt som Xylem Watermark och dess olika partner har arbetat med nyligen.

1. Katastrofhjälp

I efterverkningarna efter jordbävningen i Nepal 2015 samarbetade Xylem Watermark med den humanitära hjälporganisationen Mercy Corps för att förse över 135 000 människor i området med mat, rent vatten, tak över huvudet och pengar. I år har Watermark och Mercy Corps hjälpt till att få fram två miljoner liter dricksvatten till människor som har drabbats av torkan på Afrikas horn och hjälper just nu till med att öka vattenförsörjningen för syriska flyktingar och deras värdar i Jordanien.

2. Bekämpar vattenburna sjukdomar

I samarbete med Planet Water Foundation hjälper frivilligarbetare från Xylem Watermark till att samla in pengar till och bygga flera AquaTowers på skolor och i samhällen i Indien, Kambodja, Colombia och Filippinerna. AquaTowers är filtrationssystem för rent vatten som tillgodoser det dagliga dricksvattenbehovet för 1 000 personer. Under byggnationen undervisar frivilligarbetarna skolbarnen om bakterier och hygien utifrån en rolig och interaktiv kursplan. Detta enormt framgångsrika program har minskat diarréepisoderna bland dem som deltar med 80 procent – jämfört med 27 procents ökning bland dem som inte deltar.

3. Sanitet och mentorskap

Nyligen arbetade frivilligarbetare från Xylem Watermark och givare tillsammans med partnern Water for People i ett projekt för att ordna dricksvatten och toaletter i skolor i Västbengalen i Indien. Som en del av projektet ingick ett utbildningsprogram som bygger på metoden ”train the trainer” för att få lokala ledare att fungera som förebilder och mentorer i så kallade WASH-frågor (vatten, sanitet och hygien). Tillsammans med EarthEcho International deltog frivilligarbetare från Watermark i vattenövervaknings­projekt i lokala samhällen för att lära barn hur viktigt det är att skydda de lokala vattenkällorna.

4. WASH i världen

I Kina har Xylem Watermark i samarbete med China Women’s Development Foundation installerat filtrationssystem för rent vatten och undervisat i WASH i tre skolor i staden Baoshan. Liknande projekt har också genomförts i samarbete med Watermark-partnern Fundación Avina i Brasilien.

5. Engagerade medarbetare på Xylem

Xylem Watermark engagerar även Xylem-medarbetare i vattenrelaterade volontärprojekt och insamlingar världen över. Ett exempel är Walks for Water där Xylem-medarbetare går tre till fem kilometer för att samla in pengar till vattenprojekt. Promenaderna ska också uppmärksamma den långa sträcka som många kvinnor måste bära vatten varje dag i torra avlägsna delar av världen.

Genom den nya interaktiva webbplatsen för medarbetarengagemang, MyWatermark, kan Xylem-kolleger gå samman för att skänka pengar eller arbeta ideellt för WASH-projekt i världen. Fram till i dag har 2,5 miljoner dollar samlats in i bidrag från medarbetare, Xylems matchade gåvor inräknade. Över 2 000 medarbetare har arbetat ideellt i vattenrelaterade projekt och medarbetarnas ideella arbetstimmar ökade med 330 procent förra året. Företagets mål är att logga 100 000 timmar i ideellt arbete av medarbetare de närmaste tre åren.

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev