Xylem Wave Maker: servicetekniker Harald Pokorny

Som specialiserad servicetekniker för Xylem får Harald ”Harry” Pokorny resa världen över, från skidbackarna i Österrike till Yangtzefloden i Nanjing, Kina. Han har drygt 30 års erfarenhet av att hjälpa Xylems kunder. Här får du ta del av hans bästa råd för hur du förebygger pumpsystemfel.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mina projekt börjar vanligtvis med att jag får alla instruktioner och all information om en kunds servicebehov från min teamledare. Vid behov hämtar jag reservdelar eller ersättningspumpar från mitt Xylem-kontor i Stockerau, Österrike. Sedan åker jag ut till kunden som kan befinna sig i Österrike eller så långt bort som i Vitryssland, Turkiet eller Kina.

Vilka slags utmaningar upplever dina kunder?

När jag får rycka ut är det främst tre saker som mina kunder behöver hjälp med: idrifttagning, reparation eller underhåll. Idrifttagning innebär att kontrollera pumparna och rörledningarna som ska installeras, utbilda den lokala personalen på plats och göra en första driftstart.

Reparation innebär att kontrollera pumpsystem, söka och avhjälpa fel, demontera pumpen, vid behov ersätta defekta delar med reservdelar, montera ihop pumpen och testköra systemet. Underhållsarbete innebär att kontrollera pumpar och, om jag hittar slitage eller någon allvarlig skada, installera reservdelar. Om reservdelar inte finns till hands ordnar jag så att reservdelar eller pumpar att bytas vid ett senare tillfälle.

Det värsta scenariot som kan drabba en kund är att en defekt pump leder till ett fullständigt haveri i pumpsystemet. Detta kan även resultera i att en hel produktionslinje stoppas på en industri, en kraftanläggning, ett reningsverk eller till och med en skidanläggning där man gör konstsnö.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hur hjälper du till med att lösa dessa utmaningar?

Först inspekterar jag hela systemet, sedan diskuterar jag systemparametrarna med personalen på plats för att kontrollera om de är väl insatta i hur pumparna ska användas. Jag utbildar personalen i pumparnas funktioner, hur de upptäcker fel och, om det är möjligt, hur de kan lösa problem och utföra visst reparationsarbete själva.

Det effektivaste sättet att undvika framtida problem och systemfel är att utbilda den lokala personalen i hur de använder pumparna på rätt sätt. Jag har arbetat för Xylem i drygt 30 år, så jag har mycket erfarenhet av att hjälpa kunder att använda sina pumpapplikationer på bästa sätt. Jag älskar att hjälpa kunderna med att lösa problem.

Finns det andra utmaningar med att arbeta ute på fältet?

De största utmaningarna är dåligt väder och om det inte går att få tag på reservdelar med en gång. Eftersom jag jobbar över hela världen kan jag råka ut för en del oväntade situationer ibland. En gång var jag uppe i bergen och arbetade med en konstsnöanläggning och vädret slog om så snabbt att jag blev tvungen att hämtas med helikopter.

En annan gång var jag i Iskenderun, Turkiet, och hörde skottlossningar under en lokal konflikt med PKK (Kurdistans arbetarparti) medan jag jobbade på en anläggning där. Lyckligtvis var jag aldrig utsatt för någon fara, men det är definitivt något jag aldrig glömmer. I kritiska situationer är det alltid smart att stanna kvar hos den lokala personalen på plats eftersom de känner omgivningarna allra bäst.

Vad har varit ditt favoritprojekt på Xylem?

Mitt favoritprojekt är konstsnöanläggningarna eftersom de är så viktiga för turismen i Österrike. Jag gillar att arbeta med de stora flerstegspumparna som brukar vara installerade i de här systemen.

Har du något favoritcitat?

”Probleme sind da, um gelöst zu werden” – Problem är till för att lösas.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV